کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

قال رسول الله (ص‌):

 من أعان ضعيفاً في بدنه علي أمره أعانه الله علي أمره.

رسول خدا (ص‌) فرمودند:

 كسي كه بيمار و ناتواني را در كارهايش ياري دهد

 خداوند نيز او را در كارهايش ياري ميكند.                 (بحارالانوار، جلد75، ص‌2)

 

انسان موجودي است در حال رشد و كمال، كه يك بعد از رشد او را رشد جسمي شامل مي‎شود. او در بدو تولد موجودي ضعيف و ناتوان است و رفته رفته دوران شيرخوارگي‌، كودكي‌، نوجواني، جواني و پيري را پشت سر ميگذارد. اين انسان در مسير زندگي خود همواره با يك رشته عوامل ‌ناراحتي نظير، درد و رنج و بيماري دست به گريبان مي‎باشد. كمتر كسي را مي‎توان يافت كه در طول عمر خود مبتلا به  درد و رنجي نشده ‌باشد. اين بليّه درد و رنج جسمي متأسفانه بيشتر از هر كسي سراغ محرومين و درماندگان ميرود. علت نيز روشن است ، سوء تغذيه ، عدم رعايت‌كامل مسائل بهداشتي‌، عدم دسترسي به امكانات ضروري درماني و عدم پيگيري كامل امور درماني را از جمله اهم اين علل ميتوان ذكر كرد.

بسياري از بخشها و شهرها فاقد مراكز درماني مجهز هستند و برخي از تخصص‎ها حتي در مراكز برخي از استانها نيز وجود ندارد و تنها مختص به شهر تهران است.

بسياري از افراد نيازمند و محروم جامعه قادر به تأمين هزينه‎هاي بالاي درماني كه نزديك به 10 درصد هزينه‎هاي غيرخوراكي را به خود اختصاص داده، نمي‎باشند و لذا به طور طبيعي امكان بهره‎وري از امكانات بهداشتي و درماني موجود را از دست ميدهند.

لذا اين نهاد با عنايت به اهميت موضوع و نياز ضروري محرومان جامعه‌، از بدو تشكيل و مطابق اساسنامه مصوب و بنا به دستورات مؤكد مسئولين محترم نظام‌، بخصوص حضرت امام خميني(ره‌) و مقام معظم رهبري ارائه خدمات بهداشتي و درماني به محرومان مورد حمايت و نيازمندان غير مورد حمايت را در زمره بـرنامه‌هاي اصلـي و مأموريتهاي محولـه خـود قرارداده است.

 

تعاريف و مفاهيم:

بيمه درمان اقشار نيازمند: وظيفه‌اي كه به‎ موجب قانون بيمه درمان همگاني به اين نهاد محول گرديد و در اجراي آن‌، اقشار نيازمند جامعه ‌توسط اين نهاد مورد حمايت بيمه درماني قرار گرفتند.

بيمه شده اصلي: فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون بوده و پس از پرداخت حق‎السهم(توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني مي‎شود.

بيمه شده تبعي: شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي يا كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون مي‎تواند استفاده نمايند.

انواع هزينه‎هاي درماني: منظور يكي از سرفصلهاي عمده هزينه بيمه و درمان اقشار آسيب‎پذير از قبيل هزينه بيمه درمان، هزينه درمان موردي، هزينه خدمات درماني ويژه و هزينه اداري تشكيلاتي بيمه مي‎باشد.

هزينه بيمه درمان اقشار نيازمند: هزينه‎اي است كه براساس خدمات مورد تعهد و مطابق ضوابط و تعرفه‎هاي بيمه، جهت درمان مشمولين بيمه خدمات درماني امداد پرداخت مي‎گردد.

هزينه درمان موردي: منظور، آن بخش از هزينه خدمات درماني است كه توسط كميته امداد براي بيماران نيازمند فاقد پوشش بيمه‎اي پرداخت مي‎شود.

هزينه خدمات درماني ويژه: منظور، آن بخش از هزينه‎هاي خدمات درماني است كه جهت خدمات خارج از تعهدات و تعرفه‌هاي بيمه‌اي براي بيمه شدگان نيازمند به مصرف‌ مي‎رسد. مثل هزينه اعزام و اسكان بيماران، هزينه تأمين وسايل و لوازم پزشكي و توانبخشي، هزينه لوازم بهداشتي، هزينه خدمات افزون‎ بر تعرفه‎هاي‎ قانوني، تأمين‎ فرانشيز بيماران‎ نيازمند.

مراكز درماني طرف قرارداد: به كليه مراكز درماني اعم از مطب پزشك عمومي، بيمارستان، مطب پزشك متخصص، درمانگاه، داروخانه، راديولوژي، آزمايشگاه و ساير مراكز پاراكلينيكي اطلاق مي‎گردد كه جهت ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان مطابق تعرفه‎هاي شورايعالي بيمه با يكي از واحدهاي كميته امداد قرارداد دارند.

