کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

گزارش جامع از تعاملات و خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره)

جهت یاری رسانی به آسیب دیدگان ازقحطی در کشورمسلمان سومالی

(لینک دانلود)