کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

گزارش فعالیتهای پژوهشی کمیته امداد امام خمینی (ره)

مدیریت پژوهش مرکز آموزش و پژوهش ضمن هماهنگی با دانشگاهها ، موسسات آموزشی و پژوهشی و بهره مندی از فعالیتهای پژوهشی همکاران این نهاد در سطح کشور در راستای نیل به اهداف امداد امام (ره) که همانا ارایه خدمات مطلوب به نیازمندان و رفع احتیاجات و نیازهای آنان می باشد اقدام به انجام تحقیقات و اجرای پروژه های کاربردی مورد نیاز امداد در سطوح ملی و استانی در قالب طرح پژوهشی و پایان نامه ، تدوین و تالیف کتاب ومقالات علمی – پژوهشی و  برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی نموده است . 

بر این اساس در سال 1393 قرارداد 17 طرح ملی منعقد شده است که از این تعداد 9 مورد در قالب رساله های دکتری پژوهش محور و 8 مورد در قالب طرح های پژوهشی ملی به مرحله اجرا رسیده است . همچنین در سطح استانی 9 طرح با موافقت مرکز آموزش و پژوهش و عقد قرارداد به مرحله اجرا رسیده که از این تعداد تنها 1 طرح دردست اجرا می باشد و 8 طرح نیز به اتمام رسیده است .  

تعداد تالیفات امدادگران در سال 1393 در استانها و حوزه های ستادی در قالب کتاب، درسنامه و مقاله به 376 مورد میرسد . که از این تعداد 288 مقاله توسط امدادگران استانی و 14 مقاله در حوزههای ستادی تنظیم و تدوین شده است ؛ از این رو در سال 93 جمعاً 302 مقاله توسط امدادگران تهیه و تنظیم گردیده است . 

تعداد کتب تالیف شده در مرکز و استانها جمعاً به 67 عنوان میرسد که از این تعداد 53 مورد در استان و 5 مورد در مرکز تالیف شده است . ضمناً تعداد 9 مورد نیز برای بررسی وارزیابی به مرکز آموزش و پژوهش ارسال گردیده است . همچنین تعداد 7 درسنامه با موضوعات اقتصاد مقاومتی ، فرصتهای برابر آموزشی ، سبک زندگی (در 2 جلد) ، آموزش بدو خدمت ، مدیریت جهادی ، سیاستهای کلی مصوب نظام و مدیریت و کارآمدی امداد امام در مدیریت آموزش مرکز آموزش و پژوهش تهیه وتنظیم شده است .

 

آرشیو تحقیقات

 •  شناسايي و اولويت بندي نيازها و مشكلات زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره)

 •   بررسي تاثير دوره هاي آموزش كارآفريني بر گرايش كارآفرينانه مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) استان ايلام

 •    بررسي موانع و مشكلات ازدواج مجدد زنان تحت حمايت و يافتن سازوكارهاي تسهيل ازدواج آنان در استان كردستان

 •    بررسي راهكارهاي توانمندسازي خانوارهاي تحت پوشش با تاكيد بر زنان سرپرست خانوار استان يزد

 •   تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان فارس

 •   بررسي تاثير مشاركت بر طرح خودكفايي بر سلامت روان و عملكرد خانواده هاي تحت حمايت در استان آذربايجان شرقي

 • بررسي ميزان خودباوري و رابطه آن با اضطراب اجتماعي و كارآفريني در ميان زنان سرپرست خانوار تحت حمايت مديريت شهرستان اروميه

 • بررسي خدمات خوداشتغالي و خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار استان كهگيلويه و بويراحمد

 •  بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر گرايش های سبك زندگي مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) در استان تهران

 • بررسي و سنجش ميزان رضايتمندي جامعه هدف ( مراجعين، مددجويان،خيرين) از خدمات كميته امداد امام خميني(ره) استان چهارمحال و بختياري

 

فهرست پایان نامه های همکاران فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که درکتابخانه مرکز آموزش و پژوهش نگهداری می شود به شرح ذیل می باشد : 

استان نام و نام خانوادگي مقطع تحصيلي   سال                                  عنوان
آذربايجان شرقي بهروز شريف كارشناسي ارشد 1391 بررسي ميزان تأثير برنامه آموزشي (ICDL) در بهر ه وري كاركنان اداره كل كميته امداد امام (ره) استان آذربايجان شرقي  
آذربايجان شرقي  رحيم جهاني كارشناسي ارشد 1390 نقش عوامل تأثير گذار بر مديريت زمان در كميته امداد امام خميني(ره) مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي 
آذربايجان شرقي فرخ محمودي كارشناسي ارشد   ارزیابی عملکرد کمیته امداد امام خميني (ره) استان آذربایجان شرقي بر اساس مدل منشور عملکرد
آذربايجان شرقي حسين فتاحي زفرقندي كارشناسي ارشد 1392  (ره) بررسي ساختار اداري و تشكيلات كميته امداد امام خميني
آذربايجان غربي پرويز مهر آذر كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه رهبري معنوي و سبك مذاكره مديران(مطالعه موردي : كميته امداد امام خميني(ره) استان آذربايجان غربي در سال 92)
آذربايجان غربي منيژه عينالي كارشناسي ارشد 1393 اثربخشي آموزش تغيير سبك زندگي بر ارتقاء سلامت روان و بهبود روابط مادر و فرزند در زنان سرپرست خانواده
آذربايجان غربي صادق عابدي ساعتلو كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه بين 5 عامل بزرگ شخصيت با تحول سازماني در كميته امداد امام خميني(ره)
آذربايجان غربي هادي اسدپور كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه مديريت راهبردي منابع انساني با خلاقيت سازماني در نهادهاي حمايتي
آذربايجان غربي بهروز سيامكي كارشناسي ارشد 1393 ارزيابي رابطه منبع و مخزن فيزيولوژكي در ژنوتيپهاي مختلف گندم نان
آذربايجان غربي نظام زينالي كارشناسي ارشد 1394 پيش بيني سبك هاي مقابله اي و شادكامي بر اساس طرحوارهاي ناسازگار در مددجويان كميته امداد شهرستان اروميه
آذربايجان غربي محمد شامحمدي كارشناسي ارشد 1391 بررسي ارتباط بين روحيه كارآفريني و ميزان موفقيت در ايجاد اشتغال مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) 
آذربايجان غربي تورج مير محمدي  كارشناسي ارشد 1393 بررسي ميزان محدوديت منبع و مخزن در ژنوتيپ هاي جوبهاره
آذربايجان غربي محمدرضا اكبري ساعتلو كارشناسي ارشد 1393 رابطه توانمندسازي نيروي انساني و خدمت رساني مطلوب
آذربايجان غربي قاسم پوراسماعيل كارشناسي ارشد 1394 بررسي ميزان تاثير خدمات رفاهي بر افزايش انگيزش شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
آذربايجان غربي فاضل قانع قره باغ كارشناسي ارشد 1394 بررسي مقايسه اي حمايت هاي اجتماعي ادارك شده ،اميد و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان ساكن در مجتمع شبانه روزي كميته امداد امام خميني(ره)و سازمان بهزيستي
آذربايجان غربي پريوش فيض الهي كارشناسي ارشد 1394 نقش بينش شناختي ، هوش معنوي و باورهاي ارتباطي در پيش بيني سلامت روان نوجوانان تك والد تحت پوشش كميته امداد 
آذربايجان غربي امير اميرنيا كارشناسي ارشد 1394 بررسي عوامل محيطي بر عملكرد اجرايي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
اردبيل غلامرضا مظلومي الهاشم كارشناسي ارشد 1392 رابطه جامعه پذيري سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان اداره كميته امداد امام خميني(ره) خلخال
اردبيل علي غفاري كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير استراتژي هاي توسعه ي منابع انساني بر رفتار نوآورانه (مورد مطالعه :كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان اردبيل)
اردبيل جهانبخش نژاد جواد كارشناسي ارشد 1393 مقايسه ارقام و لاين هاي اميدبخش گندم نان از نظر صفات كمي در منطقه اردبيل
اردبيل عسكر اكبري كارشناسي ارشد 1394 برسي رابطه خودكارآمد پنداري و عزت نفس با گرايش هاي ضد اجتماعي مدجويان زن سرپرست خانوار كميته امداد استان گيلان
