کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اقدامات صورت گرفته در پروژه مدیریت فرآیندها :

   کمیته­ی امداد امام خمینی(ره) باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (دام عزه) و نیز چشم انداز بیست ساله­ی خود و به منظور ایجاد تحول در همه­ی شئون، رویکردهای نوینی را در حوزه های مدیریتی، فناوری و ارایه­ی خدمات مدنظر قرار داده است . در این راستا باعنایت به برنامه­ی توسعه­ی دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری کشور، بند 36 قانون مدیریت خدمات کشوری، بندهای 11، 15، 25 و 26 سیاست های کلی نظام اداری و نیز باتوجه به ماده­ی 39 و 40 برنامه­ی راهبردی پنج ساله­ی پنجم کمیته­ی امداد امام(ره)، شناسایی و بهبود فرآیندهای امداد در چارچوب پروژه­ی مدیریت فرآیندها (BPM) در دستور کار قرار گرفت که نتایج اقدامات صورت گرفته در قالب " گزارش شناخت وضعیت موجود فرآیندهای امداد امام(ره)" ، " گزارش تحلیل ­وضعیت موجود و برنامه­ی اجرایی ­بهبود فرآیندهای امدادامام(ره)" و" ساختار پیشنهادی نگهداشت مدیریت فرآیندهای امداد امام(ره)" تهیه گردید .

   چکیده­ی اقدامات صورت گرفته در راستای " تعریف دقیق پروژه" به شرح ذیل می باشد :

 1. تدوین طرح مطالعاتی استقرار مدیریت فرآیندها :

به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه ها و سنجش ابعاد موضوع، استقرار نظام مدیریت فرآیندها در امداد امام(ره) امکان سنجی گردیده و طرح مطالعاتی اولیه تدوین گردید که طی آن موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

 • بررسی اجمالی وضعیت موجود امداد امام(ره) و ضرورت انجام پروژه
 • استانداردها و چارچوب­های مطرح در زمینه­ی مدیریت فرآیندها
 • نتایج مورد انتظار از استقرار سیستم مزبور
 • مقایسه­ی ابزارهای رایج در این حوزه و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک
 • اقدامات صورت گرفته در سازمان ها و شرکت­های پیشرو در این حوزه
 • طرح پیشنهادی استقرار نظام مدیریت فرآیندها
 1. انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد :

پس از تصویب طرح استقرار نظام مدیریت فرآیندها و انتخاب ابزار مربوطه، اقدامات زیر درخصوص انعقاد قرارداد با مشاور صورت گرفت :

 • شناسایی مشاورین مجرب و متخصص در حوزه­ی مدیریت فرآیندها
 • تدوین درخواست ارایه­ی پیشنهاد (RFP)
 • برگزاری مناقصه و طی مراحل قانونی انتخاب مشاور
 • انعقاد قرارداد فاز اول پروژه .

به­طورکلی برای پروژه­ی مذکور دو فاز عملیاتی : "شناسایی و مستندسازی فرآیندهای موجود" و "بهبود فرآیندها و رسیدن به وضع مطلوب" درنظر گرفته شد تا سازمان پس از مستندسازی و استاندارد نمودن فرآیندها، ارزیابی دقیقی از وضع فعلی خود داشته و با چشم انداز روشن نسبت به آینده، درخصوص استقرار نظام مدیریت فرآیندها  گام بردارد .

در فاز اول، فرآیندها شناسایی و مستند گردیده و در ادامه، استاندارد و قابل اندازه گیری می شوند . اهم اقدامات صورت گرفته در فاز اول عبارتست از :

1- تعیین متدلوژی و ساختار اجرای پروژه

2- تدوین طرح مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK

3- تدوین وظایف و نقش­های مرکز تعالی (COE) برای راهبری پروژه­ی BPM

4- فرهنگ سازی و بسترسازی استقرار نظام مدیریت فرآیندها از طریق برگزاری سمینارها و دوره­های آموزشی برای سطوح مدیریتی و کارشناسی امداد

5- شناسایی فرآیندهای موجود حوزه های تخصصی امداد از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان خبره­ی ذیربط در ستاد مرکزی و استان­های پایلوت

