کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تعامل و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) با موسسات خیریه

موسسات خیریه می توانند با مراجعه به نزدیک ترین کمیته امداد امام(ره)، نسبت به انعقاد تفاهم نامه ، تعامل و همکاری با امداد امام(ره) اقدام نمایند.