کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

انبارداری حداقل موجودی

    انبارداری حداقل موجودی به معنای خرید و نگهداشت کالا متناسب با نیاز در انبار است که از نتایج عملی آن کاهش موجودی انبار و هزینه ‌های انبارداری، مدیریت سرمایه و کاهش میزان رکود کالا در انبار و کاهش احتمالی کیفیت آن و مدیریت فضاهای مازاد انبارها است.

 در راستای اجرای بند «د» ماده 40  برنامه‌ی راهبردی پنج ساله پنجم کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و تأکیدات جناب آقای حسین انواری سرپرست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حرکت به سمت انبارداری حداقل موجودی، طی برنامه‌ای پیوسته و منسجم، با تعیین تکلیف و فروش کالاهای مازاد، کم‌گردش و راکد، و مدیریت خرید بر مبنای نیاز، موجودی انبارهای اادارات کل کمیته های امداد ستان‌ها از سال 90 تا ابتدای سال 93 به میزان60 درصد و انبارهای ستادمرکزی از سال 89 تا ابتدای سال 93 به میزان 93درصد کاهش یافته است.

انبارگردانی

     از نتایج مستقیم اجرای سیاست انبارداری حداقل موجودی، کوچک شدن فضای مورد نیاز جهت نگهداری کالاها در انبارها و به تبع آن ایجاد فضای مازاد در انبارهاست.

   بهینه‌سازی بهره‌برداری از این فضاها، از طریق 3 رویکرد فروش، اجاره و یا تغییرکاربری صورت می پذیرد. طی آخرین گزارشات، استفاده بهینه از 23847 مترمربع فضای مازاد انبارهای کشور از نتایج اجرای این برنامه است.