کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

آموزش های بلند مدت 

   نظر به رويكرد تحولي امداد امام (ره) در دهه ي چهارم فعاليت خود به منظور تحقق مطالبات مقام معظم رهبري در اين زمينه و ايجاد موازنه در تمامي ابعاد تحول همزمان با ايجاد تحول درفرآيندها ، ساختار ، نظامات ، ضوابط و مقررات و فناوري اطلاعات ، تحول در منابع انساني را به عنوان يك راهبرد مهم در دستور كار داشته و با توجه به اهميت دانش افزايي و ارتقاي سطح دانش كاركنان و ايجاد سرمايه هاي فكري به عنوان مزيت رقابتي پايدار در جهت افزايش بهره وري و تعالي سازماني و لزوم نظام مند نمودن فرايند ارتقاي علمي كاركنان در مقاطع تحصيلي عالي و تكميلي اين مركز از بين متقاضيان استفاده از تسهيلات آموزشي سراسر كشور با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دستورالعمل تسهيلات آموزشي و تاييد هيات ارزشيابي و انتصاب مركز ، ليست اسامي مشمولين تسهيلات آموزشي را جهت پرداخت هزينه تحصيلي به استانها و دفتر مركزي اعلام مي نمايد.

برنامه هاو هدف گذاري ها

•  توسعه ، بهسازي ، رشد معنوي و افزايش انگيزش منابع انساني

•  ايجاد فرصت مناسب جهت ارتقاء سطح تحصیلات  كاركنان

•  ارتقاي سطح دانش و بهبود  بینش كاركنان در جهت افزايش بهره وري سازماني

•  ایجاد بستری مناسب جهت توسعه آموزش های تکمیلی

• متناسب ساختن توانایی و دانش کارکنان با وظایف و ماموریت های جدید

•  ايجاد فرصتي عادلانه جهت بهره مندي كاركنان از تسهيلات آموزش

 

مقاطع تحصيلي

   هر يك از مقاطع تحصيلي عالي (كارشناسي) و تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) به طور مجزا ، يك مقطع تحصيلي محسوب مي گردد.

هريك از كاركنان مي توانند در يك يا دو مقطع تحصيلي بر اساس سهميه از تسهيلات آموزشي استفاده نمايند.

 

دامنه مشمولين

تسهيلات آموزشي به كاركنان واجد شرايط( عمومي و اختصاصي ) كه در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري در يكي از مراكز آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مشغول به تحصيل مي باشند ، اعطا مي گردد.

جهت تعيين سهميه ساليانه متقاضيان تسهيلات آموزشي بايد به شاخصه هاي ذيل اشاره كرد:

1- منابع اعتباري و مالي

2-  تعداد متقاضيان

3- تركيب تحصيلي كاركنان

4-  نيازهاي آموزشي امداد

چنانچه تعداد متقاضيان استفاده از تسهيلات آموزشي بيش از سهميه ي اعلام شده باشند اولويت بندي متقاضيان بر اساس شاخصه هاي ذيل در مركز آموزش و پژوهش بررسي مي گردد.

1- سن و سابقه خدمت در امداد

2- نوع مسئوليت ( كارشناس / مدير )

3- انطباق رشته تحصيلي با پست سازماني متقاضي

4- مقاطع تحصيلي

5- دفعات استفاده از تسهيلات آموزشي

 

گزارش اجمالي  مشمولين تسهيلات آموزشي

-  پس از ابلاغ دستورالعمل تسهيلات آموزشي توسط مقام محترم سرپرستي در مورخ 21/10/1390 در گام در سال 1391 تعداد 726 نفر متقاضي استفاده از اين تسهيلات بودند كه درپايان بررسي هاي دبيرخانه و هيات ارزشيابي و انتصاب مركز تعداد 561 نفر مشمول ( 435 نفر در مقطع كارشناسي ، 125 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و يك نفردر مقطع دكتري )استفاده از تسهيلات آموزشي گرديدند وتعداد 165 نفر به علت بعد مسافت بالاي 100 كيلومتر و يا عدم انطباق رشته تحصيلي با پست سازماني مشمول اين تسهيلات نشدند.

-  در سال 1392 ليست اسامي تعداد 1270 نفر دانشجوي متقاضي استفاده از تسهيلات آموزشي در دو مرحله (مرحله اول 470 نفرمتقاضي و مرحله دوم 800 نفر متقاضي) به دبيرخانه و هيات ارزشيابي و انتصاب مركز ارسال گرديد كه تعداد 470 نفر متقاضي مورد بررسي قرار گرفت و مشمولين جهت بهره مندي از تسهيلات آموزشي به استانها معرفي شدند.

