کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

تفاهم نامه های منعقد شده بین کمیته امداد استان قزوین و دستگاههای اداری و اجرایی استان قزوین 

* تفاهم نامه بین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین با سازمان حج و زیارت استان قزوین 

* تفاهم نامه بین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین با بانک ملی استان قزوین 

* تفاهم نامه بین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین