کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

1.تعیین جایگاه زکت در برنامه های کوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت کشور
2.پیگیری اهداف زکات در سند چشم انداز
3.اخذ پیشنهادات بودجه ای زکات از وزارت رفاه – وزارت کشور – کمیته امداد امام خمینی(ره) و ستاد زکات و گنجاندن در لایحه بودجه سالانه.
4.همکاری با ستاد زکات کشور پیرامون رفع خلاء های اجرایی و بودجه یی زکات.
5.نظارت و ارزیابی در امور بودجه دولتی زکات
6.تعامل هدفمند با مجلس شورای اسلامی در طرح ها و لوایح مربوط به زکات و انتقال به ریاست جمهوری جهت عملیاتی کردن برنامه های آن.

 

شرح وظایف کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ستاد زکات کشور

1.نظارت بر اجرای قانون زکات کشور.
2.بررسی و پیگیری حل مشکلات، تنگناها و آسیب های اعلام شده از سوی ستاد زکات از طریق مکانیزم های قانونی.
3.پیگیری، اظهار نظر و دفاع از لایحه بودجه زکات ارسالی از سوی دولت جهت تصویب

 

شرح وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد زکات کشور

1.طراحی و اعمال سیاست های تشویقی از طریق بانک ها برای زکات دهنگان که از سوی دبیرخانه زکات استان معرفی می شوند.
2.تخصیص و ابلاغ اعتبارات مربوط به سیاست های تشویقی زکات به ستاد زکات.
3.ایجاد هماهنگی های لازم بین معاونین مالی و خزانه داری استان ها جهت تخصیص اعتبار به پروژه های اجرایی از محل زکات
4.تعیین ردیف اعتباری مربوط به زکات جهت وصول اعتبارات و کمک های دولتی.
5.ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی و ارایه گزارش به ستاد زکات
6.معافیت مالیاتی جهت مودیان زکات(معافیت مودیان زکات ، معادل زکات پرداخت شده از مالیات معاف می باشد.

 

شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی در ستاد زکات

1.تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه جامع زکات به کلیه سطوح وزارت و سازمان های وابسته(ملی، استانی، شهرستانی، بخشی و روستایی)
2.سیاست ها و برنامه های اجرایی تشویق هدفمند مودیان زکات بعنوان گروه اول و با اولیت در حمایت های مالی و خدماتی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته از جمله انتخاب کشاورز، دامداران و باغدار نمونه.
3.تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ امور آموزشی و توجیهی برای مربیان ترویج و سایر مربیان آموزش امور کشاورزان ، باغداران و دامداران در امر زکات.
4.تدوین دستورالعمل خاص جهت جبران بخشی از خسارات وارده به کشاورزان، دامداران و باغداران زکات دهنده ناشی از حوادث و خشکسالی.
5.ارایه بانک جامع از زمین های زیر کشت و تولید اقلام مشمول زکات و همچنین دام های موجود کشور با تفکیک تعلیفی به دبیرخانه ستاد زکات و به روز رسانی سالیانه آن.
6.تعامل هدفمند در کلیه امور در سطح ملی، استانی و شهرستان با دبیرخانه ستاد زکات استان ها.
7.معرفی یک نفر کارشناس خبره به عنوان نماینده در کمیته فنی زیر مجموعه دبیرخانه شورای عالی زکات.

 

شرح وظایف وزارت کشور در ستاد زکات

1.تهیه و ابلاغ راهبردی زکات توسط وزیر کشور به عوامل مرتبط با زکات در سطح وزارتخانه(اعم از ستادی – مدیریتی و اجرایی) و الزام به اجرای آن توسط استانداران، فرمانداران و بخشداران و دهیاران و همکاران و هماهنگی با ستاد های زکات
2.برنامه ریزی هدفمند از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به منظور اجرای سیاست های مربوط به زکات(پیش بینی و تصویب اعتبار معادل، تامین، تخصیص و توزیع به موقع آن و نظارت و ارزیابی پروژه های عمرانی زکات در سراسر کشور).
3.هدایت بخشی از منابع و امکانات استانی در جهت تبلیغات و اطلاع رسانی و تشویق و ترغیب مردم به پرداخت و بهره گیری از ظرفیت های دهیاران و شوراهای اسلامیی در امر زکات.
4.تشویق مدیران برجسته ستادی و اجرایی فعال در امر زکات( در ارزیابی سالیانه و انتخاب مدیران نمونه استانی، شهرستانی و بخشی فعالین امر زکات در اولویت قرار گیرند.)
5.دعوت از دبیران ستادهای زکات در جلسات و نشست های استانداران، فرمانداران و بخشداران و دهیاران در کل کشور در سطوح مختلف برای بیان موضوعات اجرایی امر زکات.

