کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

تازه های آماری

 خلاصه نتایج طرح آمارگيري ازخصوصيات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي درماني خانوارهاي موردحمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال1390

ویژه نامه آمار امداد امام (شماره1)به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی سال93

ویژه نامه آمار امداد امام (شماره2)به مناسبت هفته پژوهش سال93

ویژه نامه آمار امداد امام (شماره3)

ویژه نامه آمار و برنامه ریزی امداد امام (شماره4) (فصل تابستان سال94)

ویژه نامه روز آمار و برنامه ریزی سال 94 امداد امام   *جدید*


ویژه نامه های سال جهانی آمار

   شماره 1

  شماره 2

  شماره 3

  شماره 4

  شماره 5

  شماره 6


آموزش آمار

نظام آمارهای ثبتی

آمار به زبان ساده1

آمار به زبان ساده2

به مناسبت روز آمار وبرنامه ریزی93


همایش ها

محورهای اساسی سخنان سخنرانان محترم مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه­ ریزی در تاریخ 30/7/1392

محورهای اساسی سخنان سخنرانان محترم مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه­ ریزی در تاریخ 29/7/1393

محورهای اساسی سخنان سخنرانان محترم مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه­ ریزی در تاریخ 5/8/1394

 

 

علاقمندان می توانند نظرات و مقالات خود را جهت درج در این صفحه به آدرس پست الکترونیک amar1@emdad.ir ارسال نمایند.