کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

دستورالعمل وام ها:

 1. وام محکومین :
 •  واجدین شرایط:

محکومین واجد شرایط ذیل مشمول این دستورالعمل می باشند:

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
 2. نداشتن فساد اخلاقی و عدم اشتهار به فسق و فجور براساس تحقیق امداد امام (ره) .
 3. عدم اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان (تخدیری)
 4. نداشتن تمکن مالی برای پرداخت دیه و سایر محکومیتهای مالی براساس تحقیق امدادامام (ره).
 5. سپری شدن مهلت قانونی پرداخت دیه ویا احراز عدم توانایی زندانی در تودیع وثیقه.
 6. نداشتن هرگونه منع قانونی که منجر به عدم استخلاص محکوم از زندان شود بنا به تایید مدیریت زندان.

(سقف مبلغ وام اعطائی100.000.000ریال پرداخت دیه (100 قسط) و 80.000.000 غیر عمد مالی (80 قسط ) می باشد که تصمیم گیری در حیطه اختیار کمیسیون استان و بیش از آن در حیطه اختیارات کمیسیون مرکز می باشد.

 1. وام کارگشائی (نیازمندان):

- کارگشایی مددجویی (ادارات تابعه ) به مبلغ 5.000.000 ريال (25 قسط)

- کارگشائی مددجویی (مدیریت شهرستان) به مبلغ 10.000.000 ریال (30 قسط)

 - کارگشائی مددجویی (مرجع تصویب استان)به مبلغ 20.000.000 ریال (50 قسط)

- کارگشائی مددجوی (با مجوز دفتر مرکزی) به مبلغ 30.000.000 ريال(60 قسط)

- وام محکومین نیازمندان(توسط استان)  به مبلغ 40.000.000 ريال (60 قسط)

- وام ازدواج نیازمندان (توسط استان ) به مبلغ 30.000.000 ريال (60 قسط)

- وام کارگشائی نیازمندان جهت بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی (توسط استان )مبلغ 50.000.000 ریال (50 قسط)

(کلیه وامهای کارگشائی مددجوی وغیر مددجوی شرایط و ضوابط پرداخت از طریق معاونت حمایت وخانواده معرفی می گردد.)

 1. وام خودکفایی و اشتغال:
 • وام کارانگیزی حداکثر 40.000.000 ریال (36 قسط)
 • وام توان افزایی حداکثر به مبلغ 80.000.000 ریال (50 قسط)
 • وام خودکفایی حداکثر به مبلغ 300.000.000 ریال حداکثر(84 قسط)
 • (کلیه وامهای خودکفایی مددجوی شرایط و ضوابط پرداخت از طریق معاونت خودکفائی واشتغال معرفی می گردد.)

 

اسناد تضمینی و وثایق مورد قبول صندوق قرض الحسنه کمیته امداد امام خمینی (ره)

تعاریف

چک معتبر: مطابق ماده 311 قانون تجارت محل صدور و تاريخ و امضاء صادركننده چك و همچنين به رويت بودن چك ازشرايط اساسي چك است. بنابراین بايستي چكهاي دريافتي از حيث موارد فوق به دقت بررسي ، كنترل و دريافت گردد. برخي از كنترلهاي لازم در رابطه با چكهاي دريافتي :

 1. چك بايد بدون تاريخ صدور ، صادر گردد.
 2. چك بايد حداقل به مبلغ تسهیلات صادر گردد.
 3. چك باید در وجه كميته امداد امام خميني (ره) صادرگردد.
 4. حواله كرد چك خط خورده باشد.
 5. اصالت چك از بانك مربوطه استعلام گردد.
 6. چك بدون قلم خوردگي و ظهرنويسي ارائه گردد.

اطمينان از اينكه امضاء چك توسط صاحب چك انجام شده است. (اصالت امضاء چک)

سفته: امضاء یا مهر شخص و يا اشخاص متعهد : در صورتی که ضامن سفته را ارائه میدهد مشخصات او به عنوان متعهد ثبت می شود و در صورتی که سفته از طرف تسهیلات گیرنده باشد مشخصات متعهد توسط ایشان تکمیل می شود .

 1. تاريخ تحرير سفته (روز- ماه- سال به حروف) به صورت کامل درج شده باشد.
 2. مبلغ تعهد : مبلغي كه شخص متعهد به پرداخت آن مي شود که بايد به حروف و عدد و به صورت دقیق ثبت شود .
 3. تاریخ سررسید سفته : برای ضمانت تسهیلات پرداختی ، عندالمطالبه درج می شود.
 4. حواله کرد : سفته های دریافتی به حواله کرد امداد تنظیم شود.

گواهی اشتغال: نامه اداري است كه طي آن سازمان ، اداره يا شركت متبوع كارمند(ضامن) اشتغال به كار ضامن را تائيد مينمايد.

گواهی صنفی( تائید شده توسط اتحادیه مربوطه ) : گواهي است كه توسط اتحاديه مربوطه به عنوان امداد صادر گرديده و اعتبار جواز كسب ضامن (كاسب)تائيد ميگردد و همچنین جواز کسب بایستی تا پایان آخرین قسط تسهیلات دارای اعتبار باشد .

تعهدات کسر از حقوق :  نامه اداري است كه طي آن سازمان يا اداره يا شركت متبوع كارمند (ضامن) متعهد ميگردد در صورت عدم پرداخت قسط توسط تسهیلات گيرنده و ضامن ، نسبت به كسر از حقوق ضامن و واريز به حساب صندوق وام امداد اقدام نمايد.

