کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

مقدمه

امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، سرمایه های اطلاعاتی و تجهیزات زیرساختی در محیط­های مجازی همواره بعنوان یکی از الزامات اساسی در کاربری توسعه­يی و فراگیر از فناوری های نوین مورد تاکید است.

اهمیت موضوع امنیت در فضای مجازی و سایبری تا حدی است که مقام معظم رهبری در سال گذشته، با سه ابلاغیه­ي بسیار مهم و اساسی:

 1- سیاست های کلی امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات وارتباطات (افتا)2- سیاست­های کلی پدافند غیر عامل 3- حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ، مستقیما و راسا به این موضوعات ورود نمودند.

کمیته­ امدادامام خمینی(ره)به عنوان بزرگترین سازمان حمایتی کشورکه  تعاملات بسیار زیادی با اشخاص، سازمان­های دولتی، غیردولتی و حمایتی داخل و خارج از کشور دارد، ضروری است برمبنای دستورالعمل جامع وکاملی در حوزه­ي امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه توسعه­ي ارتباطات و تعاملات ایمن و بهتر با تمامی ذی­نفعان از جمله مددجویان، خیرین، کارکنان، سازمان­ها و نهادها را با استفاده از فناوری های نوین فراهم سازد.

 

مبانی قانونی و حقوقی(ماده 1 دستورالعمل افتا):

1  - بندهای 3 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 سیاست کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دربخش پدافند غیرعامل.

2  – سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دربخش امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا).

3  – حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری.

4  - قانون مبارزه با جرایم رایانه­يی و آیین نامه های مربوطه.

5  - قانون تجارت الکترونیک.

6  - قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار.

7  - سند امنیت فضای توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات کشور(افتا).

8  - سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.

9  – ماده­ي 231 قانون برنامه­ي پنج­ساله­ي پنجم کشور.

10- فصل 11 سند نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد (فاوا).

11- آیین نامه­ي جامع برنامه ریزی، فرآیندها و فناوری.

12- بندهاي"الف"،"ب"و"ج"ماده­ي 41 برنامه­ي راهبردي پنج ساله­ي پنجم امداد امام(ره)

 

اهداف(ماده 3 دستورالعمل افتا):

1- ارتقاي فرهنگ و افزایش آگاهی ها در زمینه­ي امنیت فاوا.

2- پایش امنیت و پیشگیری از هرگونه تهدید، آسیب و جرایم فضای تبادل اطلاعات.

3- تحقق اهداف و اجرای، سیاست ها، ضوابط، اصول و الزامات پدافند غیر عامل دربخش فاوا.

4- حفظ و حراست از سرمایه ها، ساختارها و دارایی های اطلاعاتی وارتباطی.

5- ارتقاي مستمر امنیت زیر ساخت ها، شبکه ها، نرم افزارها و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی.

6- ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات درون و برون سازمانی امداد.

7- مدیریت بحران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

راهبردهايا امنیت فضای توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات (ماده 4 دستورالعمل افتا):

امنيت فضاي تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا) از طريق استقرار راهبردهاي ذيل توسط مراجع ذي­صلاح محقق خواهد شد

1-  امن سازي زيرساخت هاي حياتي امداد در قبال حملات الکترونيکي.

2-  ايجاد و توسعه نظام هاي فرابخشي افتا.

3-  تأمين سلامت و جلوگيري از مخاطرات ناشي از محتوا در افتا.

4-  ارتقاي تجهیزات و توسعه­ي خدمات و محصولات افتا.

5-  ارتقاي سطح آگاهي، دانش و مهارت هاي مرتبط با افتا.

6-  ارتقاي سطح همکاري هاي ملی در زمينه­ي افتا.