کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

طرح مفتاح الجنه (بازديد مسئولين از منزل مددجويان)

يكي از ظرايف مورد تأكيد اسلام در ارتباطات اجتماعي توجه به زيردستان، فقرا و مساكين است و يكي از شاخص هاي اين توجه همنشيني و مصاحبت با فقراست و در بسياري از دستورات الهي اين نكته مورد توجه قرار گرفته و سيره عملي ائمه اطهار (ع) نيز بر اين مهم تأكيد دارد. علاوه بر روايات بسيار زيادي كه از همنشيني و دوستي ائمه با محرومين و فقرا رسيده است احاديث مستند بسياري نيز از ائمه معصومين (ع) در فراروي مسلمانان قرار دارد تا چراغ راه آنان قرار گيرد و ارزش اين عمل در حد كليد درهاي بهشت تعيين شده است يا به عبارت ديگر عنايت حق تعالي شامل دوستان فقرا كه عيال الله هستند مي شود و موجب باروري ساير اعمال و عبادات بندگان خدا مي گردد.

كميته امداد امام خميني (ره) بعنوان متولي امور محرومين جامعه در جهت احياء سنت علوي و ايجاد فرصت براي بسياري از مسئولين خيرانديش و نيكوكار كه علاقه و زمينه چنين دوستي ها و همنشيني هايي را دارند طرح مفتاح الجنه را تهيه و اجرا نموده است تا بواسطه آن الفت و دوستي بين محرومين و مسئولين در قالب هدايت الهي دين مبين اسلام محقق گردد.

در اجراي اين طرح طي ماه مبارك رمضان سال 1392 تعداد 47327 خانوار مورد حمايت بشرح زير مورد بازديد و دلجويي مسئولين محترم و دلسوز كشور قرار گرفته اند:

تعداد 3132 خانوار توسط ائمه جمعه، تعداد 579 خانوار توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تعداد 4133 خانوار توسط استانداران و فرمانداران، تعداد 15788 خانوار توسط مسئولين و مديران كل امداد وتعداد 23695 خانوار ديگر نيز توسط ساير مسئولين كشور مورد بازديد و دلجويي و حمايت ويژه قرار گرفته اند و مبلغ 52/1 ميليارد ريال هدايا بصورت نقد و كالا توسط اين عزيزان تحويل آنان شده است.