کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تفاهم نامه های منعقد شده بین کمیته امداد استان زنجان و دستگاههای اداری و اجرایی استان زنجان

* تفاهم نامه کمیته امداد شهرستان خدابنده با حوزه علمیه شهرستان خدابنده