کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

فهرست بروز رسانی قیمت داروها 1396/10/18

فهرست بروز رسانی قیمت داروها 1396/10/03

فهرست بروز رسانی قیمت داروها 1396/09/27

فهرست بروز رسانی قیمت داروها 1396/09/05

فهرست بروز رسانی قیمت داروها 1396/08/21

فهرست بروز رسانی قیمت داروها 1396/08/09

فهرست بروزرسانی قیمت داروهای مورد تعهد - مورخ -1396/07/18

فهرست بروزرساني قيمت داروها 04/07/1396

فهرست بروزرساني قيمت داروها 04/07/1396

فهرست بروز رساني قيمت داروها 25/06/1396

فهرست بروز رساني قيمت داروها 4/6/1396

فهرست بروزرساني قيمت داروها 1/06/1396

فهرست بروزرساني قيمت داروها22/05/1396

فهرست بروز رساني قيمت داروها 04/05/1396

فهرست بروزرساني قيمت داروها 25/04/1396

فهرست بروزرساني قيمت داروها 30/03/1396

فهرست بروز رساني قيمت داروها 27 خرداد 1396

فهرست بروز رساني قيمت داروها 27 ارديبهشت 1396

فهرست بروز رساني قيمت داروها 9 ارديبهشت 1396

فهرست بروزرساني قيمت داروها 15 فروردين 1396

فهرست بروزرساني قيمت داروها 28 اسفند 1395

فهرست قيمت داروها 26 بهمن 1395

فهرست بروزرساني قيمت داروها19 بهمن 1395

فهرست قيمت داروها 11 بهمن 1395

فهرست قيمت داروها 28 دي 1395

فهرست قيمت داروها 20 دي 1395

فهرست قيمت داروها 6 دي 95

فهرست قيمت داروها 9 آذر 1395

فهرست قيمت داروها 2 آذر 1395

فهرست قيمت داروها 22 آبان 1395

فهرست قیمت دارو و تجهيزات

فهرست قيمت داروها 19 مهر 1395

فهرست قيمت داروها 13 مهر ماه 1395

فهرست قيمت داروها 24 شهريور 1395

فهرست قيمت داروها 26 مرداد 1395

فهرست قيمت داروها 16 مرداد 1395

فهرست قيمت داروها 13 مرداد 1395

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تیر 95

 

فهرست قيمت داروها  26 تير 1395

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی یکسان سازی سازمانهای بیمه گر پایه تیر ماه 95

فهرست قيمت داروها 20 تير 1395

فهرست قيمت داروها 25 خرداد 1395

فهرست قيمت داروها 19 ارديبهشت 1395

فهرست قيمت داروها  11 ارديبهشت 1395

قهرست قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اردیبهشت 95

فهرست قيمت داروها 15 فروردين 1395

فهرست قيمت داروها 24 اسفند 1394

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اسفند 1394

 فهرست به روز رسانی قیمت داروها - 14 بهمن ماه 1394

فهرست قيمت داروها 23 دي 1394

فهرست فقیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت دی ماه 94

فهرست قيمت داروها 30 آذر 94

فهرست قيمت داروها 26 آبان 1394

فهرست قيمت داروها 13 آبان 1394

 فهرست قیمت تفجهیزات پزشکی وزارت بهداشت آبان ماه 94

فهرست قيمت داروها 5 آبان 1394

فهرست قيمت داروها 22 مهر 1394

فهرست قيمت داروها 20 مهر 1394

فهرست قيمت داروها 14 مهر 1394

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت مهر ماه 94

فهرست قيمت داروها 31 شهريور 1394

فهرست قيمت داروها 22 شهريور 1394

فهرست نهایی واصلاح شده گلوبال 94

 

فهرست قيمت داروها 19 مرداد1394

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی برمبنای یکسان سازی سازمانهای بیمه گر پایه به همراه آخرین تغییرات مرداد 94/mcontent/hemaiat/commitments/tag 29.4.94.xls

 

هرست تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت مرداد94/mcontent/hemaiat/commitments/tag vezarat mordad 94.rar

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی برمبنای یکسان سازی سازمانهای بیمه گر پایه مرداد 94/mcontent/hemaiat/commitments/Tag mordad 94.rar

فهرست قيمت داروها 30 تير 1394

فهرست قيمت داروها 9 تير 1394

 فهرست قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تیرماه 94

 فهرست قیمت تجهیزات پزشکی بر مبنای یکسان سازی سازمانهای بیمه گر تیرماه 94

 فهرست قيمت داروها 20 خرداد 1394

فهرست قيمت داروها4 خرداد 1394

فهرست قيمت داروها 16 ارديبهشت 1394

فهرست قيمت داروها 5 ارديبهشت 1394

فهرست قيمت داروها23 فروردين 1394

 

