کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

استاندارد سازي تجهيزات اداري

     نظر به سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و اهميت ساماندهي تجهيزات اداري با جلوگيري از تجمل گرايي و انجام هزينه هاي غيرضروری و به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از تجهيزات اداري بر آن شديم كه با توجه به سطوح سازماني و رعايت استانداردهاي ابلاغي از سوي سازمان ملي استاندارد، تجهيزات اداري كاركنان يا ورودي هاي جديد بر مبناي گروه بندي سطوح سازماني موجود تهيه و تحويل گردد و نيز با در نظر گرفتن استانداردهاي تهيه شده كالاهاي مازاد جمع آوري و از خريدهاي مجدد جلوگيري گردد، اين تجهيزات در قالب 16 جدول شامل تجهيزات مشترک و اختصاصي كاركنان با توجه به گروه بندي سطوح سازماني، اردوگاه، خوابگاه، كانون، سالن آمفي تاتر، كنفرانس، نمازخانه، ورزشي و تجهيزات اداري معابر عمومي تهيه گرديده است.

استانداردسازی تجهیزات اداری

 

جهت دریافت فایل دستورالعمل استانداردسازی تجهیزات اداری اینجا کلیک بفرمایید.