اصفهان طاهره پزشكي نجف آبادی كارشناسي ارشد 1391 تجارب زنان اصفهاني از آسيب هاي فرهنگي ازدواج با مهاجرين افغان
اصفهان معصومه مباركي كارشناسي ارشد 1395 رابطه تاب آوري، خودكارآمدي  و توانمندي روانشناختي با سرسختي رواني در بين زنان سرپرست خانوار كميته امداد شهرستان مهدیشهر
اصفهان زهرا كارگر كارشناسي ارشد 1390 بررسي راهكارهاي توسعه مشاركت هاي مردمي در كميته ي امداد امام خميني(ره) شهر اصفهان  
اصفهان يوسف خان احمدي كارشناسي ارشد 1393 بررسي اثرات و پيامدهاي توانمندسازي بر كيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده تحت حمايت كميته امداد در شهر اصفهان
اصفهان رضا بهراميان كارشناسي ارشد 1393 تاثير كيفيت زندگي و نگرشهاي مذهبي بر توانمندسازي روانشناختي ايتام 13 تا 18 ساله (مورد مطالعه ،كميته امداد استان اصفهان)
اصفهان كريم زارع كارشناسي ارشد 1392 رابطه عوامل فرهنگی با توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی در شهر اصفهان(با تاکید بر اشتغال)
اصفهان عباسعلي زارعان كارشناسي ارشد 1393 بررسي اثرات مديريت دانش و سرمايه فكري بر عملكرد سازماني در كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان
اصفهان شيخ حسين استركي كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با ميزان تعهد سازماني كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
اصفهان احمدرضا علي نژاد كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بر ميزان مشاركتهاي مردمي در طرح هاي كميته امداد امام خميني(ره) با تاكيد بر طرح اكرام (مورد مطالعه شهروندان بالاي 18 سال شهر رضا)
اصفهان بهرام نادري كارشناسي ارشد 1394 بررسي تاثير باورهاي فرهنگي جامعه بر ازدواج مجدد زنان فاقد سرپرست تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان مباركه
اصفهان محمدرضا عقيلي كارشناسي ارشد 1394 بررسي اثر اعتماد به خدمات بر خط online در پذيرش طرح هاي حمايتي كميته امداد امام خميني(ره) (مطالعه موردي : طرح اكرام در استان اصفهان)
اصفهان عبدالرضا خودسياني كارشناسي ارشد 1394 بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر تجرد قطعي دختران و پسران بالاي 40 سال تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان
اصفهان بهرام سواد كوهي كارشناسي ارشد 1392 بررسي رابطه بين خودكارآمدي عمومي مديران و اشتياق شغلي كاركنان
اصفهان سيامك شهابي كارشناسي ارشد 74 بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني تحت پوشش كميته امداد امام خميني در طي ايام تعطيلات تابستاني در شهرستانهاي شهركرد و بروجن
البرز رضا شوبيري كارشناسي ارشد 1393 بررسي رويكرد كميته امداد امام خميني(ره) نسبت به ازدواج جوانان تحت سرپرستي (مورد مطالعه جوانان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان كرج)  
البرز فاطمه نمكي كارشناسي ارشد 1393 نقش رفتارهاي كارآمدي ساز مديران در احساس كارآمدي فردي و كارآمدي جمعي معلمان تازه كار و با تجربه مدارس ابتدائي شهركرج
البرز مهرعلي كلهر كارشناسي ارشد 1394 بررسي راهكارهاي ارتقاء بهره وري نيروي انساني (كاركنان) كميته امداد امام خميني(ره) استان البرز
البرز علي حقي كارشناسي ارشد 1394 بررسي نقش برنامه هاي تربيتي كميته امداد امام خميني(ره)بر ارتقاء خودكارآمدي و عزت نفس نوجوانان پسر تحت حمايت منطقه 2 شهرستان كرج
البرز كيومرث عدل بخش كارشناسي ارشد 1394 بررسي استقرار سيستم بودجه عملياتي بر مبناي حسابداري تعهدي در كميته امداد استان البرز
اهواز خديجه حسن پورافرينه كارشناسي ارشد 1393 بررسي عوامل اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي موثر بر نشاط اجتماعي نوجوانان تحت پوشش كميته امداد اما خميني(ره) شهر پلدختر
