کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

الّذين ينفقون أموالهم في سبيل‌الله ثم‌ّ لايتبعون ما أنفقوا منّاً ولااذي‌ً لهم اجرهم

عند ربّهم و لاخوف عليهم ولاهم يحزنون.

كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق ميكنند و سپس به دنبال انفاقي كه كرده‌اند منت نمي‎گذارند و آزاري نمي‎رسانند پاداش آنان نزد پروردگارشان (محفوظ‌) است و نه ترسي دارند و نه غمگين مي‎شوند.

      (سوره بقره ، آيه 262)

يك واقعيت غير قابل انكار وجود افراد فقير و مستمند در بين جوامع مختلف است. ايران اسلامي نيز از اين مهم مستثني نمي باشد. قرآن كريم به صراحت تأكيد دارد كه خداوند كليه نعمتهاي خود را مطابق ‌نياز بشري در اختيار او قرار داده لذا آنچه كه به عنوان كمبود، قحطي و نابرابري توزيع امكانات در سطح اجتماع بشري مشاهده مي‎شود در واقع‌كمبود و غيره ‌نيست بلكه ‌پديده ظلم ‌و سركشي قومي برقوم ديگراست كه ‌منجر به پديده كمبود و فقر شده است‌.

اگر امكانات مادي بشر را منطقاً محدود در نظر بگيريم چنانچه بهره‌برداري بدون عامل ظلم و بي‌ عدالتي در بين روابط بشري صورت پذيرد(اين‌امر از ضرورت خلقت هستي است كه خالق هستي امكانات تداوم حيات مخلوق خويش را فراهم نمايد والا نقض غرض خواهد بود) پديده‌اي به‌نام فقر و محروميت وجود نخواهد داشت.

پيامبران الهي با الهام از وحي هميشه سعي داشته‌اند پديده فقر و محروميت را ريشه‌كن نمايند و دين مبين اسلام نيز به عنوان دين خاتم همين‌ هدف را دنبال كرده و ميكند.

حال سئوالي كه ممكن است مطرح گردد اين است كه راه عملي كدام است و آيا احكام رايج در مورد انفاق و صدقه در اين راستا قرار دارد يا نه ؟ آيا تشويق به انفاق قبول فقر در برابر غني نيست ؟ و سئوالاتي از اين قبيل‌.كمال برخورد اسلام در اين است كه اين پديده را خوب ميشناسد و ريشه اصلي و محوري آنرا كه همان نهاد انساني است يافته است و با احكامي چون انفاق، صدقات، خمس، زكات و... اعم‌از واجبه و مستحبه راه هدايت‌ را برروي انسان مي‎گشايد و در كنار آن‌، ظلم و روابط ظالمانه را به هر شكل نفي مي‌كند و انسان را به فطرت خدايي‌اش مي‎خواند، بنابراين فرمان انفاق در راستاي زدودن كامل فقر قرار دارد و جزء مجموعه ابزار فقرزدايي اسلام است.

تعاريف و مفاهيم:

برنامه فرهنگ سازي ، ايجاد و ترويج سنتهاي حسنه اسلامي و اعتمادسازي:

فرهنگ سازي يكي از افقهاي چشم انداز بيست ساله امداد است ، ترويج سنتهاي حسنه اسلامي را ميتوان جايگاهي براي سازماندهي ارزشهاي اعتقادي و تعميق آن در بينش افراد جامعه دانست و تلاشي است براي تحقق عملي اهداف و دستورات ديني ، باورهاي فرهنگي و در نهايت مشاركت آن در سطح جامعه و توسعه مشاركتهاي مردمي.

برنامه توسعه مشاركتهاي مردمي:

به عنوان رابط و واسطه بين نيكوكاران و نيازمندان جامعه با رعايت اصول حفظ عزت نفس و كرامت محرومين ، نيت خير مردم را جهت مساعدت به افراد نيازمند عملي ميسازد ، اين معاونت به صورت كمي و كيفي و با فراهم نمودن زمينه هاي اجرايي لازم مطابق با امكانات بالقوه و بالفعل در سطح جامعه و در قالب طرحهاي متعدد و مختلف ملي ، منطقه اي در راستاي چشم انداز 20 ساله كميته امداد امام خميني(ره)  و توسعه مشاركتهاي مردمي گام بر مي دارد.

