کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

   امروزه نیاز به بهبود و پویایی، در همه امور زندگی به شکل فزاینده‌ای احساس می‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. از این رو بدنبال نهادینه ساختن بهبود در بطن حرفه خود می‌باشند، تا با مناسب ترین استراتژی ممکن بتوانند با توجه به عوامل تغییر‌پذیر بیرونی و درونی، در راستای رسیدن به اهداف، خود را تطابق دهند. در این مسیر، هسته اصلی کنترل و مدیریتی سازمان‌ها را فرایند‌ها تشکیل می‌دهند. از این رو سازمان‌ها در سطح استراتژیک، استفاده از سیستم‌های مدیریت فرایند را در برنامه خود تدوین نمودند.

سازمان‌های تجاری در راستای رسیدن به اهداف خود و با توجه به عوامل تغییرپذیر بیرونی و درونی سازمان، استراتژی‌های خود را تدوین می کنند که مبتنی بر استراتژی‌های مزبور، مجموعه‌ای از فرایند‌های سازمان شکل می‌گیرند. سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیاز دارند روند موفقیت این استراتژی‌ها را در طی اجرای آن کنترل نمایند. بنابراین نیاز به پیاده‌سازی، کنترل و مدیریت فرایند‌ها به شکلی منسجم می‌باشد. تمامی دارایی‌های سازمان تحت کنترل فرایند‌های آن می‌باشد پس بهبود فرایند‌ها به مدیریت بهینه دارایی‌های سازمان می‌انجامد. در این راستا مدیریت فرایند‌های سازمان در بستری از فناوری اطلاعات با عنوان سیستم‌های مدیریت فرایند سازمان معرفی شدند. این سیستم‌ها با استفاده از متدها و روش‌های متنوع، امکان مدیریت بر فرایند‌ها و عملکرد سازمان را به بهترین نحو ممکن فراهم می‌سازند.

                                                                              

   کمیته­ امداد امام(ره) باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (دام عزه) و نیز چشم انداز بیست ساله­ خود و به منظور ایجاد تحول در همه­ شئون، رویکردهای نوینی را در حوزه های مدیریتی، فناوری و ارایه­ خدمات مدنظر قرار داده و اقدامات مختلفی در این خصوص صورت گرفته است . در این راستا باعنایت به مصوبه­  شماره­ 7740/93/206 مورخ 10/6/1392 شورای عالی اداری درخصوص توسعه­ خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، بند 36 قانون مدیریت خدمات کشوری، بندهای 11، 15، 24، 25 و 26 سیاست های کلی نظام اداری، برنامه­ توسعه­ دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری کشور برگرفته از نقشه­ راه اصلاح نظام اداری (50×30) و نیز باتوجه به ماده­ 39 و 40 برنامه­ راهبردی پنج ساله­ پنجم کمیته­ امداد امام(ره)، شناسایی و بهبود فرآیندهای امداد درقالب پروژه­ مدیریت فرآیندها در دستورکار قرار گرفت .

   تاریخچه BPM :

مدیریت فرایند سازمان پارادایمی مرکب از مفاهیم مدیریتی و فناوری اطلاعات می‌باشد و سیستم مدیریت فرایند کسب‌و‌کار، ‌نوع خاصی از نرم افزار می‌باشد که از تمام چرخه عمر فرایندهای کسب‌و‌کار پشتیبانی می‌کند. حال سیستم مدیریت فرایند سازمان همانطور که در شکل ذیل نشان داده شده، متشکلاز تکنولوژی‌های مدرن به همراه تئوری‌های مدیریتی می باشد.‌ تکنولوژی‌های مدرن شامل توسعه نرم‌افزارهای کاربردی، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، معماری سرویس‌گرا، مدیریت گردش‌کار و مدیریت تراکنش‌های اطلاعاتی و تئوری‌های مدیریتی شامل مدیریت کیفیت جامع، مهندسی کسب و کار و تفکر سیستمی می‌باشند .

