کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آدرس دفتر مرکزی کانون
تهران - سوهانک مجتمع اداری و فرهنگی ولایت کمیته امداد امام خمینی( ره)
تلفن: 23902029 --- 23903082
فاکس: 22481703
پست الکترونیک: kanoon@emdad.ir