ايلام نورج عزيزي كارشناسي ارشد 1392 بررسي عوامل موثر بر موفقيت طرح هاي خودكفايي بخش كشاورزي كميته امداد در شهرستان گيلانغرب  
ايلام علي زارعي كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير وام  هاي خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ايلام بر كارآفريني مددجويان تحت پوشش اين نهاد
ايلام محمدعلي برجي كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير فرهنگ سازماني كارآفرينانه بر اشتياق شغلي (مطالعه موردي:كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)استان ايلام)
ايلام مردان كوليوند كارشناسي ارشد 1393 مقايسه ويژگي هاي شخصيت و عملكرد تحصيلي در دانشجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و دانشجويان عادي
بروجرد سعيد كريمي فاخر كارشناسي ارشد 1392 بررسي كارايي كودهاي بيولوژيك به همراه كودهاي شيميايي در كشت لوبيا چيتي
بوشهر مژگان داريوني كارشناسي ارشد 1393 بررسي ويژگيهاي شخصيتي در مقابله با سبك هاي تنيدگي در بيماران قلبي عروقي شهر بوشهر
بوشهر پروانه دريايي كارشناسي ارشد 1393 بررسي اثربخشي تكنيك هاي شناخت ذهن آگاهي پيشگيري از اعتياد خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد با توجه به شرايط ويژه مددجويان
تهران  حسن پاياني فر  كارشناسي ارشد 1391-92 تاثير اجتماعي كميته امداد امام خميني(ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهرهاي بومهن و پرديس 
تهران  محمد دهرويه كارشناسي ارشد 1392 شناسايي موانع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
تهران سيامك محتشم كارشناسي ارشد 1388 بررسي هوش هيجاني و سلامت روان با رضايت شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)استان تهران
تهران   ابراهيم ذوالفقاريان كارشناسي ارشد 1391-92 بررسي راهكارهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) تهران
تهران تورج توانا كارشناسي ارشد 1393 برسي تاثير ارائه خدمات حمايتي كميته امداد امام خميني(ره) بر سطح سالمندان تحت پوشش شهر تهران
تهران محمد رضا شاهجاني كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير مولفه هاي حمايتي كميته امداد امام خميني(ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت
تهران پروين صمدي كارشناسي ارشد 1393 مطالعه كيفي تغييرات سبك زندگي زنان مبتلا به سرطان قبل و بعد از ابتلا مطالعه موردي : افراد تحت پوشش كميته امداد در سال 1392
تهران مهردادقاسمي كارشناسي ارشد 1393 بررسي و اولويت بندي زيرساختهاي روشهاي الكترونيكي جمع آوري كمكهاي مردمي (اعانات)در موسسات عام المنفعه براساس تكنيك anp (مطالعه موردي كميته امداد امام خميني(ره))
تهران كتايون هورفر كارشناسي ارشد 1393 بررسي عوامل موثر بر حاشيه نشيني در بين مددجويان مهاجر كميته امداد در منطقه جنوب شرق تهران
تهران غلامرضا پوررضا كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير اشتغال زنان سرپرست خانوار بر خودكفايي خانواده در كميته امداد امام خميني(ره) منطقه 9 تهران
تهران علي شهركي كنارك كارشناسي ارشد 1390 مباني قرآني كرامت انساني و بررسي آن در عملكرد كميته امداد شهرستان نيكشهر
تهران قدرت اله اله پير مرادي كارشناسي ارشد 1393 نقش كميته امداد در توسعه كارآفريني روستايي(مطالعه موردي شهرستان دالاهو)
چهارمحال و بختياري  عزت اله محموديان كارشناسي ارشد 1391 بررسي رابطه بين خودپنداري مديران و عملكرد آنها در كميته امداد امام خميني(ره) استان چهارمحال و بختياري 
چهارمحال و بختياري  محمدرضا فتحي كارشناسي ارشد 1393 نقش دينداري بر هويت اجتماعي جوانان 15 تا 24 سال تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) استان چهارمحال و بختياري 