                              

پیدایش سیستم مدیریت فرایند سازمان

در سال 1958 Harold J. Leavitt and Thomas L. Wistlerمقاله اي با عنوان مديريت در دهه 1980 ارائه نمودند كه در آن مديريت فرآيندها را بواسطه حضور فناوري اطلاعات در آينده پيش بيني نمودند.

 • Peter Drucker در سال 1988 در مجله HBR با مقاله اي تحت عنوان ورود سازمانهاي نو تغيير در ساختار سازمانهاي قديمي بسوي فرايندگرايي را ضروري دانست.
 • Hammer  وChampyدر سال 1993 در كتاب بازمهندسي شركتها موج جديدي با عنوان مهندسي مجدد فرآيندها در سازمان براه انداختند.
 • Champy در سال 2002 و در كتاب X-engineering theCorporationنياز به مديريت فرآيندها را در سازمان از ضروريات دانسته اند.

 

   روند سازماني مديريت فرآيندها :

 

 

 

دلايل رويكرد سازمانها به مديريت فرايندهاي سازمان :

 

 • از ديدگاه سازماني:
  • رشد و توسعه سريع سازمان
  • بازمهندسي سازمان
  • تغيير در استراتژيهاي سازماني
  • عدم دستيابي به اهداف سازماني
  • قوانين و الزامات سازماني مانند Sarbanes Oxley  و Basel و غيره

 

 • از ديدگاه مديريت:
  • عدم اعتماد يا پيچيدگي اطلاعات مديريت
  • نياز به كنترل بيشتر روي فرايندها
  • نياز به ايجاد يك محيط مناسب با عملكرد پايدار و بالا
  •  نياز به ماكزيمم كردن بازگشت سرمايه
  • گسترش و بهينه سازي فضاي كاري با استفاده از نيروهاي كاري موجود.

 

 • از ديدگاه كاركنان:
  • افزايش كارايي كاركنان
  • آموزش نيروهاي جديد
  • كاهش رضايت كاركنان
  • درخواستهاي مكرر براي افزايش تعداد كاركنان

 

 • از ديدگاه مشتريان، تامين كنندگان و شركا:
  • رضايت پايين از ارائه خدمات
  • زمان طولاني براي پاسخگويي به درخواستها
  • نيازمنديهاي جديد مشتريان

 

 • از ديدگاه محصولات و خدمات:
  • زمان طولاني براي پاسخگويي به نيازهاي بازار
  • رشد خدمات و محصولات جديد
  • پيچيدگي محصولات و خدمات

 

 • از ديدگاه فرايندها:
  • نياز به وضوح و شفافيت فرايندهاي كاري از ابتدا تا انتها(end-to-end)
  • شكاف و زمانهاي تاخير زياد در فرايندهاي كاري
  • مشخص نبودن وظايف و نقشها از زاويه فرايندي
  • كيفيت پايين فرايندها و نياز به دوباره كاري
  • تغيير مداوم فرايندها
  • عدم وجود استانداردسازي فرايندها
  • مشخص نبودن اهداف فرايندهاي كاري
  • عدم درك صحيح از فرايندها و اجزاي آنها از ابتدا تا انتها

 

 • از ديدگاه فناوري اطلاعات:
  • معرفي سيستمهاي جديد مانند ERP، CRM و غيره
  • خريد ابزارهاي اتوماسيون BPM(Workflow, Document Management, BI, BPMS) و عدم آشنايي سازمان با استفاده صحيح از آنها
  • رهايي از سيستمهاي نرم افزاري قديمي
  • تداخل در فعاليتهاي سيستمهاي نرم افزاري موجود
  • معرفي معماري جديد فناوري اطلاعات
  • اين ديدگاه كه IT نمي تواند توقعات و نيازمنديهاي كسب و كار را برآورده كند.

اين ديدگاه كه هزينه هاي IT خارج از كنترل يا بسيار بالاست.