کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

تعريف فرآيند :

فرآيند مجموعه اي از تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌ها مي باشد كه به منظور تبديل يك ورودي مشخص به يك خروجي اجرا مي شود. به عبارت ديگر فرآيند جريان كار را در خلال يك سازمان تعريف مي كند كه با يك ورودي آغاز و با يك خروجي خاتمه مي يابد.

داونپورت: يك فرآيند مجموعه اي از فعاليتهاي متوالي مي باشد كه داراي ورودي و خروجي مشخص بوده و زمان و مكان مشخصي دارد.

همر و چمپي : فرآيند شامل مجموعه اي از فعاليتهاست كه يك يا چند ورودي را به يك خروجي مشخص تبديل مي نمايد كه اين خروجي براي مشتريان داراي ارزش مي باشد.

از دیدگاه مایکروسافت، فرایندها به چهار بخش مطابق جدول ذیل تقسیم می‌شوند:

 

انواع فرایند‌های سازمان از نگاه مایکروسافت

فرایند‌های تعاملی

فرایندهای فردی

فعالیت‌های افراد یک سازمان اغلب مستند نمی‌شوند. با این حال، این فعالیت‌ها می‌توانند برای پیشبرد امور یک سازمان، بسیار حیاتی باشند. این فعالیت‌ها فرایندهای فردی نامیده می‌شوند. این قبیل فرایندها از طریق ابزارها و نرم افزارهایی مانند ایمیل، نرم افزارهای مدیریت وظایف شخصی و مواردی از این قبیل حمایت می‌شوند. اغلب با حمایت موثر از این نوع فرایندها در سازمان و مکانیزه کردن آنها می‌توان کارایی سازمان را در سرویس دهی به مشتریان افزایش داد.

فرایندهای فردی نیمه ساخت یافته

در یک سازمان دسته‌ای از فرایندهای کلیدی سازمان مانند به جریان انداختن مستندات سازمانی، درخواست و تایید مرخصی و کارهایی از این قبیل که به صورت فردی یا گروهی محدود انجام می‌شوند و تا حدودی ساختار آن مشخص باشد را بعنوان فعالیت‌های نیمه ساخت یافته می‌شناسند. این قبیل فرایندها معمولا توسط نرم افزارهای تیمی و کار گروهی حمایت می‌گردند و می‌توان آنها را در آن واحد، تعریف و مدلسازی نمود و برای کاربران حوزه کسب و کار در سازمان مهم است که بتوانند این نوع فعالیت‌ها را در نرم افزار تعریف و اصلاح نمایند.

فرایند‌های تراکنشی

فرایندهای سیستمی ساختارمند

پاره‌ای از فرایندها در سازمان به دریافت ورودی از افراد و نرم افزارها نیاز دارند که از آنها به عنوان فرایندهای سیستمی ساختارمند یاد می‌شود. بعنوان مثال، در یک سناریوی مرتبط با یک گزارش مالی، ممکن است افرادی از سازمان، اطلاعاتی را در قالب یک فرم تهیه نمایند، فرم گزارش مالی را برای تایید به مدیر مربوط ارسال نمایند و بعد از تایید، آنها را در نرم افزار مالی وارد سازند. این نوع فرایندها عموما میزان ساختارمندی بالایی دارند و اغلب دارای ماهیت تراکنشی هستند و به صورت تراکنشی نیز اجرا می‌گردند و اغلب با کمک فناوری اطلاعات می‌توان آنها را بطور رسمی مشخص ساخت و مدل نمود.

فرایندهای تثبیت شده

در مواردی از قبیل فعالیت‌های مهم مالی یا سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین کنترل‌های فرایندی بسیار بالایی مورد نیاز است و این نوع فعالیت‌ها عموما در سطح وسیعی از سازمان به روشی مطمئن، کنترل پذیر و قابل بازرسی توزیع می‌شوند و در قالب فرایندهای تثبیت شده، سازمان قرار می‌گیرند. اتوماسیون این نوع فرایندها از طریق نرم افزارهای سازمانی مانند ERP  انجام می‌گردد.

 

 

 

تقسیم بندی فرآیند‌های سطح اول :

در رابطه با تقسیم‌بندی فرآیند‌های سطح اول نگرش‌هایی مطرح است که در جدول ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود :

تقسیم بندی فرایندهای سطح اول در نگرش‌های مختلف

نگرش

تقسیم بندی

IATF

فرآیند‌های سطح اول به سه دسته: 1.فرآیند‌های مدیریتی 2.فرآیند‌های تحقق محصول 3.فرآیند‌های پشتیبانی تقسیم بندی می‌گردند.