برنامه تأمين و آموزش منابع نيروي انساني مشاركتهاي مردمي:

از حياتي ترين اصول استقرار مشاركتهاي مردمي است . نيروي انساني بكار گرفته شده لازم است علاوه بر قوانين و آئين نامه ها و ساختار اداري داراي روحيه مشاركت جويانه ، انگيزه بالا و آشنايي كامل به اصول و فروع ديني باشد تا در ارتباط و تعامل با مردم مؤلفه هاي مربوط را موردتوجه قرار دهد .

برنامه هماهنگي شبكه­هاي مردمي و مؤسسات عام المنفعه:

نهادها و مؤسسات عام المنفعه مرجع مهمي در توسعه شبكه هاي مردمي هستند كه ميتوانند بصورت بالقوه تأثير قابل توجهي در مشاركتهاي مردمي داشته باشند ، هماهنگي و مشاركت پذيري ميتواند يكي از اهداف بلندمدت امداد بعنوان يكي اصل مهم مورد توجه قرار گيرد و بدين سان ساختار اداري و مديريتي اين نهاد را گسترش داده و توسعه و مشاركت بيشتر مردم را به همراه داشته باشد .

همكاران افتخاري:

همكاراني هستند فاقد قرارداد يا حكم استخدامي كه بدون دريافت حقوق و مزايا بصورت داوطلبانه مطابق ضوابط و شرايط مشخص با امداد همكاري مي‎نمايند از قبيل رابطين فرهنگي، رابطين صدقات و...

نيروهاي امداديار ( افتخاري ) و داوطلب مردمي:

افراد زيادي از مردم خير و متدين كشور در جهت پيشبرد امور محروميت زدايي اين نهاد بصورت داوطلبانه‌همكاري مي‌نمايند و سهم قابل توجهي در انجام صحيح و بموقع امور بعهده دارند.

همكاران خريد خدمتي مشاركتهاي مردمي:

به افرادي اطلاق مي‎شود كه در زمينه توزيع صندوقهاي صدقات، ارتباط با مشتركين و تخليه صندوقهاي صدقات با امداد همكاري داشته و در ازاي خدماتي كه انجام مي‎دهند درصدي از وجوه حاصله را بعنوان حق‎الزحمه دريافت مي‎نمايند.

رابطين صدقات:

به افرادي اطلاق مي‎شود كه در قالب هسته‎هاي مشاركت مردمي و بصورت افتخاري در زمينه توزيع صندوقهاي صدقات، ارتباط با مشتركين، تبليغ و ترويج روحيه ايثارگري، انفاق، تخليه صندوقهاي صدقات و امور مشابه با امداد همكاري مي‎كنند.

رابطين فرهنگي:

به افرادي گفته مي‎شود كه عمدتاً در آموزش و پرورش يا مراكز آموزشي شاغل هستند و بصورت افتخاري در امر خدمات فرهنگي طبق ضوابط تعريف شده با امداد همكاري دارند.

كميته امداد امام خميني (ره) به منظور ياري رساندن به اقشار جامعه و هدايت انگيزه كمك­هاي مردمي ، انفاقات و صدقات ، اقدام به جلب مشاركت­هاي مردمي نموده است . برنامه هاي امور اعتمادسازي و جلب مشاركت­هاي مردمي اين نهاد حول 5 برنامه به شرح ذيل مي­باشد :

1-   فرهنگ سازي ، ايجاد و ترويج سنت­هاي حسنه اسلامي و اعتمادسازي .

2-   توسعه مشاركت­هاي مردمي .

3-   احياء و ترويج زكات .

4-   تأمين منابع نيروي انساني مشاركتهاي مردمي .

               5-   هماهنگي شبكه هاي مردمي و مؤسسات عام المنفعه.

شرح فعالیت معاونت توسعه مشارکتهای مردمی

درآمد اختصاصي:

به كليه درآمدهاي كميته امداد امام  مانند كمكهاي مردمي، درآمدهاي محلي، وجوهات شرعيه و اماني، كمكهاي مؤسسات و سازمانها، كمكهاي خيريه ها و كارخانه ها، درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي بجز اعتبارات و بودجه هاي دولتي اطلاق مي گردد.