6- تطبیق فرآیندهای شناسایی شده با قوانین و مقررات مصوب

7- تدوین شناسنامه­ی فرآیندهای وضع موجود

8- مدل سازی فرآیندهای شناسایی شده با استفاده از نرم افزار ARIS

9- تحلیل فرآیندهای وضع موجود با الگوبرداری از بهترین تجارب (Best Practice)

10-  تدوین سند جامع مدیریت فرآیندهای امداد

11 - تدوین برنامه­ی پایش، ارزیابی و به روز رسانی سند جامع مدیریت فرآیندها

12 - تحلیل شکاف وضع موجود فرآیندی با وضع مطلوب

13 - تعیین و اولویت بندی پروژه های بهبود

  شایان ذکر است میزان وقت­گذاری صورت گرفته در این فاز به شرح جدول ذیل می باشد :فعالیت

میزان نفر- ساعت کارشناسی صورت گرفته

تهیه­ی معماری مدل­سازی و تدوین گزارش شناخت وضع موجود

4800

شناسایی فرآیندها طی مصاحبه با حوزه ها

824

تدوین گزارش ساختار نگهداشت پروژه

50

تحلیل فرآیندهای شناسایی شده

510

گزارش بلوغ فرآیندهای وضع موجود

32

تدوین گزارش برنامه­ی اجرایی و تحلیل فرآیندها

160

جلسات کمیته­ی فنی

320

جلسات کمیته­ی راهبری

48

جمع کل

6744

 

در پایان فاز اول، وضع موجود فرآیندی کمیته­ی امداد شناسایی و تحلیل گردید و باتوجه به ارزیابی صورت گرفته بر روی فرآیندها، نقشه­ی راه پروژه درخصوص بهبود وضع فعلی تبیین شده است .  

باتوجه به موارد مشروحه، در فاز دوم پروژه و در راستای اصلاح فرآیندها، اقدامات (پروژه های بهبود) ذیل توسط مشاور و کمیته­ی فنی پروژه پیشنهاد گردیده است :

 • تدوین نقشه­ی راه پیاده­سازی ساختار نگهداشت مدیریت فرآیندها و طراحی فرآیندهای مرکز تعالی مدیریت فرآیندها
 • تدوین دوره­های آموزشی مدیریت فرآیندها در کلیه­ی سطوح سازمانی
 • فرهنگ­سازی به منظور مشارکت حوزه های تخصصی در استقرار نظام مدیریت فرآیندها
 • مدل­سازی فرآیندهای سطح 4 و 5 با استفاده از استاندارد BPMN
 • تکمیل معماری، مدل­سازی و تدوین فرآیندهای وضع مطلوب در ابزار ARIS
 • تدوین ساختاری منعطف و چابک برای امداد مطابق با رویکرد فرآیندی
 • استقرار نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001
 • پیاده­سازی مدل تعالی سازمانی (EFQM)
 • طراحی و استقرار نظام مدیریت پروژه 
 • سامان­دهی دستورالعمل­ها منطبق بر مدل مطلوب فرآیندی
 • تدوین تعهدنامه­های بین حوزه­ای موردنیاز در وضعیت مطلوب فرآیندی
 • آماده سازی فرآیندها در راستای شبیه­سازی در ابزار ARIS
 • تدوین برنامه­ی جامع معماری سازمانی با استفاده از ARIS
 • طراحی و پیاده سازی استاندارد ITIL در حوزه­ی فناوری اطلاعات
 • تامین و استقرار ماژول­های باقی مانده­ی نرم افزار ARIS
 • ارزیابی بلوغ فرآیندهای امداد تا سطح لیست فرآیندها
 • طراحی نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر فرآیند
 • طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در امداد
 • آماده سازی استقرار نظام مدیریت استراتژیک امداد مبتنی بر  .BSC

درحال حاضر نیز بهبود فرآیندهای حوزه­های اصلی امداد (حمایت و سلامت خانواده، اشتغال و خودکفایی، امور فرهنگی) و به تبع آن فرم­های موردعمل جهت درج در سیستم­های اطلاعاتی مربوطه در دست اقدام می­باشد که نتایج حاصله متعاقبا اطلاع­رسانی می­گردد .