 

شرح وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ستاد زکات کشور

1.بهره برداری از ظرفیت هیات دولت برای پشتیبانی از امر زکات در کشور.
2.توجه به مقوله زکات و جایگاه آن در سیستم های اجرایی وزارت رفاه در سطح کشور.
3.ارتباط موثر با سایر وزارتخانه ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردیریاست جمهوری در زمینه اهداف زکات و پیگیری نیازهای مورد نظر.
4.پیش بینی، برآورد پیگیری و تصویب اعتبار معادل زکات سهم فقرا و منظور کردن آن در ردیف اعتبارات دولتی کمیته امداد امام خمینی(ره)

 

شرح وظایف سازمان تبلیغات اسلامی در ستاد زکات کشور

1.تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ بسته تبلیغاتی شامل( کتاب، فیلم، بروشور و ...) در خصوص امر زکات در کلیه سطوح سازمانی، ملی، استانی، شهرستانی و توزیع آن در ماه های تبلیغی بر حسب موقعیت مذهبی و اجتماعی مناطق.
2.تهیه نرم افزار جامع زکات ویژه کلیه مبلغین(روحانیون مقیم و طرح هجرت).
3.انجام پژهش های علمی در سطح حوزه و دانشگاه در خصوص (احیاء، ترویج، توسعه، ضرورت، اهمیت، احکام و ...) زکات و زمینه های عملیاتی و کاربردی کردن آن ها با هماهنگی دبیرخانه زکات.
4.تعامل هدفمند با حوزه های علمیه، ایمه جمعه و جماعات به ویژه مراجع تقلید، دفتر خدمات طلاب مدیر حوزه علمیه، جامع مدرسین و ... در خصوص حمایت و پیشتیبانی از مبلغین امر زکات.
5.ابلاغ به سازمان تبلیغات استان ها جهت اعزام روحانیون مجرب در کلاس های آموزشی و تبلیغات، حتی در سطح روستاها.
6.بررسی، مطالعه و احصاء نیازهای تبلغاتی هر منطقه با توجه به زمان های اقلیمی کشت، داشت و برداشت محصولات و تهیه تقویم اجرایی در این خصوص و تامین و اعزام به موقع مبلغین.
7.ارزیابی عملکرد مبلغین در امر زکات و تشوریق بیشتر فعالین این امر در راستای افزایش حقوق و دستمزد.
8.هماهنگی، همکاری و همراهی در کلیه امور فوق و سایر امور با دبیرخانه زکات در سطح ملی، استانی و شهرستانی.

 

شرح وظایف شورای سیاست گذاری ایمه جمعه در ستاد زکات کشور

1.تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ شرح وظایف در خصوص فریضه عظیم زکات به ایمه جمعه در مراکز بزرگ اسلامی سرار کشور به ویژه نمایندگان محترم ولی فقیه در استان ها به عنوان متولی مسئول امر زکات در استان
2.تهیه نظام ارزیابی عملکرد ایمه جمعه در خصوص زکات
3.تاکید بر تهیه تقویم اجرایی تشکیل جلسات شوراهای زکات استان و بیان فریضه الهی زکات در خطبه های نماز جمعه و یادآوری موضوع در جزوات هفتگی ابلاغی به ایمه جمعه.
4.تاکید بر پشتیبانی و حمایت لازم از دبیرخانه زکات و شهرستان توسط ایمه جمعه جهت اجرایی کردن برنامه های زکات و همراه نمودن سایر اعضاء با دبیرخانه
5.تاکید بر مطالبه لیست وجوه جمع اوری شده زکات و لیست امور هزینه یی انجام شده از محل زکات آن برای امضاء و تایید نهایی در سطح استان توسط امام جمعه و نماینده ولی فقیه و نظارت وبر امر هزینه کرد زکات.

 

شرح وظایف سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در ستاد زکات

1.تدوین توقیم اجرایی و ابلاغ سیاست های راهبردی به منظور ترویج، احیاء و توسعه فریضه الهی زکات در کشور از طریق رسانه ملی
2.انعکاس گسترده اخبار زکات در برگزاری نشست های تخصصی و میزگردهای علمی ویژه برنامه زکات در شبکه سراسری و استانی طی سال
3.فضا سازی برای حضور مستمر مدیران کل مراکز صداو سیما در جلسات ستادهای زکات استان های کشور
4.برگزاری نشست مدیران ستادی شبکه های مختلف و مدیران کل صدا و سیما مراکز استان ها به منظور جمعبندی و ارزیابی و تحلیل اقدامات مربوط به زکات.
5.تولید و پخش مستمر فیلم، کلیپ، تیزر و ... مرب.ط به زکات
6.مصاحبه مستمر با کارشناسان مذهبیو پرداخت کنندگان زکات جهت ترویج واجب الهی.