درآمدهاي مستقیم و غير مستقيم (فاقد اسناد مثبته):

كمكهاي مردم سخاوتمند و نوعدوست ميهن اسلامي به اين نهاد براي كمك به نيازمندان و محرومان جامعه زمينه‎ها و اشكال و عناوين متنوع و گسترده‎اي دارد كه اهم آنها بشرح زير است:

كمكهاي نقدي مستقيم، نذورات، كفارات، وجوه اماني و شرعي، فطريه، مشاركت در جشن عاطفه‎ها، مشاركت در جشن نيكوكاري، مشاركت در طرح اكرام، كمكهاي يدي و فكري بصورت نيروي افتخاري، اهداء زمين و اموال، اهداء مصالح ساختماني، اهداء كالا و لوازم خانگي و جهيزيه، مشاركت در برگزاري مراسم و مجالس، ارائه خدمات درماني و بهداشتي رايگان، ارائه تخفيفهاي ويژه در خدمات و كالاهاي مورد نياز برنامه‎هاي فقرزدايي امداد، تحويل كالاهاي يارانه‎اي، ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي رايگان يا با تخفيف قابل توجه، ارائه خدمات مددكاري، حقوقي و قضايي بصورت رايگان يا با تخفيف قابل توجه و دهها زمينه و سرفصل خدماتي ديگر.

بخشي از اين كمكها بشكل غيرمستقيم ارائه شده و معمولاً چون امكان تهيه اسناد و مدارك مثبته فراهم نيست، دردفاترمالي ثبت‎هاي لازم صورت نمي‌گيرد و اعداد وارقام آنها بصورت رسمي قابل احصاءوارائه نمي‎باشند.

از آنجايي كه اين قبيل كمكها نقش و تأثير بسزايي در اجراي برنامه‎هاي فقرزدايي اين نهاد و بهبود زندگي مددجويان مورد حمايت و كاهش هزينه‎هاي اداري و عملياتي دارند، مقرر گرديد با طراحي نظام و سيستمي مناسب، نسبت به تهيه آمار و ارقام كمٍّي اين كمكها بصورت برآوردي اقدام شود.

اين اقدام مهم براي اولين بار در سال 1380 صورت گرفت و با تهيه فرمها و دستورالعملهاي مورد نياز و ارسال آن براي كليه واحدهاي اجرايي نسبت به جمع‎آوري آمار و ارقام،  درآمدهاي غير مستقيم و فاقد ثبت حسابداري اقدام گرديد.

مشاركت­هاي مردمي و درآمدهاي اختصاصي دفاتر نمايندگي امداد در خارج از كشور:

کمیته امداد امام خمینی (ره) در خارج از كشور دفاتر فعالیت داشته و آن دفاتر نیز درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم دارند . کمیته های خارج از کشور در لبنان ،  تاجيكستان ، جمهوري آذربايجان ، افغانستان ، عراق و سوریه می باشد .

طرحهای مشارکتها : همکاری ، همیاری و مشارکتهای مردمی بواسطه ی طرحهای مختلفی امکان پذیر می باشد که به تعدادی از آنها اشاره می گردد :   

طرح صدقات:

طرحي است كه بموجب آن با نصب يا توزيع صندوقهاي صدقات، نسبت به ايجاد كانالي مطمئن و در دسترس همگان، براي جمع‎آوري ‎صدقات، خيرات ‎و ‎كمكهاي ‎مردمي ‎و هدايت‎ آن به سوي ‎اقشار فقير و نيازمند ‎جامعه‎ اقدام مي‎گردد.

به منظور ياري رساندن به اقشار محروم جامعه و هدايت انگيزه كمكهاي مردمي، در قالب فروض و توصيه‌هاي دين مبين اسلام در اين جهت و رفع محروميت به طريق اولي، كميته امداد اقدام به‌ اجراي طرح صدقات در اواخر سال 1364 نمود. گرچه اخذ كمكهاي مردمي از سال تأسيس‌ كميته امداد رايج بوده‌ و هم‌اكنون نيز در كنار طرح مذكور كمكهاي مردمي و سازمانها، به شيوه‎هاي ديگري جمع‎آوري ميگردد، اما بهينه‌تر كردن ‌موضوع‌، اجراي اين طرح را الزامي ساخته است.

حسب توصيه برخي از بزرگان و مسئولين‌، طرح صدقات براساس اهداف ذيل‌، به اجرا در آمده است‌:

الف ـ تشويق و ترغيب افراد جامعه در اجراي آيات و احاديث وارده در رابطه با صدقات مستحبه.

ب ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت جذب كمكهاي امت شهيدپرور و رساندن آن كمكها به محرومين و مستمندان واقعي، يا به عبارتي ديگر به وجودآوردن اولي‌ترين مكان براي تمركز اعانات، صدقات و ساير كمكهاي مردمي‌.

