کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

  

معرفی طرح  
برکت در لغت به معنای نیک بختی، سعادت و افزایش است. بر اساس این طرح کارمندان دولتی، شرکتی و موسسات بصورت داوطلب بصورت مکتوب به امور مالی سازمان مربوطه اجازه کسر و برداشت مبلغ مشخصی از حقوق ماهیانه را بعنوان صدقه جهت واریز به حساب کمیته امداد امام خمینی(ره) داده می‏شود. یا به عبارتی وجوه مستمر و ماهیانه از اقشار شاغل در ادارات دولتی، دستگاههای اجرایی و شرکت‏ها و برنامه ریزی برای مصرف آن به منظور رفع نیاز محرومین و یاری رساندن به نیازمندان جامعه دریافت می‏گردد.
در حال حاضر بیش از 400 نفر از کارکنان ستاد مرکزی کمیته امداد عضو این طرح خداپسندانه هستند.


فرایند اجرای طرح
در این طرح نمایندگان این نهاد نسبت به ثبت نام متقاضیان که حقوق و مزایا از امور مالی سازمان خود دریافت می‏کنند و ثبت میزان تعهد ایشان جهت کسر از حقوق بصورت ماهیانه و واریز آن به حساب کمیته امداد اقدام می‏نمایند. در پایان هر ماه حوزه امور مالی وجوه جمع آوری شده را به حساب کمیته امداد واریز می‏نماید. با توجه به استقبال کارکنان کمیته امداد از این طرح و سایر مردم خیر و نیکوکار مانند کسبه محترم و مشاغل آزاد و حتی بانوان محترم تحت عناوین مختلفی از جمله آبونمان ماهیانه زمینه لازم برای پرداخت رقم مشخصی به حساب این نهاد در برخی از استانها جاری می‏باشد.

 

نحوه مصرف درآمد طرح
رفع نیازهای عمومی محرومین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

  
مزایای طرح
  
این طرح بدلیل ماهیت آن از مزایای خاصی برخوردار می باشد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. کم هزینه بودن اجرای طرح
2. سهولت اجرا
3. مستمر و پایدار بودن
4. گستردگی دامنه شمول آن