استاندارد‌های  سری ISO9000

فرآیند‌های سطح اول را به چهار دسته: 1.فرآیند‌های مدیریتی(مسوولیت مدیریت) 2.فرآیند‌های فراهم‌آوری منابع(مدیریت منابع) 3.فرآیند‌های پدیدآوری محصول(تحقق محصول) 4.فرآیند‌های بهبود (اندازه گیری، تحلیل و بهبود) تقسیم‌بندی می‌کنند.

مایکل پورتر

فرآیند‌های سطح اول را به دو دسته : 1.فرآیند‌های اصلی(این نوع فرآیند‌ها، هسته مرکزی و فرآیند‌های ارزش‌ساز شرکت هستند)، 2.فرآیند‌های پشتیبانی  ( این نوع فرآیند‌ها به صورت مستقیم ارزش ساز نیستند، اما برای پشتیبانی فرآیند‌های اصلی مورد نیاز هستند) تقسیم‌بندی می‌کند.

 

 

در این راستا نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در شناسایی فرآیند‌های سطح اول هر سازمانی، نوع نگاه به آینده و جهت‌گیری‌ها به سمت آینده می‌باشد. در این وضعیت خروجی‌های سیستم مدیریت استراتژیک در تبیین و تعریف فرآیند‌های سطح اول اهمیت فراوانی دارند. تقریبا می‌توان گفت تغییر در جهت‌گیری‌های استراتژیک باعث تغییر در درجه اهمیت(وزن) فرآیند‌ها و یا حتی در برخی موارد باعث تغییر ساختار فرآیندی می‌شود. سیستم مدیریت استراتژیک به شدت تحت تاثیر مطالعات و خروجی‌های آینده‌پژوهی در هر سازمان قرار دارد.

رویکرد فرآیندی:

به کار گرفتن سیستمی از مجموعه فرآیند‌ها در درون سازمان همراه با مشخص کردن ارتباطات و تعاملات این فرآیند‌ها و مدیریت آنها برای ایجاد خروجی مطلوب، به عنوان رویکرد فرآیندی نامیده می‌شود. در تمامی سازمان‌ها، نتایج دلخواه با کارایی بهتر و اثر بخشی بیشتر زمانی حاصل می‌شود که فعالیت‌ها و منابع مرتبط با هم به عنوان یک فرآیند مدیریت شوند. البته معیار‌هایی از جنس کارایی و اثر بخشی، نمایانگر استفاده حداقل از رویکرد فرآیندی می‌باشد که برای تکمیل آنها بایستی معیار‌های مناسبی نیز از جنس بهره‌وری و سودآوری را به آن اضافه کرد. می‌توان گفت مهم ترین مزیت رویکرد فرآیندی، کنترل مداومی است که بر روی ارتباط بین تک تک فرآیند‌ها، در درون یک سیستم مبتنی بر فرآیند‌ها و نیز بر ترکیب و تعامل آنها فراهم می‌کند. به این نکته باید توجه داشت که ترسیم نقشه‌های فرآیندی به تنهایی کافی نیست و بایستی اندازه گیری، تحلیل و بهبود نیز همواره از سوی مالک فرآیند، هدایت و راهبری گردد تا نتایج مطلوب رویکرد فرآیندی حاصل شود. به طور کلی رویکرد فرآیندی بر اهمیت موارد زیر تاکید دارد :

 • در نظر گرفتن فرآیند بر حسب ارزش افزوده
 • درک و برآورده کردن الزامات
 • نائل شدن به نتایج مربوط به کارایی، اثر بخشی، بهره‌وری و سودآوری فرآیند
 • بهبود مستمر فرآیند‌ها بر پایه اندازه گیری‌های مبتنی بر واقعیت

معیار‌های اندازه گیری فرآیند :

برای مدیریت بهینه فرایند، بایستی چهار نوع معیار را در فرایند اندازه گیری کرد و همواره تحت کنترل قرار داد. دسته بندی معیارهای این چهار گروه در جدول ذیل مطرح گردیده است :

معیارهای اندازه گیری فرایند

کارآیی

اگر کانون توجه منابع ورودی فرآیند و میزان استفاده از منابع درون فرآیند باشد، نحوه معیار اندازه گیری از جنس کارایی است.

