کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مجمع عمومی فوق العاده : (نوبت دوم)

مجمع عمومی فوق العاده کانون در تاریخ 15/8/91 با دستور جلسه: اصلاح اساسنامه و با حضور تعدادی از بازنشستگان عضو کانون بر گزار شد.

در این جلسه با توجه به توضیحات خانم صیدی نماینده وزارت کشور مواد 18و 19 اساسنامه با رای مثبت حاضرین اصلاح گردید.

بر اساس این اصلاحات از این به بعد  کانون مرکز مدیر عامل نداشته و اعضاء منتخب صرفأ برای دو دوره می توانند انتخاب شوند.