نقاهتگاه: واحدي است داراي تخت، تسهيلات و خدمات عمومي لازم جهت اسكان و استراحت بيماران مورد حمايتي كه براي ادامه درمان از شهرستان فاقد امكانات درماني كافي، اعزام شده‎اند.

فعالیت کمک به پرداخت فرانشیز و خدمات ویژه درمان

انواع خدمات درماني داراي طيف گسترده اي مي باشد از طرفي خدمات درماني كه در تعهدات حمايت بيمه درماني مي باشد داراي تعرفه هاي مشخص بوده و اعتبارات دولتي براي اينگونه از خدمات درماني براساس سرانه مصوب، در بودجه سالانه امداد تخصيص مي يابد و از اين اعتبارات نمي توان براي پرداخت هزينه هاي ساير خدمات درماني خارج از تعهدات و تعرفه هاي بيمه اي مانند: هزينه اعزام و اسكان بيماران، هزينه تأمين وسايل و لوازم پزشكي و توانبخشي، هزينه لوازم بهداشتي و هزينه خدمات افزون بر تعرفه هاي قانوني، استفاده نمود. با توجه به وضعيت خاص بيمه شدگان امداد و بمنظور پرداخت هزينه هاي مذكور و ارائه خدمات درماني مكمل، خدمات و اقداماتي كه عمدتاً غير مشمول تعهدات بيمه‌اي مي باشند به شرح زير معمول مي گردد:

ـ تخصيص اعتبار ويژه جهت پرداخت هزينه هاي غير بيمه­اي و جانبي درمان محرومان.

ـ ايجاد نقاهتگاه در مراكز استان­هايي كه مراكز درماني فوق تخصصي و خاص دارند.

ـ تسهيل امور درماني محرومان از طريق خدمات مددكاري يا ارائه مشاوره به آنان.

ـ تعامل و هماهنگي با مراكزدرماني، دارويي­ و تشخيصي جهت ارائه خدمات كيفي­ و كمي به محرومان.

ـ خدمات بيمارستاني شامل پرداخت فرانشيز درمان بستري و سرپايي ، هزينه آمبولانس ، هزينه جراحي­هاي خارج از شمول بيمه .

ـ پرداخت فرانشيز خدمات پاراكلينيكي، شامل آزمايشگاه، راديولوژي، ام.آر.آي (MRI)، سي‌تي‌اسكن، آنژيوگرافي، فيزيوتراپي، راديوتراپي، تفاوت تعرفه ­هاي دولتي، خصوصي و... .

ـ پرداخت فرانشيز دارو، حق فني نسخ دارويي و لوازمي كه مورد تعهد بيمه نمي باشد از قبيل سرنگ، سوند، باند، نخ، صابون و...

ـ خدمات پزشكي و دندان­پزشكي از جمله پرداخت فرانشيز، ويزيت پزشكان، تزريقات و پانسمان، پركردن دندان، خدمات پزشكي خارج از مشمول بيمه و... .

ـ كاردرماني، گفتاردرماني، روان­درماني، خريد سمعك ، عصا ، ويلچر ، و... و همچنين تغسيل، تدفين، اياب و ذهاب بيمار و همراه وي و ... .

 

فعالیت کمک به ارتقاء شاخص های بهداشتي نيازمندان

از برنامه‌هاي اصلي بخش بهداشت و درمان كميته امداد، تأمين امكانات و مراقبتهاي اوليه بهداشتي مي باشد كه در اين راستا اقداماتي به شرح ذيل انجام گرديده است.

1-     ارتقاء آگاهي اقشار مورد حمايت در زمينه رعايت مسائل بهداشتي بمنظور ارتقاي سلامت خود.

2-     سامان­دهي مراقبت­ها و خدمات بهداشتي و درماني اوليه از طريق پزشك خانواده.

3-     ارتقاء سطح بهداشت واحدهاي تابعه امداد شامل نقاهتگاه­ها، خوابگاه­ها و اردوگاه­هاي دانش­آموزي.

4-     ارائه ساير خدمات، شامل بهداشت تغذيه، هديه اقلام بهداشتي، بهداشت دهان و دندان، سمپاشي محيط زندگي مددجويان، ايجاد زمينه استفاده بهينه مددجويان از خدمات بهداشتي مراكز بهداشت و درمان محل زندگي نظير تنظيم خانواده، واكسيناسيون، مراقبتهاي كودكان زير 6 سال و... .

هزينه ارائه خدمات بهداشتي به مددجويان در سال 1392 مبلغ 80 ميليارد ريال بوده است كه صرف آموزش بهداشت، تهيه اقلام بهداشتي، بینایی­سنجی قاليبافان، بهسازي سرويس­هاي بهداشتي و ساير موارد بهداشتي شده است.