اثربخشی

اگر کانون توجه کمیت و کیفیت خروجی‌های فرآیند باشد، نوع معیار اندازه‌گیری از جنس اثربخشی است.

بهره وری

اگر کانون توجه به میزان خروجی به نسبت میزان ورودی فرآیند باشد، نوع معیار اندازه‌گیری بهره وری است.

سودآوری

اگر ارزش حاصل از کل خروجی‌های فرآیند به نسبت کل هزینه‌های صرف شده مورد توجه قرار گیرد، نوع معیار اندازه‌گیری سودآوری خواهد بود.

خروجی‌های هر فرآیند لزوما بایستی مشتری یا مشتریانی داشته باشد و در نهایت نیز نتایج کلیدی عملکرد هر فرآیندی بایستی توسط مالک فرآیند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

معیار‌های اندازه گیری فرایند

مدیریت فرایند سازمان نوعی مدیریت تغییر و استقرار سیستم است که به درک و مدیریت مستمر فرایندهای سازمان هم داخل سازمان و هم بین سازمان کمک می‌کند. مدیریت فرایندهای سازمان بر فرضیات زیر استوار است :

 • فرایندهای سازمان همیشه در حال تغییر و توسعه هستند.
 • فرایندها باهم تقاطع دارند.
 • فرایندها میان سازمان‌های متعدد و اشخاص ذینفع، جریان دارند.

مدیریت فرآیندهای سازمان :

یک روش نظام مند به منظور شناسایی، طراحی، مستندسازی، اندازه گیری و کنترل فرایندهای مکانیزه و غیرمکانیزه سازمان، در راستای دستیابی به نتایج هدف گذاری شده بر اساس اهداف استراتژیک سازمان می باشد.

BPM سازمان را قادر می سازد که فرآیندهای سازمان را همراستا با استراتژی های سازمان قرار دهد که این اقدام سبب افزایش کارایی موثر سازمان و یا ارتباطات بین سازمانی خواهد شد.

چهارپایه اساسی BPM در سازمان: ارزش، باور، رهبری و فرهنگ است.

 

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) :

فرآیند‌های موجود در سازمان‌ها پیچیده، پویا و دائما در حال تغییر هستند، معمولا به صورت نامنظمی گسترش یافته‌ و در هر سازمان بصورتی متفاوت بومی‌سازی می شوند. سیستم مدیریت فرآیند‌های سازمان با هدف اتوماسیون گردش کار فرآیند‌های سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیند‌ها ارائه شده است. این گونه سیستم‌ها سعی دارند تمام چرخه حیات فرآیند‌ها را از زمان تعریف و مدلسازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مدیریت کنند.

   هدف از راه اندازی سیستم مدیریت فرآیند‌های سازمان، نه تنها اتوماسیون بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآیند‌های سازمان است. در این راستا بر مبنای شاخص‌های ارزیابی، فرآیند‌های سازمانی به طور مداوم در معرض سنجش و ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن کشف گلوگاه‌ها و نقاط ضعف طراحی فرآیند‌ها و سنجش میزان اثر‌بخشی بازمهندسی فرآیند‌ها و اصلاح مستمر فرآیند‌های سازمانی به منظور تطابق با تغییرات محیطی و سازمانی و رفع اشکالات طراحی است.

سیستم مدیریت فرایندی دیدگاه فرایندمحوری را در فناوری اطلاعات تقویت می‌کند . این سیستم شامل یک لایه فرایندی مستقل است که منظر کاملی از کلیه فعالیت‌های لازم برای اجرای یک فرایند خاص را در بر دارد و می‌تواند گردش این فعالیت‌ها را مستقل از سیستم‌های کاربردی، افراد و یا ترکیبی از این‌ها، مدیریت کند. یکی از جنبه‌های مهم سیستم مدیریت فرایند کسب و کار این است که لایه فرایندی مستقل، مکمل سرمایه‌گذاری کنونی و آینده‌سازمان در سیستم‌های کاربردی، مخازن داده‌ها و ابزارهای یکپارچه‌سازی داده‌هاست .

