کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مدیریت اثربخش اسناد و مدارک مالی:

در حال حاضر سيستم بايگاني اسناد مالي بصورت سنتي بوده و دسترسي به اسناد و مدارك زمان بر و نيروبر مي باشد و در اجرای ماده 41 برنامه 5 ساله پنجم در خصوص مديريت الكترونيكي اسناد و مدارك و همچنین با توجه به بند 15 سیاستهای کلی نظام اداری با موضوع توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي، ایجاد بایگانی دیجیتال به عنوان اهداف 3 ساله این اداره کل لحاظ شده است.

از اين رو از ابتداي سال 1393 سخت افزار لازم در ستاد مركزي امداد به صورت پايلوت خريداري گرديد و كليه اسناد مالي و ضمايم آن پس از تاييد و امضاهاي مجاز به بايگاني منتقل و پس از اسكن و ثبت در رايانه در زونكن بايگاني مي گردد. دسترسي به فايلهاي اسكن اسناد به كاربران سيستم مالي داده شده است .

مزايا:

1-پس از ذخيره نمودن اسناد اسكن شده كليه كاربران مجاز، امكان مشاهده اسناد را خواهند داشت.

2-كنترل آنلاين اسناد مالي توسط مديريت

3-دسترسي آنلاين تمام كاربران مجاز به اسناد مالي و ضمايم

4-كاهش مراجعات به بايگاني جهت دريافت اصل اسناد

5-كاهش مصرف كاغذ جهت كپي كردن اسناد و ضمايم آنها

6-صرفه جويي در منابع انساني به جهت طي مسافت از ادارات به محل بايگاني و دريافت اسناد

7-انجام اقدامات اوليه به جهت ميكروفيلم نمودن اسناد مالي و امحاي آنها

8-پاسخگويي سريع و مناسب در خصوص محتويات اسناد مالي

 

برنامه آينده :

به دليل انجام موفقيت آميز اين طرح در ستاد مركزي مقرر است در آينده (حداكثر 3 سال )  سخت افزار مربوطه جهت كليه استانها تهيه و اين طرح در تمام استانها عملياتي و اسناد تا 5 سال گذشته نيز اسكن گردند.