کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

«روش اجرایی طرح سلامت کارکنان »

 

 

مقدمه:

توجه به سلامت جسمی و روحی کارکنان هر سازمان از نکات خاص و قابل توجه مدیریتی بوده و بخش مهمی از موفقیت های حاصله در انجام وظایف هر سازمان، مرتبط با سلامت جسمی كاركنان و بهداشت محیط کار آنان می باشد. در این راستا و در اجرای سیاستهای کلان سرپرست محترم کمیته امداد امام (ره)، طرح سلامت کارکنان با هدف ارتقاء سطح سلامت جسمی و روحی آنان همواره مورد توجه اين معاونت قرار داشته است. لذا در سال 1389 طرح سلامت كاركنان براي کارکنان رسمی، قراردادی تمام وقت و مأمور دارای پست سازمانی در کل کشور به اجرا در آمد كه گام موثري در شناسايي، درمان و پيشگيري از بيماريهاي كاركنان بوده است. بنابراين بر اساس نتايج حاصله از اجراي طرح مذكور اداره كل امور اداري و رفاه كاركنان در نظر دارد نسبت به اجراي مجدد اين طرح در سال جاري در سراسر كشور اقدام نمايد.

 

الف) اهداف طرح :

 1. ترویج و گسترش فرهنگ تندرستی در جامعه
 2. تغییر نگرش کارکنان نسبت به مسأله سلامت
 3. ارتقاء سطح سلامت جسمی کارکنان در محیط کار
 4. پیشگیری از بروز بیماریها، تشخیص زود هنگام و درمان آنها در مراحل ابتدایی
 5. کاهش هزینه های درمان کارکنان با تشخیص به موقع بیماریها و در نتیجه کاهش فشارها و استرسهای روحی، روانی و جسمی آنان

 

ب) مشمولین طرح :

1- کلیه کارکنان رسمی، قراردادی تمام وقت و مأمور دارای پست سازمانی

تبصره 1- مامورین شاغل رسمی از امداد به دستگاههای اجرایی ديگر در صورتیکه از امداد امام(ره) حقوق دریافت نمایند، می توانند از  مزایای طرح بهره مند گردند.

تبصره 2- مامورین شاغل رسمی دستگاههای اجرایی به امداد در صورتیکه حقوق و مزایا از امداد امام(ره) دریافت نمایند، می توانند از مزایای طرح بهره مند گردند.

* نكته: كاركنان غير رسمي مشمول اجراي طرح سلامت نمي گردند.

 

ج) خدمات پزشكي قابل ارائه در طرح سلامت:

   1- ويزيت كلي توسط پزشك عمومي

   2-  آزمایشات شامل :

        Blood group – CBC – BUN – CR – FBS – Cholestrol –  trighycerid -TSH - U/A - PSA (برای آقایان)

   3- Cxray، EKG برای همه افراد بالای 40 سال

 

د) اعضاء و  وظایف دبيرخانه اجراي طرح سلامت :

- دبیرخانه طرح با عضویت اعضاء تعیین شده (به شرح ذیل) در دفتر مرکزی و ادارات کل استانها تشکیل و مسئولیت حسن اجرای طرح را عهده دار می باشد.

1- اعضاء دبیرخانه دفتر مرکزی:

          1-1- مدیرامور رفاه کارکنان

2-1- نماینده كارگروه بيمه و سلامت

3-1- پزشك معتمد دفتر مركزي 

4-1- رئیس اداره امور بیمه و بازنشستگان(دبير طرح)

5-1- نماينده موسسه طرف قرارداد

2- شرح وظایف دبیرخانه دفتر مرکزی :

1-2- تدوين روش اجرايي طرح

2-2- هماهنگي جهت عقد قرارداد با موسسه درماني منتخب در دفتر مركزي

3-2- ايجاد شرايط لازم براي مركز درماني طرف قرارداد براي اجراي مناسب طرح

4-2- اطلاع رساني كامل به كاركنان از طريق مقتضي

5-2- نظارت بر حسن انجام طرح در ادارات كل استانها و دفتر مركزي

6-2- نظارت بر ثبت اطلاعات طرح در نرم افزار مربوطه

7-2- ارائه گزارش تحليلي طرح در كشور

3- اعضاءدبیرخانه در ادارت کل استانها:

1-3- قائم مقام استان

2-3- رئیس اداره اموراداری و رفاه کارکنان( دبير طرح)

3-3- رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه استان

4-3- نماينده موسسه درماني طرف قرارداد  

4- شرح وظایف دبیرخانه در ادارت کل استانها

1-4- بررسی امکانات موجود در استان جهت اجرای طرح با توجه به اعتبار تعیین شده

2-4- انعقاد قرارداد با موسسه درماني معتبر با همکاری اداره بهداشت، درمان و امور بیمه

3-4- ايجاد شرايط مناسب براي مركز درماني طرف قرارداد براي انجام هر چه بهتر طرح

4-4- اطلاع رساني كامل به كاركنان از طريق مقتضي

5-4- نظارت كامل بر همه مراحل اجراي طرح

تبصره : شایسته است به منظور ایجاد شرایط مناسب تر برای همکاران زن یک پزشک خانم جهت انجام معاینات بانوان همكار در نظر گرفته شود.

6-4- تحویل شناسنامه سلامت (مطابق نمونه پیوست شماره 2) توسط اداره امور اداری و رفاه کارکنان به مركز درماني مجري طرح   

7-4- اخذ شناسنامه سلامت تکمیل شده از پزشک طرح توسط امور اداری و رفاه کارکنان

8-4- بررسي توصيه ها و پيشنهادات ارائه شده توسط پزشك طرح به منظور بررسي صحت و سقم شناسنامه سلامت تكميل شده، تأييد نهايي و تسويه حساب با موسسه درماني طرف قرارداد تحت نظارت اداره بهداشت و درمان

9-4- ثبت اطلاعات شناسنامه های سلامت در قالب تکمیل شناسنامه الکترونیک و عودت شناسنامه های سلامت به همکاران

*لازم به ذكر است امكان دسترسي به شناسنامه الكترونيك در سايت امداد متعاقباً به ادارات كل استانها اعلام مي گردد.

5- دبیر طرح :

- تعامل و هماهنگی با اعضاء دبیرخانه به منظور برگزاری منظم جلسات

- تهیه و تنظیم صورتجلسات و نگهداری مستندات مربوط به اجرای طرح در بایگانی مربوطه

    تبصره : دبیرطرح در استان موظف می باشد جهت اجرای بهینه طرح، با اعضاء دبیرخانه دفتر مرکزی ارتباط و تعامل مستمر داشته باشد.

 

هـ) فرايند اجرای طرح:

 1. تحویل شناسنامه های سلامت به موسسه درماني(توسط دبیرخانه)
 2. تهيه جدول زمانبندي اجراي طرح
 3. ارجاع افراد به پزشک طرح جهت انجام معاینات اولیه
 4. اخذ شناسنامه های سلامت تکمیل شده از موسسه طرف قرارداد توسط دبير طرح
 5. بررسي و تأييد نهايي علمي اطلاعات مندرج در شناسنامه هاي سلامت كاركنان و شناسنامه الكترونيك توسط دبيرخانه طرح
 6. ثبت اطلاعات شناسنامه سلامت افراد در شناسنامه الكترونيك
 7. تأمين اعتبار لازم جهت اجراي طرح سلامت كاركنان ادارات كل استانها منوط به ثبت دقيق هزينه هاي مذكور با هماهنگي اداره امور مالي و بر اساس كد تفصيلي 1150214 در نرم افزار جامع مالي و اداري مي باشد.