فناوری مدیریت فرایند سازمان اگر خوب بکار گرفته شود می‌تواند بهبود فرایندها در سازمان را با سرعت بیشتر، آسانتر و ارزانتر انجام دهد. لایه فرایندی مستقل برای اینکه در سراسر سازمان و فرایندهای اصلی آن بطور اثربخش کار کند، باید بتواند :

 • دامنه گسترده‌ای از انواع فرایندها را بر عهده گیرد.
 • فرایندهای بسیار پیچیده را اداره کند.
 • ظرفیت هزاران فرایند مختلف و میلیون‌ها رویداد فرایندی مختلف را داشته باشد.
 • ایجاد و بکارگیری سریع فرایندهای جدید را امکان پذیر سازد.
 • به بهره‌برداران غیر‌فنی سازمان امکان دهد به سرعت تغییرات فرایندها را تعریف کنند و انجام‌دهند.

علاوه بر ویژگی‌های یاد شده طرح سیستم مدیریت فرایند سازمان باید عناصر پنج گانه زیر را دارا باشد تا بتواند فرایندی مستقل جامع و کاملی عرضه کند:

 1.  اجرای فرایندهای سازمان:قلب سیستم مدیریت فرایند سازمان، موتور فرایندی است که فرایند کسب و کار را همان طور که سازمان تعریف کرده است، اجرا کند.
 2. تعریف فرایند سازمان:یک بهره بردار غیرفنی باید بتواند فرایندهای سازمان را در قالب مدلهای ترسیمی که بوسیله موتور فرایندی اجرا خواهد شد، تعریف کند.
 3. مدیریت کردن فرایندهای سازمان:اندازه‌گیری فرایندها در هر زمان که در حال اجرا هستند، اطلاعاتی فراهم می‌کند که برای درک چگونگی عملکرد هر یک از عناصر فرایندهای سازمان و چگونگی بهبود آنها، لازم است.
 4. یکپارچه سازی افراد، فرآیندها و سیستم‌های کاربردی:طرح مدیریت فرایند سازمان باید بتواند با سیستم‌های کاربردی نهفته در بین فرایندها و افرادی که کارهای لازم در هر گام فرایند را انجام می‌دهند، مرتبط باشد. این لایه یکپارچه‌سازی، اطمینان ایجاد می‌کند که دامنه گسترده‌ای از سیستم‌های کاربردی مختلف و فناوری‌های یکپارچه سازی را می‌توان به سادگی با سیستم مدیریت فرایند سازمان یکپارچه ساخت.
 5. مرتبط ساختن بهره برداران با فرایندها:افراد در بیشتر فرایندهای سازمان نقش حیاتی دارند. سیستم مدیریت فرایند سازمان باید محیط مستعدی برای بهره برداران انسانی فراهم کند تا بتوانند نقش خود را در فرایند ایفا کنند و به صورتی اثر بخش کارهایی را که برای پیشرفت فرایند لازم است تکمیل کنند.

 

ارتباط فرایندهاو فناوری اطلاعات

مدل بلوغ IBM برای استقرار BPM در سازمان :

   با توجه به اینکه شبکه‌های پویای تجاری پیچده‌تر شده‌اند و بهبود فرآیند در این محیط‌های پیچیده، چالش بر انگیز به نظر می‌رسد، کلیدی‌ترین شاخصه‌های موفقیت در این راه، درست نزدیک شدن به این مهم می‌باشد به طوری که حرکت با تحلیل دقیقی که متمرکز بر ارزش‌های سازمان می‌باشد شروع می‌شود و به آهستگی بسط داده می‌شود تا به خوبی موفقیت‌های تدریجی در این راه اهرم بندی شود.   

موفقیت در بهبود فرآیند‌ها نیازمند هدایت در راستای ارزش‌های سازمان می‌باشد. معنی این جمله این هست که باید اهداف سازمان و استراتژی‌های آن بخوبی شناسایی و درک شوند و سپس بهبود فرآیندها در این راستا شروع شود. در ابتدا لازم است تحلیلی بر روی فرآیند‌های جاری صورت گیرد تا ارزش‌های معلق شده به خوبی شناسایی شوند. فرآیند‌هایی که درصورت بهبود، بیشترین بازگشت سرمایه را برای سازمان به ارمغان می‌آورند، باید شناسایی شوند. پس از شناسایی و اولویت بندی فرآیند‌ها، می‌توان پروژه BPM را آغاز نمود . همانطوریکه در شکل ذیل دیده می‌شود IBM مدل بلوغ سه گانه‌ای برای بکارگیری ابزار‌های مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه می‌دهد :

