کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

برنامه تأمین هزینه ­های معیشتی

حسب‌ موافقت نامه بودجه، سرانه مستمري ماهيانه خانوارها در سال 1392 به خانوارهاي يك نفره 4000000 ريال، دو نفره 450000 ريال، سه نفره 550000 ريال، چهار نفره 600000 ريال، پنج نفره و ‌ بيشتر 750000 ريال، پرداخت شده است.

طی سال 1392 مبلغ 24563/4 میلیارد ریال کمک­های مختلف به صورت نقد و کالا به مددجویان پرداخت شد که از این مبلغ10257/1 میلیارد ریال کمک معیشت به خانوارهای مورد حمایت پرداخت شده است.

مبلغ کل كمك­هاي پرداختی سال 92 نسبت به رقم مشابه سال قبل 26/9 درصد افزایش داشته است.

از سال 1388 تا سال 1392 به طور متوسط سالانه25/8 درصد مبلغ کمک­ها افزایش داشته است.