ج ـ مبارزه منفي با متكديان حرفه‌اي كه اكثراً بي نياز بوده و عمدتاً از عواطف و روحيه ديني و مذهبي مردم سوء استفاده مي‎كنند.

د ـ تأمين زندگي محرومان،  مستمندان و درماندگان از طرق صحيح و متناسب با نياز آنان‌، از قبيل اعطاي سرمايه كار ، اعطاي جهيزيه، تأمين مسكن، ايجاد زمينه اشتغال و كار يا پرداخت مستمري ماهيانه بطوري‌كه نه به شخصيت و حيثيت مستمندان و دريافت كننده كمك، لطمه وارد آيد و نه افراد سودجو بتوانند سوء استفاده نمايند.

نصب و توزيع صندوق صدقات:

جهت ترويج و اشاعه فرهنگ صدقات و تسهيل در امر پرداخت وجوهات از جانب مردم صندوقهايي در سه نوع بزرگ، متوسط و كوچك تهيه و توزيع مي‎گردد. صندوق بزرگ جهت نصب در معابر و اماكن عمومي، صندوق متوسط جهت نصب در ادارات، مغازه‎ها و مدارس و صندوق كوچك جهت توزيع در منازل افراد خير و نوعدوست.

برنامه جشن نيكوكاري:

برنامه‌اي است كه هر ساله در نيمه دوم اسفندماه و در آستانه سال نو، بمنظور جمع آوري هدايا و كمكهاي مردمي و سپس توزيع آنها در بين محرومين اجراء مي‎شود.

انسان در زندگي اجتماعي نيازمند به همكاري و همبستگي با افراد ديگر است و هيچكس نمي‎تواند به صورت فردي و بريده از اجتماع ‌زندگي كند خوشبختي افراد هر اجتماع تا حد زيادي بستگي به ميزان اين همكاري دارد. در جامعه‌اي كه طبق الگوي اسلامي و براساس وحدت ‌عقيدتي و مكتبي تشكيل ميگردد مسلمانان خود را در برابر نيازها، مشكلات و گرفتاريهاي برادران ديني خود بي‎تفاوت احساس نمي‎كنند، بلكه برخود لازم ميدانند كه در اينگونه موارد به ياري آنها بشتابند. در ايران اسلامي رسم بر اين است كه قبل از آغاز سال نو شمسي در آستانه تغيير و تحول طبيعت، مردم نيز تغيير و تحولي در وضع زندگي و ظواهر خود بوجود آورند، خانه تكاني كرده، ميوه و شيريني تهيه نموده و براي خود و فرزندان لباسهاي نو تهيه ميكنند و با شادي به استقبال ‌عيد نوروز و بهار طبيعت مي‌روند. در اين ميان محرومان و مستضعفان كه از مكنتي برخوردار نيستند امكان شركت دراين شاديها كمتر برايشان ‌وجود دارد. و چه بسا روحيه آنها نيز آزرده خواهد شد بر اين اساس شايسته است افراد مؤمن، خدا دوست و داراي وجدان بيدار همواره شاديهاي‌ خود را با فقرا و محرومين تقسيم كنند.

این طرح به ابتکار صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و کمیته امداد با نام جشن نيكوكاري مطرح و در کل کشور اجرا شده و هر ساله مورد استقبال ‌فراوان امت مسلمان و خداجوي ميهن اسلاميمان قرار می گیرد. و کمیته امداد پس از جمع‌آوري هداياي مردمي ، اعم از وجه ‌نقد ، طلا و جواهرات‌، البسه و پوشاك‌، موادخوراكي و دهها قلم كالاي ديگر ، اقدام به توزيع آنها در بين محرومان می نماید.

برنامه جشن عاطفه‌ها:

برنامه‌اي است كه هر ساله در نيمه دوم شهريورماه و در آستانه بازگشايي مدارس‌، بمنظور جمع‎آوري كمكها و هداياي مردمي و سپس توزيع آنها در بين دانش‌آموزان نيازمند در کل کشور باجراء گذاشته مي‌شود.

در اين راستا امدادگران پرتلاش، مخلص و امانتداران راستين، مسئوليتي بس خطير را در به انجام رساندن وظيفه‌اي مهم، ‌يعني جمع‌آوري و توزيع هر چه سريعتر هداياي مردم ايثارگر و فداكار ، بين دانش‌آموزان نيازمند به نحوي كه همه فرزندان اين مرز و بوم در مسيرتعليم و تربيت قرارگيرند و موجبات رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه نسل نو بيش از پيش فراهم گردد، را بعهده دارند.