مدل بلوغ استقرار IBMBPMدر مراحل سه گانه در سازمان

فاز پروژه (Project) : در مسیر موفقیت در BPM برای سطح اولیه و ورودی با پروژه BPM شروع می‌شود. این جایی است که در سازمان مدیریت فرآیندها شروع می‌شود. هدف اولیه در این نقطه سرعت بخشیدن به ارزش‌های حقیقی سازمان هست. بدین منظور، درک و مستندسازی فرآیند‌های جاری در کسب و کار ادامه پیدا می‌کند. در حالیکه این کار در حال انجام می‌باشد مکان‌های بهبود باید شناسایی شوند. در این میان پروژه‌ایی که پتانسیل بازگشت سرمایه بالایی را می‌توانند داشته باشند شناسایی می‌شوند البته به شرطی که با موفقیت پیاده‌سازی شوند. در این راستا به ابزاری که تصویر و دید خوبی از فرآیند‌های سازمان را ایجاد کند و همچنین توانایی در ارائه سریع‌ترین زمان برای رسیدن به ارزش‌های سازمان را داشته باشد و بتواند به سادگی و سهولت کاربران سازمان را با پروژه در گیر کند نیاز می‌باشد. دراین فاز ممکن است به آموزش، مشاوره و خدماتی که برای تخصص ضروری برای انجام موفقیت آمیز این فاز، نیاز باشد.

فاز برنامه (Program) : بدست آوردن موفقیت در چندی از پروژه‌های BPM و همچنین پرورش بهتر از بکارگیری BPM در درون سازمان زمان حرکت از فاز پروژه به برنامه را هویدا می‌کند. در طول این زمان نیاز به ایجاد یک مرکز عالی BPM که بتواند به گسترش تخصص و آمادگی مهارت‌های توسعه در سطح وسیعی از گروه‌های کارکنان کمک کند، می‌باشد. باید اطمینان پیدا کرد که پروژه‌های سازمان آمادگی بسط و بهینه شدن را برای گسترده تر شدن دارند. وقتی که به این نقطه سازمان برسد نیازمند ابزاری خواهد بود که این سطح از حاکمیت را بتواند فراهم کند تا به توان کنترل بهتری بر روی توسعه و استقرار محصولات BPM داشت. در مجموع در این فاز باید با بررسی نتایج، از اینکه تخصص مورد نیاز برای حرکت رو به جلو برای موفقیت، موجود می‌باشد اطمینان حاصل شود[40].

فاز دگر‌دیسی (Transformation) : با اسقرار موفقیت آمیز برنامه در درون سازمان، زمان گسترده تر شدن بکارگیری BPM در تمام سازمان فرا می‌رسد. همان طور که دگردیسی اتفاق می‌افتد، فرهنگ BPM در گروه‌های وسیعی از کارکنان تلقین می‌شود. بنابراین فکر کردن در مورد واژه BPM در سرشت سازمان نهادینه می‌شود. همچنینBPM سازمان را قادر می‌سازد تا با سرعت و انعطاف پذیری بالا فرآیندهای سازمان را مقیاس پذیر‌تر کند.

 

تعالي در مديريت فرآيندها - مدل سه لايه اي :

معماری سه لایه سیستمی، پلت فرم ARIS به سازمان‌های با گستردگی در سطح جهان این امکان را می‌دهد تا سناریوهای طراحی، تحلیل و بهینه سازی فرآیندها، فناوری اطلاعات و معماری نرم‌افزارهای خود را انجام دهند.


 

 • پلتفرم استراتژی:

     پلتفرم استراتژی ARIS شامل سه محصول عمده (کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، بهینه ساز‌) می‌باشد که می‌تواند در فاز استراتژی مورد استفاده قرار گیرد. در این پلتفرم می‌توان اهداف استراتژیک سازمان و همچنین فاکتورهای کلیدی موفقیت را تعریف نمود. همچنین امکان شناسایی و تحلیل ارتباطات علت- معلولی و همچنین اختصاص شاخص‌های کلیدی عملکرد به اهداف استراتژیک سازمان وجود دارد. گزارشات و تحلیل‌های خاص، امکان محاسبه و مقایسه مقادیر هدف واقعی و بررسی تحقق هر یک از اهداف به صورت جداگانه را فراهم می‌آورد. همچنین امکان انجام تحلیل‌های "اگر-آنگاه" به منظور شناسایی فرآیند‌های "وضع موجود" و ارزیابی فرآیند‌های طراحی شده "وضع مطلوب" وجود دارد .

