کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

 

برگزاري همايش "نقش نهادهای انقلاب اسلامی در محرومیت زدایی و توانمند سازی محرومین" از سوي كميته‌ي امداد امام خميني(ره).  

الف) هدف همايش:

1- تبيين نقش نهادهاي انقلاب اسلامي در توانمند سازي محرومين و محروميت زدايي با محوريت كميته­ ي امداد و تأثير آن در كاهش فقر و آسيب هاي اجتماعي.

2- نقش كميته­ ي امداد در توانمند سازی فکری و فرهنگی محرومین.

3- توانمندسازی اجتماعی محرومین و نقش کمیته­ ي امداد در نظام حمایتي كشور.

4- الگوي توانمندسازی اقتصادی خانواده های محروم و مورد حمایت.

5- نقش كميته­ ي امداد در محروميت زدايي.

 

ب) محورهای همایش:

1- شناسايي روش هاي سامان دهي خدمات ياورانه­ ي سازمان هاي همتراز و مرتبط با پديده­ ي فقر.

2- نقش آموزش هاي رسمي و مهارت هاي اجتماعي در توانمندسازي نيازمندان.

3- طراحي الگوي جامع توانمندسازي محرومين، مبتني بر آموزه هاي اسلامي.

4- نقش مددكاري اجتماعي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار.

5- نقش و تأثير خدمات حمايت گرايانه­­ ي كميته­ ي امداد در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي.

6- تأثير خدمات حقوقي و معاضدت قضايي كميته­ ي امداد در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و توانمند سازي خانواده‌هاي مورد حمايت.

7- بیمه های اجتماعی و نقش آن در امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار مورد حمایت کمیته­ ي امداد.

8- تأثير خدمات ازدواج كميته­ ي امداد (آموزش مهارت هاي زندگي، جهيزيه و...) در تقويت بنيان خانواده.

9- نقش خدمات حوزه­ ي بهداشت و درمان كميته­ ي امداد در توانمندسازي خانواده هاي داراي بيمار خصوصاً صعب العلاج.

10- نقش خدمات حمايتي در قالب طرح اكرام ايتام در موفقيت اجتماعي دانش آموزان مورد حمايت كميته­ ي امداد.

11- بررسي ميزان تأثير خدمات حمايتي كميته امداد در سرمايه­ ي اجتماعي.

12- نقش تأمین مسکن در توانمند سازی خانواده های تحت حمايت.

13- توسعه­ي اشتغال و كارآفريني با تاكيد بر مدل توانمندسازي اقتصادي اقشار كم درآمد در جامعه ­ي مورد حمايت كميته­ ي امداد.

14- توانمندسازي از طريق كارآفريني درمحيط كسب و كار و توسعه­ ي مشاغل خرد و خانگي.

15- طرح الگوي شغلي زنان سرپرست خانوار.

16- نقش مهارت آموزي در ايجاد اشتغال و ثروت مبتني بر توليد.

17- مدل توانمندسازي مددجويان كميته­ ي امداد با محوريت اشتغال.

18- نقش سامان­دهي مشاغل روستايي از طريق ايجاد پيوند خوشه ها و تاثير آن بر صنايع تبديلي در روستا.

19- نقش كميته­ ي امداد در بازسازي مناطق زلزله زده (شهرستان رودبار، شهرستان بم، آذربايجان شرقي و...)

20- نقش كميته­ ي امداد در بازسازي مناطق خاص مانند: منطقه­ ي محروم بشاگرد و جنوب كرمان.

21- بررسي رويكرد نوين مديريت بحران در جهان معاصر و نقش كميته­ ي امداد در فرآيند مديريت بحران.

 

از کلیه­ي اندیشمندان، اساتید، صاحب نظران داخلي و خارجي و دانشجویان عزيز دعوت می گردد نسبت به ارسال مقالات خود تا تاریخ 92/08/20 به دبیرخانه­ ي همایش به رايانامه­ ي scrp2@emdad.ir ارسال نمایند.

 

ج) فرمت ارسال مقالات:

 راهنمای تهیه مقاله همایش نقش نهادهای انقلاب اسلامی در محرومیت زدایی و توانمندسازی محرومین