کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مجمع عمومی وفوق العاده نوبت دوم کانون در تاریخ 15/8/91 با حضور تعدادی از اعضاء و نماینده وزارت کشور در سالن آمفی تئاتر مرکز پژوهش های کمیته امداد در سوهانک برگزاز شد.

دستور جلسه مجمع عادی کانون

قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره

قرائت گزارش مالی (تراز مالی)

قرائت گزارش بازرس

انتخاب اعضاء هیئت مدیره

انتخاب بازرسین

 

در ابتدای جلسه آقای رحیم پور عضود هیئت مدیره گزارش عملکرد سه ساله کانون را اعلام و سپس آقای زین الدین بازرس کانون اعلام کردند که پس ازبررسیهای به عمل آمده عملکرد مالی کانون با توجه به اشکالات موجود مورد تائید نمی باشد.

قبل از شروع انتخابات خانم صیدی نماینده وزارت کشور به  سئوالات حضار پاسخ داد ه سپس رای گیری به عمل آمد و افراد ذیل برای مدت 3 سال انتخاب انتخاب شدند.

اعضاء اصلی هیات مدیره

1- محمد حاجوی 2- حسین قاسمی پویا 3- محمد رضا مروت 4- محمد جواد عبدالعلی پور بهروز 5- سیامک ابراهیمی

 

اعضاء علی البدل

1- علیرضا یزدانی  2- حمید اصغری تبریزی

 

بازرسین : 1- عباس زین الدین 2- حسین نورانیان

 

بازرس علی البدل علی اصغر جعفری