کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تفاهم نامه های منعقد شده بین کمیته امداد استان خراسان رضوی و دستگاههای اداری و اجرایی استان خراسان رضوی

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی با مرکز هماهنگی خیریه های مشهد مقدس .

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی با سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(علیه السلام).

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی با شورای اسلامی استان خراسان رضوی.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی با شرکت شهرکهای صنعتی.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی با اتحادیه هتل آپارتمانهای شهر مشهد مقدس.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی با آموزش و پرورش ویژه طرح احسان دانش آموز مقاطع اول و دوم ابتدایی.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی با اداره کل آموزش و پرورش ویژه طرح جشن نیکوکاری.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی با اداره کل آموزش و پرورش ویژه طرح جشن عاطفه ها.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تربت جام با عقیدتی سیاسی تیپ 38 زرهی.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تربت جام با موسسه خیریه آبشار عاطفه ها.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بجستان با مرکز آموزش فنی و حرفه ای.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بجستان با هلال احمر شهرستان بجستان.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بجستان با آموزش و پرورش شهرستان بجستان.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بجستان با شبکه دامپزشکی شهرستان بجستان.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان درگز با اداره زندانها.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان درگز با شورای اسلامی شهر درگز.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان درگز با اداره تامین اجتماعی شهرستان درگز.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان درگز با دفتر نماینده مجلس شهرستان درگز.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان درگز با شرکت برق شهرستان درگز.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جغتای با اداره امور آب و فاضلاب روستایی.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جغتای با اداره امور مالیاتی.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جغتای با مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان جغتای.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جغتای با آموزش و پرورش شهرستان جغتای.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قوچان با اداره امور مالیاتی.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قوچان با بنیاد شهید شهرستان قوچان.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خوشاب با شبکه بهداشت خوشاب.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خوشاب با موسسه قرآن و عترت خورشید رضوان شهرستان سبزوار.

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فریمان با دامپزشکی شهرستان فریمان. 

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فریمان با آموزش و پرورش شهرستان فریمان. 

* تفاهم نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فریمان با جهاد کشاورزی شهرستان فریمان.