رضایت مددجو،کسراز مستمری :  نامه كتبي كه طي آن مددجو رضايت خود را مبني بر كسر اقساط از مستمري اعلام نموده و بر اساس بررسيهاي مسئولين شاخه كسر اقساط موجبات ايجاد دشواري براي خانواده مددجو نگردد.

 

رهینه منقول: هر نوع مال منقولی که دارای ارزش ریالی حداقل به مبلغ تسهیلات بوده و قانوناً بتواند مورد رهن قرار گیرد.

ضمانت نامه ملکی :  سندي است كه طي آن ملكي به ارزش حداقل مبلغ تسهیلات بابت ضمانت تسهیلات تا آخرین سررسید باز پرداخت تسهیلات در رهن امداد قرار گيرد.

ضمانت نامه سپرده های بلند مدت: حساب سپرده ضامن می بایست در یکی از بانکها یا موسسات مالی اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی می باشند مفتوح باشد و ضمانت نامه به صورتی تنظیم شده باشد که در صورت اعلام امداد اقساط معوقه از این محل تامین گردد .

 سند ذمه ای : سندي است كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و طي آن تسهیلات گيرنده و ضامن به صورت تضامني متعهد به پرداخت اقساط تسهیلات دريافتي مي شوند امداد طي سند فوق حق خواهد داشت براي استيفاي حقوق خود منفرداً و يا متفقاً به هر يك از آنان مراجعه و مطالبات خود را وصول نمايد.

وکالت نامه برداشت از حسابهای بانکی وغیر بانکی :  سندي است كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و طي آن ضامن حق برداشت از هريك از حسابهاي بانكي و غیر بانکی خود را در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات توسط تسهیلات گيرنده به امداد واگذار مي نمايد.

توضیح : در وکالت نامه تنظیمی ذکر عبارت ذیل ضروری است:

((موکل ضمن عقد خارج لازم شفاهی با درج مدت (تا پایان دوره ی بازپرداخت تسهیلات ) حق عزل وکیل یا ضم امین و وکیل از موکل سلب گردد.))

جدول وامهای کارگشایی افراد نیازمند (تحت پوشش و غیر تحت پوشش)

تحت پوشش

غیر تحت پوشش

مبلغ تسهیلات

نوع ضمانت

مبلغ تسهیلات

نوع ضمانت

تا مبلغ

15.000.000 ریال

1- معرفی واحد حمایتی با شرط قبول کسر اقساط از مستمری مددجو

2- یک فقره چک یا سفته از تسهیلات گیرنده.

تا مبلغ

5.000.000 ريال

یک فقره چک یا سفته به میزان تسهیلات از ضامن معتبر و امضاء  تسهیلات گیرنده در ظهر آن. 

از 15.000.000
 تا 20.000.000 ریال

1-  معرفی واحد حمایت با شرط قبول کسر از مستمری.

2- یک فقره چک یا سفته به میزان تسهیلات از ضامن و تسهیلات گیرنده(از هر کدام)

3- گواهی اشتغال به کار یا گواهی صنفی از ضامن

از 5.000.000

تا

15.000.000 ریال

1- یک فقره چک یا سفته به میزان تسهیلات از ضامن و تسهیلات گیرنده(از هر کدام)

2- گواهی اشتغال به کار یا گواهی صنفی از ضامن

از 20.000.000 ريال به بالا

1- دریافت یک فقره چک یا سفته به میزان تسهیلات از تسهیلات گیرنده و ضامن (ازهر کدام)

2- تعهد کسر از حقوق یا گواهی صنفی از ضامن.

از 15.000.000 ریال به بالا

1- دریافت یک فقره چک یا سفته به میزان تسهیلات از تسهیلات گیرنده و ضامن (از هر کدام)

2- تعهد کسر از حقوق ضامن یا گواهی صنفی.

 

جدول وامهای خودکفایی و اشتغال (تحت پوشش و غیر تحت پوشش)

تحت پوشش

غیر تحت پوشش

مبلغ تسهیلات

نوع ضمانت

مبلغ تسهیلات

نوع ضمانت

تا مبلغ

50.000.000ریال

1- معرفی یک نفر ضامن معتبر و مورد اعتماد امداد

2- ارائه یک فقره چک یا سفته معتبر به میزان مبلغ وام پرداختی توسط متقاضی

تا مبلغ

50.000.000 ریال

1- معرفی یک نفر ضامن معتبر و مورد اعتماد امداد

2- ارائه یک فقره چک یا سفته معتبر به میزان مبلغ وام پرداختی توسط متقاضی

از 50.000.000
 تا 300.000.000 ریال

1-  ارائه یک فقره چک و یا سفته معتبر به میزان مبلغ وام توسط متقاضی وام

2- معرفی یک نفر ضامن اداری شاغل در بخش دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شرکتهای دولتی و شرکتهای غیر دولتی و یا یک نفر کاسب با جواز کسب معتبر و دارای حسن اشتهار جهت ارایه یک فقره چک و یا سفته معتبر به میزان مبلغ وام پرداختی

از 50.000.000

تا

300.000.000 ریال

-  ارائه یک فقره چک و یا سفته معتبر به میزان مبلغ وام توسط متقاضی وام

2- معرفی یک نفر ضامن اداری شاغل در بخش دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شرکتهای دولتی و شرکتهای غیر دولتی و یا یک نفر کاسب با جواز کسب معتبر و دارای حسن اشتهار جهت ارایه یک فقره چک و یا سفته معتبر به میزان مبلغ وام پرداختی