کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

بخش فراتحلیل حوزه پژوهش 

فراتحلیل شیوه جدید مطالعه بررسی و بازنگری در مطالعات و تحقیقات پیشین به منظور تحلیل ثانویه داده ها و نیز کشف نقاط ضعف و قوت آنها با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی مطالعات انجام گرفته است . در واقع در حوزه موضوعات متعدد توسط افراد و سازمانها متعدد مستلزم ترکیب نتایج تحقیقات بوده به طوری که برآیند و جمع بندی روشمند این مطالعات پراکنده و بازنگری در محتوی کیفی و روش های بکارگیری شده مطالعات و راهکارهای اریه شده اهمیت بسیار بالایی دارند انچه فراتحلیل بران تکیه دارد عبارتند از جمع آوری یافته ها از مطالعات منفرد و پراکنده به منظور ترکیب و یکپارچه سازی یافته های انها برای استفاده علمی و کاربردی.

انجام مطالعات فراتحلیل به تحقیقات موازی نظم و ترتیب می دهد و نسبت به بازنگری که به شیوه های سنتی تحقیقات اجتماعی انجام شده است یافته های متمایزتری ارایه می دهد و قادر به نشان دادن روابط میان بعضی از متغیر ها است که از دید شیوه های دیگر پوشیده بوده است که می تواند تعداد بسیارزیادی از تحقیقات را یکجا مدنظر قرار دهد .

فراتحلیل با موضوع حاشیه ­نشینی در ایران

از جمله سیاست­ها و برنامه­های اجرایی مرکز آموزش و پژوهش ، انجام پژوهش­ به روش فراتحلیل درخصوص مسائلی است که به سبب پراکندگی و تنوع مطالعات صورت گرفته  امکان فراتحلیل داشته باشند . به همین منظور تاکنون چندین پژوهش با بکارگیری این روش صورت گرفته است که از جمله این پژوهش­ها می­توان به مقاله «فراتحلیل پژوهش­های انجام­شده با موضوع حاشیه­ نشینی در ایران» اشاره کرد. پژوهش حاضر با احتمال این امر که بسیاری از مددجویان تحت حمایت این نهاد مقدس بنابر شرایط ، زندگی در این مناطق را انتخاب کرده باشند با هدف شناسایی عوامل موثر بر حاشیه­نشینی ، شناسایی آسیب­ها ومشکلات حاشیه­نشینی و شناسایی راهکارهای ارائه شده دراین خصوص انجام شده است. برای دستیابی به این هدف تعداد 46 مقاله از سایت های علمی (sid،magiran،noormags) به دست آمد که در نهایت 24 مقاله به صورت هدفمندانتخاب و وارد فراتحلیل شدند. نتایج حاصل از این فراتحلیل نشان داد که عوامل همچون بیکاری و عدم اشتغال / سطح درآمد پایین / بالا بودن هزینه اجاره وخرید مسکن  به عنوان عوامل موثر بر حاشیه نشینی بیشترین فراوانی را داشتند و چالش­های اقتصادی اعم از اشتغال کاذب ، بیکاری ، درآمد پایین و فقر ، رکوردارترین پیامدهای ذکر شده در خصوص حاشیه نشینی ذکر شده اند . از بین راهکارهای مرتبط به رفع مشکلات حاشیه­نشینان ، ایجاد واستقرار کانون­های فرهنگی – رفاهی ، ایجاد اشتغال کارآمد ، پرداخت تسهیلات و وام مسکن و ارتقای فرهنگ حاشیه­نشینی از راهکارهایی بودند که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده­اند

درخصوص راهکارهای کنترل حاشیه­ نشینی نیز راهکار تمرکززدایی و گسترش صنعت در تمامی مناطق جغرافیایی کشور حائز بیشترین فراوانی بود .

فراتحلیل های انجام گرفته به شرح ذیل می باشد :

1- فراتحلیل مطالعات پدیده ترک تحصیل فرزندان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)

2- فراتحلیلی بر مظالعات توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر راهکارها و موانع توانمند سازی