 • پلت فرم طراحی :

    پلت فرم طراحیARIS  کلیه محصولات مورد نیاز به منظور پشتیبانی از فاز طراحی فرآیند‌ها را در خود جای داده است. این محصولات دسته محصولات مدل سازی، تحلیل، شبیه سازی، نتایج و انتشار آنها برای کلیه کارکنان شرکت را شامل می‌شود. این پلتفرم موارد زیر را شامل می‌شود: معماری حرفه، طراح حرفه، انتشاردهنده حرفه، معماری فناوری اطلاعات، شبیه ساز حرفه، حاکمیت فرایند، فهرست دارایی فناوری اطلاعات. در این پلتفرم عملیات‌های مختلف مانند: ایجاد مدل، ادغام و یکپارچه سازی محتوای پایگاه داده در سطح سرور انجام می‌شود.

 • پلت فرم پیاده‌سازی :

این پلت فرم،کار پشتیبانی از پیاده‌سازی فرآیند‌های طراحی شده با تکنولوژی‌ها، پلتفرم‌ها و سیستم‌های کاربردی مختلف را انجام می‌دهد. اغلب محصولات این پلتفرم، محصولات اضافه بر ابزارهای طراحی هستند.همچنین این پلتفرم از استانداردهای صنعت مانند [1]BPMN ، [2]BPEL ، XPDL[3]، [4]XMI و استاندارد‌های مبتنی بر Web service‌ها پشتیبانی می‌نماید. محصولات عمده این پلتفرم عبارتند از : معماری حرفه برای SAP، معماری SOA، طراح قوانین حرفه، هوشمندی سازمان، طراح UML. این پلتفرم امکان استقرار معماری سرویس‌گرا مبتنی بر فرآیند‌های سازمان را فراهم می‌نماید. طراحی فرآیندهای سازمان کارایی مورد انتظار هر سرویس و هماهنگی‌های آن با سایر سرویس‌ها جهت ارایه یک فرآیند را مشخص می‌نماید. می‌توانند سرویس‌های مورد نظر برای خودکار سازی فرآیند‌های سازمان را شناسایی نمایند. ارتباط بین تعریف فنی سرویس‌ها[5] و آن دسته از فعالیت‌های کسب و کار که باید خودکار شوند، امکان تولید فرآیندهای اجرایی BPEL از مدل‌های [6]EPC را فراهم می‌نماید. به منظور اجرای فرآیند‌های BPEL در پلتفرم‌هایی مانند IBM WebSphere ، BEA WebLogic ، SAP می‌توان آنها را صادر نمود. و همچنین در این پلتفرم مدل‌های فرآیندهای سازمان با متدولوژی‌های توسعه نرم افزار ادغام می‌شود. در نتیجه با محوریت دیاگرام‌های UML، امکان تولید نرم افزارهای یکپارچه و پایدار از طراحی فرآیند تا طراحی سیستم را به ارمغان می‌آورد. این ابزار هم زبان مدل سازی فرآیند و هم زبان توسعه نرم افزار را پشتیبانی می‌کند [5],[7],[41].

 • پلت فرم کنترل :

   این پلتفرم چهار محصول عمده به منظور پشتیبانی از فاز کنترل مدیریت فرآیندهای سازمان را ارایه می‌نماید. مدیر عملکرد فرایند به منظور اندازه گیری و تحلیل کارایی فرآیند، مدیر بازرسی به منظور تست کنترل و بازرسی کیفی فرآیندهای کسب وکار، پایش رویداد فرایند به منظور پایش فرآیندها به صورت آنلاین[7]، داشبورد عملکرد برای نمایش KPI‌ها، چارت، هزینه و اطلاعات ساختاردهی شده و مرتبط با فرآیندها در مرورگرهای اینترنتی می‌باشد[5],[7],[41].

شکل ذیل چرخه عمر پلت فرم ARIS  تهیه شده توسط IDS را که روشی پیشنهادی برای بکارگیری محصولات جدید معماری سرویس‌گرا می‌باشد، نشان می‌دهد :

چرخه عمر پلتفرم [7]ARIS

چرخه حیات مدیریت فرآیند های سازمان:

هر فرآیند با توجه به وضع موجود پیاده‌سازی می‌شود و سپس در طول زمان می‌توان فرآیند مورد نظر را بهبود بخشید. این روال ممکن است بارها در مورد هر یک از فرآیند‌ها اجرا گردد. از این رو چرخه حیات مدیریت فرآیند‌های سازمان به طور تکرار شونده است.

