کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

معرفي

 

طليعــــــه:


بمنظور آشنايي هر چه بيشتر با يکي از عاليترين مصاديق برَ و انفاق "لَن تَنالُو البِرُ حَتي تُنفِقُوا مَما تُحِبُونَ " و توفيق يافتن هر چه بيشتر به بهترين عمل صالح و باقي "اَلباقياتُ و الصالِحاتُ خَير " و نائل شدن به برگترين پاداش الهي "خَير عِندَ ربکَ ثَوابا" و دست يافتن نيک انديشان جامعه به تجارتي پر سود " اِن اَلذينَ يَتلونُ کِتابَ ا.. وَ اَقامُو الصَلواه و اَنفَقَو مِما رَزَقناهُم سِرا و عَلانيَه يَرجُون تِجارَهَ لَن تَبُورَ "تکريم ايتام در اين نهاد مقدس شکل گرفت، اميد آنکه خداوند به تمام باغبانان اين سرزمين نوراني که فرزندان عزيز طرح اکرام را با نان محبت و لباس حياء عزت بخشيده اند نام و يادي جاودانه بخشد .ان شاء ا..


معرفي طرح:

بي ترديد فقر ناشي از وضعيت اقتصادي و آسيبهاي حاصله از آن موانع اساسي رشد فرد و جامعه است و تلاش در راستاي کاستن از رنج و اندوه حاصل از آن و ريشه کني و ريشه يابي آن ، در واقع کوششي است براي رفاه و آسايش فرد،خانواده و جامعه و رسيدن به جامعه اسلامي آرماني که جامعه عطوفت و مهرباني است ،جامعه اي که در آن هيچ کس گرسنه سر بر بالين ننهد و هيچ بيماري به خاطر ناداري رنج نکشد .  و بين اعضاي آن توازن برقرار باشد .
کاروان بشري بسوي مقصد خويش در حرکت است ،در مسير را ه به واماندگي بر مي خوريم که بايد آنها را در حرکت بسوي تعالي ياري دهيم و نسبت به جبران کاستيهاي ايشان اقدام کنيم گاهي براي نوع انسان اتفاقاتي رخ مي دهدو بر اثر آن کمبودها و نارسائيهايي پيش مي آيد ،از جمله از دست دادن سر پرست خانواده ،يعني پدر و يا پدر و مادر و آثاري که در پس آن بر جاي مي ماند ،در اينجاست که اکرام و انفاق معناي واقعي خود را مي يابد و طرحي به نام اکرام وآن هم با مقبوليت مردمي شکل مي گيرد .

خداوند متعال انسانها را داراي عواطف و احساسات خلق کرده و دلهاي آنان را کانون محبت قرار داده تا آنها در کنار هم زندگي سعادتمندانه توام با مهر و عطوفتي را داشته باشند و نتوانند شاهد خوشبختي تمام عيار خود و زجر و بدبختي ديگران باشند . با اين رويکرد طرح اکرام که شالوده اي از مهر و محبت و عشق به ارزشهاي والاي الهي و انساني است ،با هدف دستگيري و ياري رساندن به ايتام نيازمند  طراحي و اجرا گرديد که بي ترديد ستونهاي استوار آن ايده هاي الهي و نو و حضور عملي ملت بزرگوار و فهيم و وجدانهاي آگاه و بيدار است .

طرح اکرام ايتام ،در مرحله اول بطور سازمان يافته جذب مساعدتهاي مالي را بصورت ماهيانه و در اندازه هاي مشخص آغاز کرد .ابتدا باور بر اين بود که کمک هزينه اي هر چقدر اندک ،به سبد کم مايه فرزندان يتيم در کنار مساعدتهاي اين نهاد سرازير شود وليکن با گذر زمان و انجام اقداماتي در سرزمين بي انتهاي تکريم ايتام به اين باور دست يافتيم که به دليل برکات معنوي آن ،کمک هزينه نيست و در بعضي اوقات هزينه يک زندگي است ،بعلاوه بر اين نکته ارزشمند نيز واقف گشتيم که از طريق اين طرح مالکان قلوب رئوف و وجدانهاي آگاه با فرزندان معنويشان پيوند همدلي مي بندند و شاديها و خوشبختيهايشان را با هم تقسيم مي کنند .
اين مساعدتها و عملکردها ،حاميان و خيران بزرگوار را بر آن داشت ،تا براي اموري که آينده فرزندان اکرام را تامين کند و تفاوت سطح زندگي آنها را با فرزندان جامعه به حداقل برساند ،انديشه اي فراتر را در فرايند آتي طرح اکرام پيش روي خود قرار دهند .
در اين مرحله ، مردم از تمام اقشار جامعه اعم از کسبه ،دانش آموزان ، دانشجويان و استادان دانشگاهها ،فرهنگيان ،کارمندان ،شرکتها و موسسات ، تاجران و بازرگانان ،نظاميان ،کارگران و کارمندان بخشهاي خصوصي و دولتي ،هموطنان مقيم خارج  همه و همه حتي فرزندان اکرام که خود به خود اتکايي رسيده اند حضور يافته اند ،آنها فراتر از آنچه که ابتدا براي طرح در نظر گرفته شده بود ،گامهايي را براي حل مشکلات ايتام برداشته اند .