 فهرست قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت فروردین ماه 1394

فهرست قيمت داروها27 اسفند 1393

 

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی 6

   فهرست قيمت داروها 27 بهمن 1393

 

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت 5

فهرست قيمت داروها 30 دي 1393

 فهرست قيمت داروها 10 دي ماه 93

فهرست قیمتتجهیزات پزشکی دی ماه 93

فهرست قيمت داروها 29 آذر 1393

فهرست قيمت داروها19آذر 1393

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی آذر 1393 

فهرست قيمت داروها 5 آذر 1393

 فهرست قیمت تجهیزات پزشکی  وزارت بهداشت 4

 فهرست قيمت داروها  28آبان 1393

فهرست داروهاي بيماران خاص و صعب العلاج

شیوه نامه رسیدگی به اسناد پزشکی

کلیات کتاب ارزش نسبی 

دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی  

  فهرست بروزرساني قيمت داروها 29 شهريور 1393

فهرست بروزرساني قيمت داروها 3 شهريور 1393

فايل xml جهت بروزرساني قيمت داروها 3 شهريور 1393

  قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت 2

فهرست بروز رساني قيمت داروها 14 مردا د 1393

 فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 14 مرداد 1393

 

فهرست بروز رسانی  قیمت تجهیزات پزشکی تیرماه 93

 تعرفه های دولتی ،تجهیزات پزشکی سال 1393

ليست داروهاي اعلامي سازمان غذا و دارو(فرانشيز متغير) 

فايل xml جهت بروزرساني قيمت داروها 6 مرداد 1393

فهرست بروز رساني قيمت داروها 6 مرداد1393

فهرست بروز رساني قيمت داروها 3 تير 1393

 لیست تجهیزات اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 فهرست به روز رسانی قیمت داروها 20 خرداد 1393

 xml جهت به روز رسانی قیمت داروها 20 خرداد 1393

فهرست بروزرساني قيمت داروها 31 ارديبهشت 1393

فهرست بروزرساني قيمت داروها 14 ارديبهشت 1393

فهرست بروزرساني قيمت داروها 14 فروردين 1393

فهرست بروزرساني قيمت داروها 27 فروردين 1393

فهرست بروزرساني قيمت داروها 16 فروردين 1393

فهرست بروزرساني قيمت داروها 27 اسفند 1392

فهرست بروزرساني قيمت داروها 13 اسفند 1392

فهرست بروزرساني قيمت داروها 7 اسفند 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها29 بهمن 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها23 بهمن1392

فهرست بروزرساني قيمت داروها8 بهمن 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها 30 دي 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها18 دي 1392

فهرست بروزرساني قيمت داروها7 دي 1392

فهرست بروزرساني قيمت داروها20آذز 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها10 آذر 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها 29 آبان 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها 21 آبان1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها 15 آبان 1392 

فهرست بروز رساني قيمت داروها 1 آبان 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها 27 مهر 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها 8 مهر 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها 27 شهريور 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها 17 شهريور 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها3 شهريور 1392

فهرست بروز رساني قيمت داروها(14 مرداد 1392)

 فهرست به روز رسانی قیمت داروها (6 مرداد 1392 )

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 3 تير 1393

فايل xml جهت بروزرساني قيمت داروها 31 ارديبهشت  1393

فايل xmlجهت بروزرساني قيمت داروها 14 ارديبهشت 1393

فايل xml جهت بروزرساني قيمت داروها 27 فروردين 1393

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 16 فروردين 1393

فايل xml جهت بروزرساني قيمت داروها 27 اسفند 1392

فايل xml جهت بروزرساني قيمت داروها 13 اسفند 1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 7 اسفند 1392

فايل xml جهت بروزرساني قيمت داروها 29 بهمن 1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها23 بهمن 1392

فايلxml جهت بروزرساني قيمت داروها8 بهمن1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 30دي1392

فايل xmlجهت بروز رساني قيمت داروها18 دي 1392

فايل xmlجهت بروزرساني قيمت داروها7 دي 1392

فايل xmlجهت بروزرساني قيمت داروها20 آذر 1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 10آذر 1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 29 آبان 1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها21 آبان 1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 15 آبان 1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 1 آبان ماه 1392

فايل xmlجهت بروزرساني قيمت داروها 27 مهر 1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 8 مهر 1392

 فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 27 شهريور 1392

  فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها  17 شهريور1392

فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها 3 شهريور 1392

  فایل xml جهت به روز رسانی قیمت داروها (6 مرداد 1392)

  فايل xml جهت بروزرساني قيمت داروها(14 مرداد1392) 

  فايل xml جهت بروز رساني قيمت داروها(23 مرداد 1392)

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی شهریور ماه 92 

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی مردادماه 92

 فهرست قیمت تجهیزات پزشکی آذر ماه 92

فهرست قیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت  3