چهارمحال و بختياري  اله مراد رئيسي كارشناسي ارشد 1392 بررسي ميزان تاثير مولفه هاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري هاي مالي مديران 
چهارمحال و بختياري  نصير،محمودي  كارشناسي ارشد 1392 بررسي وضعيت جانشين پروري و نقش آن بر تعهد سازماني كاركنان در كميته امداد امام خميني(ره) 
چهارمحال و بختياري مهرداد شمس قهفرخي كارشناسي ارشد 1392 نقش مديريت بحران در كاهش زلزله در سطوح شهري - مطالعه موردي شهر كرد
چهارمحال و بختياري ستار خيري كارشناسي ارشد 1394 بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی و میزان دینداری جوانان (نمونه مورد مطالعه: جوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شهرکرد
چهارمحال و بختياري حمزه علی عیدی  كارشناسي ارشد 1393 بررسی رابطه مهارت­های زندگی و کیفیت زندگی با طلاق عاطفی در کارمندان شهرستان اردل
چهارمحال و بختياري آیت الله محمودی كارشناسي ارشد 1393 بررسی رابطه ایفای نقش مربیگری مدیر و ابعاد رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام ره استان چهارمحال وبختیاری
چهارمحال و بختياري علی ملک پور كارشناسي ارشد 1393 بررسي عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی جوانان (مطالعه موردي جوانان 18-30 سال شهر شهركرد در سال1392)
چهارمحال و بختياري محمدحسین زیلابی كارشناسي ارشد 1393 بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی بابازخوردسازمانی وسازگاری شغلی دربین کارکنان کمیته امدادامام خمینی (ره) استان چهارمحال وبختیاری
چهارمحال و بختياري فرهاد عليرضايي كارشناسي ارشد 1393 نيازسنجي آموزشي مديران و كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان چهارمحال و بختياري
چهارمحال و بختياري علي كياني كارشناسي ارشد 1393 بررسي نقش تركيب منابع مالي و رشد رقابت پذيري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
چهارمحال وبختياري قربانعلي كاشفي كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با كيفيت ارائه خدمات كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان چهارمحال و بختياري در سال 1393
خراسان جنوبي امير خراساني كارشناسي ارشد 1388 نگاشت انقباضي تعميم يافته و معادلات ديفرانسيل در فضاهاي متريك احتمالي
خراسان جنوبي عليرضا شجاعي كارشناسي ارشد 1393 مزاياي بكارگيري مبناي تعهدي در كميته امداد امام خميني(ره) خراسان جنوبي
خراسان جنوبي علي صدري كارشناسي ارشد 1394 بررسي تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت در بهره وري كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) خراسان جنوبي
خراسان جنوبي حسين حسني كارشناسي ارشد 1392 عوامل موثر بر پايداري مشاغل روستائيان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)استان خراسان جنوبي
خراسان رضوي سيد علي حسني كارشناسي ارشد 1393 توسعه يك روش چند معياره جهت تعيين رابطه عدالت سازماني و بهره وري كاركنان
خراسان رضوي عباس لشگري قاسم دخت كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر كيفيت زندگي كاري در كميته امداد امام خميني(ره)
خراسان رضوي سيد مرتضي ضيايي كارشناسي ارشد 1393 بررسي عوامل موثر بر استقبال كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) خراسان رضوي به شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت
خراسان رضوي سيد مصطفي حسيني نژاد كارشناسي ارشد 1391-92 بررسي رابطه بين سوء تغذيه و بهداشت رواني كودكان زير شش سال در استان كرمانشاه در سال 85و1384
خراسان شمالي  محمود بادله كارشناسي ارشد 1390-91 بررسي عوامل موثر تبليغي بر جذب كمك هاي مردمي در كميته امداد امام خميني(ره) شهر بجنورد
خراسان شمالي علي افشين كارشناسي ارشد 90 رابطه بين عملكرد خانواده و سرسختي روانشناختي در والدين كودكان استثنايي در مقايسه با والدين كودكان عادي