مرحله طراحی و مدلسازی : هسته اصلی کسب و کار و فرآیند‌های مربوطه بر اساس وضعیت موجود مدلسازی می‌شود [1].

مرحله پیاده سازی و استقرار :  فرایندهای مدل شده مطابق با قوانین سازمان پیاده‌سازی می‌شوند. معیارهایی به منظور بررسی عملکرد سیستم جهت اندازه‌گیری کارایی و اثر‌بخشی تعیین می‌گردد[1].

مرحله ارزیابی و مدیریت : پس از استقرار سیستم در سازمان، افراد و بخش‌های متعدد سازمانی متناسب با وظایفشان بایستی فرآیند‌های پیاده سازی شده را اجرا کنند و مورد ارزیابی قرار دهند [1].

مرحله بهبود و توسعه : سازمان باید بتواند اجرای فرآیند‌ها را بر اساس یک سری معیارهای کلیدی در زمینه اندازه‌گیری کارایی فرآیند‌ها، تحلیل نماید و در صورت لزوم، تغییرات لازم را در فرآیند‌ها اعمال کند [1].

سیستم مدیریت فرآیند های سازمان :

این سامانه با هدف اتوماسیون گردش کار فرآیند‌های سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیند‌ها ارائه شده است. این سیستم‌ها سعی دارند تمام چرخه حیات فرآیند‌ها را از زمان تعریف و مدلسازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات مدیریت کنند [6].

مزاياي استفاده از ابزار مديريت فرآيندهاي سازمان :

 • همسوسازي فرايندهاي كسب و كار با استراتژيهاي سازماني
 • همسوسازي اهداف فناوري اطلاعات و اهداف سازمان
 • كنترل و پايش فرايندها
 • شفافيت
 • استانداردسازي و ايجاد زبان مشترك بين بخش طراحي فرايندها و توسعه سيستمها
 • بهبود فرايندهاي كسب و كار
 • چابكي در مقابل تغييرات
 • مديريت نسخ فرايندها
 • ايجاد زبان ساده مدلسازي فرايندها
 • يكپارچه‌سازي
 • مشاركت در طراحي فرايندها
 • آموزش پرسنل جديد
 • بسترسازي

پروژه‌هاي قابل انجام با استفاده از بستر ايجاد شده توسط مديريت فرايند سازمان:

 • استفاده از پلتفرمهاي BPMS جهت توسعه سيستمها
 • مديريت عملكرد (CPM)
 • معماري سازماني(EA)
 • مديريت فناوري اطلاعات(IT Service Management/ITIL)
 • مديريت كيفيت(Quality Management)
 • مديريت ريسك(Internal Controls, Risk & Compliance Management)
 • مديريت گردش كار(Workflow Management)
 • يكپارچه‌سازي برنامه‌هاي كاربردي سازمان(EAI)
 • هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت(Activity-based Costing)
 • معماري مبتني بر خدمت(SOA)
 • توسعه/مهندسي نرم‌افزار(Software Development/Engineering)
 • اجرا و پياده سازي ERP
 • محاسبه قيمت تمام شده خدمات
 • بودجه‌ريزي عملياتي
 • كنترل سيستمی همسویي بين استراتژي با فرآيندهاي سازمان
 • همسويی بين استراتژي سازمان با راهبردهای فناوري اطلاعات و در ادامه سند فاوا
 • برنامه‌ي راهبردي پنج ساله‌ی ششم امداد
 • يكپارچه سازي كامل سيستم‌هاي اطلاعاتي در سطح فرآيندها
 • تحليل‌هاي هوشمند به صورت آنلاين از همه‌ی حوزه‌های امداد مبتني‌بر نقشه فرآيندي
 • چابک سازی ساختار سازمانی مبتنی بر فرآیند‌ها
 • مديريت بهينه‌ی منابع از طريق كنترل زنجيره‌‌ی ارزش فرآيندي
 • تحقق بخشی به دولت الکترونیک در قالب يكپارچگي بين فرآیندهای کمیته‌ی امداد امام(ره) و دیگر سازمان‌ها در سطح تعامل و تراکنش جریان اطلاعاتي در فرآيندها

 [5]Technical Service Description

[6]Event Process Chains(EPC)

[7]Process-based Business Activitiy Monitoring (BAM)