کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

پیامک نیکوکاری

در حال حاضر دارندگان سیم کارت ایرانسل (دائمی و اعتباری) می توانند با ارسال پیامک خالی به شماره 8133 نسبت به پرداخت مبلغ معینی صدقه  یا نیت خیرخواهانه برای نیازمندان ، اقدام نمایند. لازم به توضیح است که پس از ارسال پیامک فوق الذکر ، پیامکی مبنی بر انتخاب مبلغ به فرستنده اعلام شده سپس بعد از ارسال مبلغ تعیین شده ، از حساب وی کسر و به نفع نیازمندان کمیته امداد، واریز می گردد.

توضیح : جهت سهولت در پرداخت مبالغ معین ، زیر شماره پیامک های ذیل توسط شرکت ایرانسل در دسترس عموم قرار داده شده است :

81331 : جهت پرداخت 200 تومان صدقه یا نیکوکاری . 

81332 : جهت پرداخت 500 تومان صدقه یا نیکوکاری .

81333 ، 81334، 81334 ،81337 :جهت پرداخت مبالغ بیش از 500 تومان تا 5000 تومان. 

 

**** پیامک نیکوکاری همراه اول : 

- در حال حاضر مشترکین همراه اول می توانند با ارسال پیامک خالی به شماره 887 نسبت به مشارکت در امر خیر و کمک به نیازمندان اقدام نمایند.