خراسان شمالي علي وحداني كارشناسي ارشد 92 بررسي رابطه بين توانمندسازي كاركنان و بهره وري منابع انساني در اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) خراسان شمالي براساس مدل ريچارد - فوكس
خراسان شمالي محمدحسين سنجري ده جمال كارشناسي ارشد 93 بررسي تاثير نقش انسجام اجتماعي بر كاهش اقتصادي نيازمندان در منطقه جواديه بجنورد
خوزستان رضا دويده كارشناسي ارشد 1393 تحليل جامعه شناختي طلاق در بين مددجويان زن كميته امداد شرستان آبادان
دفتر مركزي ناهيد اديم كارشناسي ارشد 1392 بررسي عوامل فرهنگي موثر بر نگرش زنان شهر كرمانشاه نسبت به سقط جنين(مطالعه موردي مراجعه كنندگان به بيمارستان معتضدي در سال 1391)
دفتر مركزي داود عمادي كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير سطوح محروميت (فقر محيطي) بر روي فقر خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)ساكن در مناطق محروم با تاكيد بر ويژگي هاي (جمعيتي،اقتصادي و اجتماعي)
زنجان اباصلت نادري كارشناسي ارشد 1391 بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و دانش آموزان عادي در ناحيه يك شهر زنجان
زنجان ابوالفضل احمدي حسنيه كارشناسي ارشد 1388 ارزيابي وامهاي پرداختي كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان خرمدره جهت اشتغالي در زير بخش دامداري 
زنجان رضا حسنلو كارشناسي ارشد 1390-91 بررسي ميزان گرايش به مشاركت دگرياري و عوامل موثر بر آن(با تاكيد بر فعاليت هاي كميته امداد امام(ره) ) در شهر زنجان
زنجان عباس كرمي كارشناسي ارشد 1390 بررسي ميزان رضايت مددجويان از عملكرد كميته امداد امام خميني(ره) و عوامل موثر بر آن در سال 1389
زنجان غدير خلجي كارشناسي ارشد 1390-91 بررسي تاثير دوره هاي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر ارتقاء مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان در بين مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام  خميني(ره) شهرستان خدابنده
زنجان فيروز خدابنده لو كارشناسي ارشد 1386 بررسي تاثير پرداخت زكات در فقر و رفع محريت مددجويان كميته امداد گرماب
زنجان محمدحسين رستمخاني كارشناسي ارشد 1392 بررسي رابطه بين نگرش زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) به خود توانمندسازي و ميزان موفقيت كميته امداد در توانمندسازي آنان (موردي: امداد (استان زنجان  
زنجان محمدرضا دشتكي حصاري كارشناسي ارشد 1390-91 بررسي تاثير آموزش كارآفريني بر افزايش روحيه كارآفريني در بين وام گيرندگان خود اشتغالي مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) شهر قيدار نبي(ع) در سال 1390
زنجان مظاهر كابلي كارشناسي ارشد 1391-92 بررسي جامعه شناختي عوامل مرتبط با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) در مقايسه با دانش آموزان عادي در مقطع متوسطه ناحيه يك شهرزنجان
زنجان سميرا شاهي ترازكي كارشناسي ارشد 1393 اثربخشي طرح نظام جامع آموزشي -تربيتي خانواده كميته امداد امام خميني(ره) برارتقاء كيفيت زندگي ،كاهش اضطراب ،افسردگي ،استرس زنان سرپرست خانوار 
زنجان محمدرضا رفيعي كارشناسي ارشد 1393 بررسي ميزان رضايتمندي از طرحهاي اشتغال زايي خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام (ره) شهرستان زنجان و عوامل مرتبط با آن در سال 1393
زنجان ذبيح اله غفاري كارشناسي ارشد 1393 بررسي ارتباط توانمندسازي مددجويان مبتني بر پرداخت وام اشتغال به محرومان كميته امداد امام خميني(ره) استان زنجان (شهرستان ماهنشان)
زنجان محسن كمالي لكي كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه ميان مولفه هاي سرمايه هاي اجتماعي و فرسودگي شغلي در ميان كاركنان كميته امداد امام خمين(ره) استان زنجان