اين برنامه با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت آموزش و پرورش بمنظور جمع‌آوري كمكها و هداياي ‌مردمي، سازمانها و دواير دولتي جهت ياري رساندن به دانش‌آموزان نيازمند توسط كميته امداد امام خميني(ره‌) در سراسر كشور اجرا می شود.

به حول و قوت الهی در سال 1391 ، 70 درصد هداياي جمع‌آوري شده جهت توزيع بين دانش‌آموزان نيازمند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرارگرفت و 30 درصد مابقي توسط دفاتر امداد،  جهت دانش‎آموزان خانواده‌هاي ‌مورد حمايت امداد با تهيه ‌و در اختيارگذاردن‌  لوازم‌التحرير، كيف وكفش‌، پوشاك و... به مصرف رسيد.

برنامه جشن گلريزان (جشن رمضان) :

ايمان داريم كه ماه مبارك رمضان ماه سرور دلها، ماه تزكيه نفس، ماه خودشناسي و خداشناسي، ماه نزديك شدن دلها به يكديگر، ماه همياري و كمك به فقرا و... مي باشد كه انشاءالله از اين ره بتوانيم از نعمات و بركات الهي ره توشه اي براي آخرت خود مهيا نماييم.

هرساله در ماه مبارك و پر خير و بركت رمضان، جشن گلريزان (جشن رمضان) توسط كميته امداد امام خميني (ره) با همكاري خوب صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به مدت يكماه با هدف آشنايي مردم مؤمن و خداجو با فعاليتهاي كميته امداد و وضع حال محرومان و مشاركت آنان در كمك به فقرا و درماندگان در سراسر كشور برگزار مي شود.

اهم اموري كه در اين جشن به انظار مردم خير و نوع دوست مي رسد عبارتند از:

1ـ رسيدگي به حال محرومان 2ـ آشنايي با فعاليتهاي خودكفايي و اشتغال مددجويان 3ـ ارائه خدمات مددكاري و مشاوره 4ـ كمك به امر ازدواج و تهيه جهيزيه فرزندان مددجويان 5ـ اجراي طرح اكرام و حامي يابي براي ايتام 6ـ كمك به آزادي زندانيان بدهكار آبرومند(ديه و محكوميت مالي) 7ـ كمك به بي خانمانان 8ـ كمك به بيماران صعب العلاج 9ـ كمك به امور فرهنگي مددجويان 10ـ اطعام و افطاری محرومين و... .

خداي متعال را سپاس مي­گوييم كه در كنار مردمي بزرگوار در شكوه بزرگ و شادمانه رمضان شركت نموديم و آمديم، خنديديم و گريستيم و دست مي فشاريم و بوسه مي زنيم آنان را كه هم قدم با دستگيري محرومان و فقرا هستند.

برنامه جمع‎آوري و توزيع فطريه و كفارات ماه مبارك رمضان:

اين برنامه هر ساله در آستانه عيد سعيد فطر، به منظور جمع‌آوري فطريه و كفارات مردمي جهت كمك به نيازمندان جامعه باجراء گذاشته مي‌شود.

كميته امداد امام خميني به منظور ياري رساندن به اقشار محروم جامعه و هدايت انگيزه كمكهاي مردمي در قالب فروض و توصيه‌هاي ‌دين مبين اسلام در اين جهت و رفع محروميت به بهترين شيوه ممكن همه ساله در روز عيد سعيد فطر اقدام به جمع‎آوري فطريه و كفارات ‌روزه‌داران و امت مسلمان و خداجوي كشور و توزيع آن بين خانواده‌هاي محروم و نيازمند و آبرودار مي‌نمايد.

متذكر مي‌گردد بخشي از مبالغ جمع آوري شده فطريه و كفارات در اختيار ائمه جمعه و جماعات شهرستانهاي تابعه هر استان قرار داده ‌شده تا از طريق اين عزيزان به مستمندان پرداخت شود.

برنامه جمع‌آوري و توزيع هدايا و نذورات عيد سعيد قربان:

اين برنامه هر ساله در ماه ذيحجه و در آستانه عيد سعيد قربان‌، به منظور جمع‌آوري هدايا و نذورات مردمي جهت كمك به  نيازمندان اجرا مي‌شود.

عيد سعيد قربان يكي از اعياد بزرگ مسلمانان جهان مي‌باشد و همه ساله در اين روز پر فيض طبق يك سنت اسلامي خداپسندانه عده ‌كثيري از مردم كشور اسلاميمان كه داراي نذوراتي مي‌باشند به فراخور حال خويش و بضاعت مالي خود با اهداء نذورات و هدايا از بركات معنوي ‌اين روز بزرگ بهره‌مند مي‌شوند.