-  در سال 1393 ليست اسامي تعداد 800 نفر متقاضي تسهيلات آموزشي به دبيرخانه و هيات ارزشيابي و انتصاب مركز ارسال گرديد كه بيش از 400 نفر متقاضي استفاده از تسهيلات آموزشي پس از گذشت 10 (ده) ماه تاكنون در هيات ارزشيابي و انتصاب مركزبلاتكليف مانده اند و نيز بيش از 500 نفر متقاضي جديد استفاده از تسهيلات آموزشي در ابتداي سال 94 به مركز آموزش و پژوهش ارسال گرديد كه كماكان وضعيت آنان بلاتكليف است .

 

مشمولين تسهيلات آموزشي  ازسال 1391 تا 1393

* از نيمسال دوم سال 91- 90  تا پاپان سال 1393 تعداد 1624 نفر از تسهيلات آموزشي استفاده كرده اند ،كه از اين تعداد 1028 نفر درمقطع كارشناسي و 586  نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 10  نفر در مقطع دكتري مي باشند.

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

جمع كل

1028

586

10

1624

 

 

مشمولين تسهيلات آموزشي  سال 1391

* در سال 91 از بين تعداد 721 نفر متقاضي استفاده از تسهيلات آموزشي 543 نفر مشمول استفاده از اين تسهيلات گرديدند ،كه از اين تعداد 387 نفر درمقطع كارشناسي و 156  نفر در مقطع كارشناسي ارشد مي باشند.

فراواني تعداد مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1391

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

جمع كل

387

156

-

543

 

 

مشمولين تسهيلات آموزشي  سال 1392

* در سال 92 از بين تعداد 470 نفر متقاضي استفاده از تسهيلات آموزشي 232 نفر مشمول استفاده از اين تسهيلات گرديدند ،كه از اين تعداد 151 نفر درمقطع كارشناسي و 79  نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 2 نفر در مقطع دكتري مي باشند.

فراواني تعداد مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1392

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

جمع كل

151

79

2

232

 

 

مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1393

* در سال 93 از بين تعداد 1243 نفر متقاضي استفاده از تسهيلات آموزشي ( كه در دو مرحله به هيأت ارزشيابي و انتصاب مركز ارسال گرديد ) مجموعاً تعداد 849 نفر مشمول استفاده از اين تسهيلات گرديدند ،كه از اين تعداد 492 نفر درمقطع كارشناسي و 351 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 6 نفر در مقطع دكتري مي باشند.

فراواني تعداد مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1393

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

جمع كل

492

351

6

849

 

فراواني رشته هاي تحصيلي مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1393

مديريت

علوم اجتماعي

حسابداري

علوم تربيتي

كشاورزي

عمران

رايانه

ساير

جمع كل

391

210

168

100

49

20

50

66

1054

 

 

فراواني دانشگاههاي محل تحصيل مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1393

دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه پيام نور

دانشگاه علمي كاربردي

ساير دانشگاه ها

جمع كل

603

90

305

56

1054

 

 

فارغ التحصيلان  تسهيلات آموزشي تا شش ماه اول سال1393

*  در سال 92 تعداد 543 نفر فارغ التحصيل مشمول تسهيلات آموزشي داشته ايم كه از اين تعداد 387 نفر درمقطع كارشناسي و 156 نفر در مقطع كارشناسي ارشد مي باشند .

 

فراواني تعداد فارغ التحصيلان تسهيلات آموزشي تا شش ماه اول سال 1393

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

جمع كل

387

156

0

543

 

 

مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1393

فراواني تعداد مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1394

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

جمع كل

423

350

17

790

 

 

فراواني رشته هاي تحصيلي مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1394

مديريت

علوم اجتماعي

حسابداري

علوم تربيتي

كشاورزي

عمران

رايانه

ساير

جمع كل

333

154

116

65

35

19

32

36

790

 

 

فراواني دانشگاههاي محل تحصيل مشمولين تسهيلات آموزشي سال 1394

دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه پيام نور

دانشگاه علمي كاربردي

ساير دانشگاه ها

جمع كل

501

70

189

30

790

 

 

رتبه بندي استانها از نظر تعداد مشمولين تسهيلات آموزشي

از ابتداي سال 93 تا پايان سال 93 ، دفتر مركزي با 92 نفر و استانهاي اصفهان با 66 نفر و كرمان با 64  نفر به ترتيب داراي بيشترين مشمول استفاده از تسهيلات آموزشي

رتبه بندي استانها

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

بيشترين مشمول بورسيه

دفتر مركزي

اصفهان

كرمان

تعداد مشمولين

92

66

64

 

 

و استانهاي خراسان شمالي با 10 نفر ، قزوين با 9 نفر و خوزستان با 5 نفر به ترتيب كمترين مشمول استفاده از تسهيلات آموزشي را دارند.

رتبه بندي استانها

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

كمترين مشمول بورسيه

خوزستان

قزوين

خراسان شمالي

تعداد مشمولين

5

9

10