در كل، طي سال 1392 تعداد 583766 نفر از طرح­هاي بهداشتي ارائه شده بهره ­مند شده­ اند كه 222047 نفر دركلاس­هاي آموزش بهداشت، 5080 نفر در طرح بينايي­ سنجي قاليبافان، 1172 نفر در طرح بهسازي كارگاه خودكفايي، 24088 در طرح اردوگاه دانش ­آموزي، 7502 نفر در طرح خوابگاه دانش­ آموزي، 14237 نفر در طرح سرويس­بهداشتي ( احداث و بهسازي )، 4585 نفر در طرح سبدغذايي مسلولين، 7851 نفر در طرح سبدغذايي بيماران، 6448 نفر در طرح بهداشت دهان و دندان، 211544 نفر در طرح اهداي اقلام بهداشتي، 7641 نفر در طرح مجريان خودكفايي و تعداد 71571 نفر در ساير طرح­ها شركت و از خدمات آنها استفاده نموده ­اند.

 

برنامه بيمه خدمات درماني:

با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور در آبان­ماه سال 1374 كـــــه بموجب آن وظيفه بيمه­نمودن اقشار نيازمند جامعه را بعهده‌كميته امداد امام خميني(ره‌) محول نموده‌ ، اين نهاد با استفاده از تجارب موفق گذشته كه از اجراء اين بخش از مأموريتها و رسالتهاي قانوني‌خود بدست آورده بود جهت اجراء دقيق و كامل بيمه خدمات درماني اقشار نيازمند، مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي را با همكاري و همفكري ‌صاحب نظران مجرب خارج از امداد و مديران و كارشناسان ستادي و اجرايي امداد شروع نمود و با استفاده از تجربيات مكتسبه طي دو سال ‌اجراي بيمه خدمات درماني اقشار نيازمند و همچنين مطالعات تطبيقي و مقايسه‌اي سيستم‌ها و روشهاي مختلف بيمه درمان كه در جهان وكشور متداول بوده است و بمنظور جلوگيري از تضييع حقوق محرومان و حفظ شأن و منزلت آنها و صرفه و صلاح دولت و امداد امام نهايتاً «طرح‌ بيمه درمان مبتني بر پزشك خانواده‌» را بعنوان طرح برتر انتخاب نموده و پس از تصويب مراجع ذيصلاح به مرحله اجراء درآورد.

در اين طرح مسئوليت درمان و راهنمايي بيمه شده را يك نفر پزشك متعهد، با تجربه و داراي حسن شهرت كه در نزديكترين مكان محل‌سكونت خانواده استقرار دارد و توسط بيمه شده بعنوان «پزشك خانواده‌» انتخاب گرديده بعهده دارد و بيمه شده در صورت نياز به ادامه درمان‌، از طريق سيستم ارجاع‌، خدمات درماني مختلف را دريافت مي‌نمايد.

طرح پزشك خانواده به عنوان يك نظام بيمه‌اي نوين و برتر با بهره‌جويي كامل از سيستم رايانه‌اي پيشرفته با هدف‌: تأمين موجبات و امكانات ‌بيمه خدمات درماني اقشار نيازمند، صيانت از سلامت و حقوق بيمه شده‌، فراهم آوردن زمينه هدايت و راهنمايي بيمه شدگان توسط پزشك ‌خانواده بعنوان مشاور تخصصي‌، اعمال نظارت مستمر بر بهداشت خانواده و پيشگيري قبل از درمان و ايجاد بستري مناسب براي ترويج فرهنگ ‌استفاده بهينه از خدمات درماني و دارويي كشور، تهيه و از نيمه دوم سال 1376 باجراء گذاشته مي شود.

در اين راستا اقدامات اجرايي لازم شامل تهيه و تدوين فرمها، دستور العمل­ها و آيين نامه‌هاي مورد نياز، توجيه و آموزش عوامل دست اندركار، عقد قرارداد با مراكز درماني‌، تشكيل پرونده‌، صدوركارت كامپيوتري بيمه شدگان‌، معرفي بيمه شدگان به پزشكان خانواده انجام شده است‌.

 

هزینه­ های بیمه خدمات درماني

طي سال 1392 مبلغ 1640/3 ميليارد ريال جهت بيمه خدمات درماني هزينه شده است .

از مجموع 1640/3 ميليارد ريال هزينه، مبلغ 186/5 ميليارد ريال ( 11/4 درصد ) هزينه‌هاي دارو، مبلغ 81/2 ميليارد ريال (4/9 درصد ) ويزيت پزشك ، مبلغ 39/1 ميليارد ريال ( 2/4 درصد ) خدمات تشخيصي، مبلغ 4713/4 ميليارد ريال ( 43/5 درصد ) خدمات بستري، مبلغ 24/6 ميليارد ريال ( 1/5 درصد ) دندانپزشكي ، مبلغ 595/7 ميليارد ريال ( 36/3 درصد ) ساير خدمات بوده است‌.