زنجان  جواد كراني كارشناسي ارشد 1394 اعمال حق حبس و عسر و حرج ناشي از آن
سمنان جمشيد حيدريان كارشناسي ارشد 1392 مقايسه سرمايه اجتماعي بين مدجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و افراد عادي جامعه شهر سمنان  
سيستان و بلوچستان حسين لگزائي فرد كارشناسي ارشد 1391 بررسي تأثير كمكهاي بشر دوستانه جمهوري اسلامي ايران بر گسترش روابط و نفوذ سياسي در افغانستان در دهه 80
سيستان و بلوچستان محمد جعفري كارشناسي ارشد 1392 مطالعه ماهيت ،جايگاه و صلاحيت نهتدهاي عمومي و غير   دولتي در حقوق اداري ايران (بررسي موردي كميته امداد امام (ره)  
سيستان و بلوچستان احمد علي راهداري كارشناسي ارشد 1392 بررسي اثرات فن آوري نوين به تسهيل كنندگي اشتراك گذاري دانش در سازمان كميته امداد امام خميني(ره) استان سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان ضرغام رضايي كارشناسي ارشد 1392 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت ارباب رجوع در ادارات 5 گانه و مديريت كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان زاهدان
سيستان و بلوچستان نظيراحمد هاشمزهي كارشناسي ارشد 1393 شناسايي و رتبه عوامل موثر بر ارتقاء توانمندسازي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان خامش
سيستان و بلوچستان حليمه رئيسي كارشناسي ارشد 1393 تاثير منبع كنترل ،خوش بيني و خودكارآمدي با بهزيستي روان شناختي افراد ميان سال شهرستانرودان
سيستان و بلوچستان محمدجعفري كارشناسي ارشد 1393 مطالعه ماهيت ،جايگاه و صلاحيت نهادهاي  غير دولتي در حقوق اداري ايران(بررسي موردي كميته امداد امام خميني(ره)  
سيستان و بلوچستان احمد ميرشكاري كارشناسي ارشد 1393 بررسي نقش اقوام و طوايف در امنيت منطقه و نقش كميته امداد در آن
سيستان و بلوچستان غلامرضا عودي كارشناسي ارشد 1393 بررسي جامعه شناختي علل مهاجرت مردم شهر زابل در سال 1393 و نقش كميته امداد امام خميني(ره) در كاهش مهاجرت
سيستان و بلوچستان محسن مسعوديان راد كارشناسي ارشد 1393 نقش خود اشتغالي زنان در توسعه عدالت اجتماعي شهرستان زاهدان (مطالعه موردي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) مناطف حاشيه نشين شهرستان زاهدان)
فارس محمد بهزادي كارشناسي ارشد 1393 بررسي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني و تاثير آن بر توانمندسازي مديران 
فارس اميد صيادي كارشناسي ارشد 1391 نقش ميانجي تاب آوري در رابطه سبك رهبري و رضايت شغلي كاركنان كميته امداد شيراز 
فارس عليرضا رنجبر كارشناسي ارشد 1390-91 بررسي مقايسه اي نقش هموار سازي و كيفيت سود بر ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فارس فهميه رستگاري كارشناسي ارشد 1390-91 بررسي تاثير طرح پژوهانه در افزايش كيفيت پايان نامه هاي دوره دكتري و كاهش دغه غه هاي مالي دانشجويان
فارس عباس شكري كارشناسي ارشد 1393 رابطه بين سبك هاي تفكر مديران و تعهدسازماني با بهره وري كاركنان كميته امداد و امام خميني(ذه) شهر شيراز
فارس اعظم فرجي كارشناسي ارشد 1391 مقايسه الگوهاي ارتباطي ، رضايت از زندگي و سلامت روان در نوجوانان خانواده هاي تك والدي و عادي 
فارس مهدي دوريش زاده كارشناسي ارشد 1391 رابطه بين سبك هاي مديريت و هوش سازماني با خلاقيت در كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان فارس
فارس شهرام بازيار كارشناسي ارشد 1393 رابطه رضاين شغلي با تعهد سازماني عملكرد شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان شيراز
فارس انوشيروان كشاورزي كارشناسي ارشد 1393 علل شكل گيري قيام هاي شيعي در دو قرن نخستين اسلامي
فارس محمد بدري كارشناسي ارشد 1393 رابطه هوش معنوي و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان فارس