كميته امداد امام خميني (ره‌) بعنوان يك نهاد مطمئن و مورد اعتماد مردم مسلمان و نوع دوست ايران بنا به سفارش بزرگان بمنظور ياري ‌رساندن هرچه بيشتر و بهتر به اقشار محروم جامعه و هدايت انگيزه كمكهاي مردمي در قالب فروض و توصيه‌هاي دين مبين اسلام‌، در عيد سعيد قربان اقدام به جمع آوري هدايا و نذورات مردم و توزيع آن بين محرومين و نيازمندان واقعي می نماید.

برنامه احياء و ترويج زكات:

زكات در لغت به معناي طهارت و پاكيزگي ، رشد و نمو و زيادتي است و معني ديگر آن تزكيه و اصلاح بوده و در اصطلاح فقهی، حقي است واجب در مالي كه به حد نصاب رسيده باشد و بر نه چيز تعلق مي­گيرد. شتر، گاو، گوسفند، گندم، خرما، جو، كشمش، طلا و نقره.

اين نهاد در راستاي احياء سنت و واجب الهي با كسب اجازه از ولي امر مسلمين و مراجع عظام تقليد نسبت به جمع­آوري زكوات مردم مسلمان و مؤمن و توزيع آن بين اقشار محروم جامعه اقدام نموده است.

كميته امداد امام خميني (ره) با تأسي به آيات كتاب آسماني و روايات ائمه معصومين زمينه احياء و ترويج زكات را بعنوان يك واجب فراموش شده و با هدف تأمين معيشت خانواده هاي نيازمند و محروم و با همكاري ديگر سازمانها و وزارت خانه ها در اين راستا فعاليت مينمايد .

به منظور تشويق زكات دهندگان كمكهاي دريافتي در همان روستا يا منطقه كه پرداخت كنندگان زكات حضور دارند هزينه ميشود .

طرح مفتاح الجنه (بازديد مسئولين از منزل مددجويان):

يكي از ظرايف مورد تأكيد اسلام در ارتباطات اجتماعي توجه به زيردستان، فقرا و مساكين است  و يكي از شاخص هاي اين توجه همنشيني و مصاحبت با فقرا است . در بسياري از دستورات الهي اين نكته مورد توجه قرار گرفته و سيره عملي ائمه اطهار (ع) نيز بر اين مهم تأكيد دارد. علاوه بر روايات بسيار زيادي كه از همنشيني و دوستي ائمه با محرومين و فقرا رسيده است احاديث مستند بسياري نيز از ائمه معصومين (ع) در فراروي مسلمانان قرار دارد تا چراغ راه آنان قرار گيرد و ارزش اين عمل در حد كليد درهاي بهشت تعيين شده است يا به عبارت ديگر عنايت حق تعالي شامل دوستان فقرا كه عيال الله هستند مي شود و موجب باروري ساير اعمال و عبادات بندگان خدا مي گردد.

كميته امداد امام خميني (ره) بعنوان متولي امور محرومين جامعه در جهت احياء سنت علوي و ايجاد فرصت براي بسياري از مسئولين خيرانديش و نيكوكار كه علاقه و زمينه چنين دوستي ها و همنشيني هايي را دارند طرح مفتاح الجنه را تهيه و اجرا نموده است تا بواسطه آن الفت و دوستي بين محرومين و مسئولين در قالب هدايت الهي دين مبين اسلام محقق گردد . در اجراي اين طرح طي ماه مبارك رمضان سال 1391 تعداد 43143 خانوار مورد حمايت بشرح زير مورد بازديد و دلجويي مسئولين محترم و دلسوز كشور قرار گرفته اند:

تعداد 2681 خانوار توسط ائمه­جمعه ، تعداد551 خانوار توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تعداد 3809 خانوار توسط استانداران و فرمانداران ، تعداد 14339 خانوار توسط مسئولين و مديران كل امداد وتعداد 21763 خانوار ديگر نيز توسط ساير مسئولين كشورموردبازديد و دلجويي و حمايت ويژه قرار گرفته­اند و مبلغ 8/44 ميليارد ريال هدايا بصورت نقد و كالا توسط اين عزيزان تحويل آنان شده است.

(برگرفته از سالنامه آماری کمیته امداد امام خمینی (ره)سال 1390)