کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

وام خیرین

با عنایت به اینکه برخی از خیرین و نیکوکاران اظهار تمایل می نمایند که برای رفع مشکلات مددجویان و نیازمندان ، وام از امداد دریافت و ضمن تقبل اقساط ، وجه دريافتي را جهت كمك به نیازمندان به امداد اهداء نمايند وام جدیدی تحت عنوان وام خیرین در پاسخ به نیات خیر و خداپسندانه این افراد ایجاد گردید.

خیرین افراد شناخته شده و مورد وثوق امداد (حوزه مشارکتهای مردمی) می باشند که متقاضی دریافت وام برای اهداء به مددجویان تحت پوشش امداد و یا سایر نیازمندان واجد شرایط (طبق ضوابط امداد) می باشند.

خیرین به دودسته ویژه و عادی تقسیم شده اند :

خیرین ویژه:

خیرینی هستند که به صورت مستمر با امداد همکاری داشته و مورد وثوق حوزه مشارکتهای مردمی باشند. پرداخت اینگونه وامها با صلاحدید مدیرکل استان بدون معرفی ضامن و فقط با ارائه یک فقره چک و یا سفته معتبر و تنظیم و تکمیل فرمهای مربوطه بلامانع است.

خیرین عادی:

خیرینی هستند که به صورت مستمر با امداد همکاری ندارند ولی مورد وثوق حوزه مشارکتهای مردمی باشند.

ضمانت وام خیرین جدید و موردی مشمول ضوابط عمومی وامهای امداد می باشد.

در صورت تمکن مالی خیر و عدم محدودیت مالی امداد، امکان پرداخت مکرر وام به یک خیر با رعایت سایر ضوابط مرتبط بلا مانع است.

 شناسایی افراد واجد شرایط جهت کمک، تابع ضوابط اختصاصی حوزه ی حمایت و سلامت خانواده و حسب مورد حوزه ی اشتغال و خودکفایی می باشد. در صورت معرفی افراد نیازمند توسط خیر می بایست برای هر یک از افراد معرفی شده بررسی های لازم توسط حوزه هاي مربوطه مطابق ضوابط جاری امداد به عمل آید. درصورتی که امکان بازدریافت کمک های اهدائی از کمک گیرنده وجود داشته باشد پرداخت کمک ترجیحاً به صورت وام و درغیر این صورت به شکل بلاعوض خواهد بود.

 

وامهای پرداختی به خیرین در محلهای ذیل قابل مصرف می باشد :

 1. رفع مشکلات ضروری از قبیل درمان ، تحصیل ، تهیه لوازم مصرفی و ...
 2. تهیه مسکن (ساخت ،خرید ، اجاره ، تعمیر و...) برای نیازمندان
 3. آزادی زندانیان معسر واجد شرایط
 4. کمک به تامین اشتغال و خودکفائی و وسایل کار از قبیل سرمایه ،ابزار و... نیازمندان
 5. سایر هزینه های ضروری افراد نیازمند

"اعطاء وام مجدد به خیرینی که دارای اقساط معوق باشند میسور نخواهد بود"

باقیات و صالحات

باعنایت به ابراز تمایل برخی از خیرین و افراد نیکوکار مبنی بر اعطا مبلغی وجه نقد به صورت ودیعه و امانت در نزد امداد و پرداخت وام به افراد نیازمند از محل آن وجه ، به منظور توسعه منابع وام نیازمندان و ارتقاء زمینه مشارکت نیکوکاران در امر قرض الحسنه، طی" قرارداد مشارکت در تامین منابع پرداخت وام قرض الحسنه نیازمندان " با همکاری و هماهنگی حوزه های ذیربط از جمله :

حوزه معاونت مشارکتهای مردمی و حوزه اداری و مالی برای جذب و توسعه منابع وام طرحی با نام   " طرح باقیات و صالحات" ایجاد گردید .

 

اهدافي كه اين طرح به دنبال تحقق آن مي باشند عبارتند از :

 1. تامين منابع مالي وام قرض الحسنه از طريق جلب كمك هاي مردمي بصورت مستمر .
 2. ترويج سنت قرض الحسنه در كشور .
 3. امكان استفاده بيشتر وامهاي قرض الحسنه براي عموم نيازمندان .
 4. ترغیب و تشویق خیرین به مشارکت در امر قرض الحسنه

این طرح به چهار مدل اقدام می گردد:

 1. كمكهاي مردمي وام:

به كمكهاي مردمي نقد و غير نقدي اطلاق مي گردد كه توسط  اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت دائم در اختيار امداد قرار گرفته تا با تشخيص امداد براساس ضوابط مربوطه در امرخير قرض الحسنه مورد استفاده قرارگيرد.

 1. سپرده عادي :

به وجوه نقدي اطلاق مي گردد كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت مدت دار (كوتاه مدت و بلندمدت) در اختيار امداد قرار گرفته تا با تشخيص امداد براساس ضوابط مربوطه به نيازمندان وام قرض الحسنه پرداخت گردد .

 

 1. سپرده وجوه اماني وام :

به وجوه نقدي اطلاق مي گردد که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت دائم در اختيار امداد قرار گرفته تا به نيازمنداني که معرفي مي نمايد مطابق توافقات صورت پذيرفته شده وام قرض الحسنه پرداخت گردد .

 1. سپرده مسدودي :

به وجوه نقدي اطلاق مي گردد که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت موقت در اختيار امداد قرار گرفته تا به نيازمنداني که توسط سپرده گذار معرفي مي گردد مطابق توافقات صورت پذيرفته شده وام قرض الحسنه پرداخت گردد .

 

 • چنانچه سپرده گذار قبل از پايان قرارداد وجوه خود رامطالبه نمايد.درصورتيكه وجوه فوق از محل سپرده هاي عادي باشد كلاً از محل منابع امداد تامين و پرداخت ميگردد و در صورتيكه از محل سپرده هاي مسدودي  باشد تتمه مصرف نشده وجوه قابل پرداخت بوده و الباقي پس از وصول اقساط وامهاي پرداختي مسترد خواهد گرديد

 

 • پرداخت وام قرض الحسنه از محل وجوه سپرده گذاري شده با ضمانتهاي تعيين شده توسط امداد و مطابق آئين نامه ها و طرح هاي جاري امداد صورت مي گيرد ليكن در صورتي كه طبق توافقات صورت پذيرفته در قرار داد في مابين پرداخت وام با معرفي سپرده گذار و ضمانتهاي تعيين شده از سوي ايشان صورت پذيرد كميته امداد موظف به پيگيري وصول اقساط مطابق با ضوابط ،آئين نامه ها وطرحهاي جاري امداد مي باشد و درصورتيكه علي الرغم پيگيريهاي انجام شده معوقات وامها وصول نگردد . مبالغ فوق به عنوان وامهاي سوخت شده از سپرده هاي دريافتي سپرده گذار كسرخواهد شد و سپرده گذار مي بايست با اعلام امداد همكاريهاي لازم را براي وصول اقساط معوق نمايد.

 

 • سپرده هاي دريافتي قرض الحسنه بوده و هيچگونه سودي به آن تعلق نخواهد گرفت .

 

"پذيرش انواع سپرده از متقاضيان طرح باقیات و صالحات بايد مطابق شرايط قرارداد (نمونه) باشد"