کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

گزارش مدیریت مصرف حامل های انرژی

مقدمه

    درسال‌های اخیر، موضوع مصرف بهینه‌ي حامل‌های انرژی و آب، توسط خانوارها، واحدهای تولیدی-خدماتي و دستگاه‌های اجرایی، از اهمیت بسیاری برخوردار شده است، به همین دلیل در ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه (94 ـ 1390) الزامات و تکالیف قانونی لازم در این زمینه برای  دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده است.

ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه (94 ـ 1390)

     «کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اِعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مصارف انرژی، آب و مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد و بازیافت آن‌ها  (در ساختمان‌ها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام نماید.»

 

بهینه سازی مصرف حامل های انرژی

 

     در همین رابطه معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) در نیمه اول سال 1390 بخشنامه‌ای را در زمینه صرفه‌جویی در مصارف آب، برق و گاز و تلفن و اصلاح الگوی مصرف آن‌ها تهیه و به کلیه ادارات کل در استان‌ها ابلاغ نمود و در قالب آن خواسته شد که واحدهای مزبور میزان مصارف خود را به صورت مقداری و ریالی در مقاطع زمانی 6 ماهه اوّل و دوّم سال، در فرم‌های آماری پیش‌بینی‌شده درج و با مقایسه تطبیقی با مقادیر آن‌ها در نیمه اوّل و دوّم سال قبل به اداره کل پشتیبانی ستادمركزي ارسال نمایند.

    فرمهای آماری تکمیل شده توسط ادارات کل استانها، پس از بررسی و رفع اشکالات احتمالی، مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج آن در آخرین گزارش تهیه شده، برای نیمه دوم سال های 1391 و 1392 به شرح ذیل است:

آب

جمع کل مصرف ادارات کل استانهای کشور در نیمه دوم سال 1393 ،  نسبت به مصرف در دوره مشابه سال قبل 36/5 درصد کاهش داشته است.

برق

جمع کل مصرف ادارات کل استانهای کشور در نیمه دوم سال 1392 ، نسبت به مصرف در دوره مشابه سال قبل  65/2 درصد کاهش داشته است.

گاز

جمع کل مصرف ادارات کل استانهای کشور در نیمه دوم سال 1392 نسبت به مصرف در دوره مشابه سال قبل 63/1درصد کاهش داشته است.
 


 

گزارش امورخدماتی برون سپاری شده در سال 93

برون سپاری

هنر مدیر، کاهش هزینه ها نیست، بلکه هنر یک  مدیر وقتی جلوه می‌کند که ضمن کاهش هزینه‌ها، خدمات مطلوب‌تری برای سازمان به ‌دست آورد.


   از جمله تحولاتی كه با هدف افزایش كارایی و موثرتر شدن فرآیند جذب، در دهه های اخیر درارتباط با جذب نیروی انسانی رخ داده است،  رویكرد برون سپاری خدمات نیروی انسانی است. برون سپاری خدمات یکی از شیوه‌های نوین مدیریت در سازمان‌ها است که سالیان متمادی در کشورهای پیشرفته، اجرا و نتایج آن مستمراً برای اصلاح روش‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برون سپاری خدمات عمومی (شامل خدمات  نظافت و پذیرائی، تعمیرات تاسسیسات، ایجاد و نگهداری فضای سبز، ایاب و ذهاب، طبخ غذا، نیروی مراقبتی و…) یا خدمات تخصصی ( از جمله انجام مطالعات فنی ومهندسی،خدمات اقتصادی وحقوقی و … ) از جمله خدماتی است، قابلیت برون سپاری را دارند. اگرچه برون‌سپاری با این تعریف مختصر، ساده به نظر می‌رسد، ولی در مقام اجرا از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است.
در كشور ما، با توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی و قوانین اشتغال، بیش از یك دهه است که این رویكرد مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در اوایل کار  این تجربه با مشكلات عدیده ای مواجه بود که با گذشت زمان به مراتب در سازمان‌ها جا افتاده است.
  کمیته امداد امام خمینی (ره)  نیز، از این امر غافل نبوده و چند سال است برای تأمین نیروی انسانیِ امورخدماتی و پذیرائی، فضای سبز، ایاب و ذهاب و تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مجتمع ستادمرکزی به صورت برون سپاری عمل نموده است.
در همین راستا و به منظور ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به کارکنان در سال 1393، پس از اخذ مجوز کمیسیون معاملات، خرید های فوق الذکر به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای با درج آگهی در روز نامه‌های کثیرالانتشار و همشهری و تهیه دعوت نامه های مرتبط و دیگر اسناد اقدام نمود که فرآیند مناقصه به مدت 12روز  مهلت در تاریخ10/08/93 به پایان رسید که  مجموعآ 48 مناقصه گر   به صورت حضوری و یا  از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسناد  و  مدارک را دریافت نموده اند که از این تعداد 29 پیشنهاد قیمت در قالب سه پاکت (الف، ب، ج) به اداره کل پشتیبانی تحویل و متعاقباً به دبیر کمیسیون مناقصات جهت بازگشائی ارائه شد.  امتیاز شرکت ها پس از بررسی و ارزیابی توسط کمیته فنی بازرگانی برآورد و پاکات شرکت‌هایی که امتیاز لازم را کسب نموده بودند با دعوت از مدیران و یا نمایندگان آن ها  جهت حضور در جلسه بازگشائی قیمت ها  به اتمام رسید و طی بررسی و تبادل نظر اعضاء کمیسیون شرکت های ذیل در سال 1393 برای موضوع مربوطه به شرح ذیل برنده شدند.
1. امور  نظافتی و پذیرائی : انعقاد قرارداد با شرکت زرنماد غرب
2. امورسرویس تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی: انعقاد  قرارداد با شرکت برودت وحرارت کیهان
3. امور ایاب و ذهاب کارکنان: انعقاد  قرارداد با شرکت سفیرسیر بصیر
4. خودروهای شهری: انعقاد  قرارداد با شرکت سیر گشت زمرد
5. نیروهای مراقبتی و حفاظتی : انعقاد  قرارداد با شرکت ایمن گسترغدیر