فارس مسلم دميري كارشناسي ارشد 1393 نقش واسطه اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي در كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) 
فارس نادر صفري كارشناسي ارشد 1393 رابطه ميزان تاب آوري و كيفيت زندگي با شادكامي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت 
فارس احمد محمودي كارشناسي ارشد 1393 رابطه اخلاق اسلامي كار و عدالت سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
فارس مهران بهمني كارشناسي ارشد 1393 بررسي رقابت جو و يولاف وحشي در شرايط تنش شوري
فارس هوشنگ دلاور كارشناسي ارشد 1393 برسي فرهنگ فقر در بين مددجويان كميتهامداد امام خميني(ره) لارستان فارس
قم عطيه جلالي كارشناسي ارشد 1393 طراحي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان كميته ي امداد اما خميني(ره) استان قم 
قم علي قيداري كارشناسي ارشد 1392 سياست هاي دولت رفاه در عصر جمهوري اسلامي
قم حامد خجسته اكبريه كارشناسي ارشد 1393 عوامل موثر بر خود اشتغالي خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)
قم محمدحسين مسعودي كارشناسي ارشد 1390 بررسي رابطه دينداري والدين و اختلالات رفتاري كودكان در استان قم
قم  فرهاد كاظمي كارشناسي ارشد 1390 مطالعه رابطه برخي از عوامل اجتماعي و اقدامات كميته امداد امام خميني(ره) با وضعيت رفاهي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهر سنندج در سال 1389 
قم   جواد فرجي كارشناسي ارشد 1390-91 تأثير مديريت دانش بازاريابي بر عملكرد بنگاههاي اقتصادي كوچك شهر كرمانشاه 
قم رضا رضائي تبار كارشناسي ارشد 1388 طراحي و تبيين الگوي تعاملي سازمانهاي مردم نهاد(ngos) با كميته امداد امام خميني(ره) به منظور افزايش بهره وري خدمات حماينتي به محرومين و اقشار آسيب پذير
قم مهرداد مصلح كارشناسي ارشد 1393 تحليل نگرش و باورهاي ديني و مذهبي دانشجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و مقايسه آن با دانشجويان عادي در شهر قم
قم محمود تلخابي كارشناسي ارشد 1394 تاثيرعوامل پذيرش آموزش الكترونيكي بر يادگيري كاركنان كميته امداد امام خميني(ره9 استان قم  با استفاده از مدل پذيرش
قم علي معصومي  كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي كميته امداد امام خميني(ره) استان قم
كردستان  نشمين پرتوي صحنه ،مريم تيموري گرگه بيشه كارشناسي ارشد   بررسي رابطه بين سوء تغذيه و بهداشت رواني كودكان زير شش سال در استان كرمانشاه در سال 85و1384 
كردستان عرفان ناصري كارشناسي ارشد 1392 بررسي موانع و مشكلات ازدواج مجدد زنان تحت حمايت و يافتن سازوكارهاي تسهيل ازدواج آنان   
كردستان رضا طاهري كارشناسي ارشد 1394 برسي عوامل موثر بر رضايت طرح اكرام ايتام (مشتريان )كميته امداد امام خميني(ره) استان كردستان
كردستان زاهد حسيني كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه آموزش مهارت هاي كارآفريني و گرايش كارآفرينانه مجريان طرح هاي اشتغال كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان سنندج
كردستان  فرشيد جهان بين كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه ميان شايستگي مديران و توانمندسازي كاركنان با رضايت شغلي
كرمان غلامرضا عليدادي كارشناسي ارشد 1391 بررسي و مقايسه تاثير كودهاي بيولوژيك و شيميايي برعملكرد كيفي و كمي گلايل (منطقه موردي ارزوئيه)
كرمان فرشيد ادهمي كارشناسي ارشد 1394 بررسي تطبيقي جايگاه سياسي -اجتماعي در عصر قاجار و پهلوي (اول و دوم)
كرمان محمدرضا پوررضائيان كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه بين بهسازي نيروي انساني و ميزان استفاده از فناوري اطلاعات با توجه به نقش تعديل گر خوش بيني در كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) شهركرمان
كرمان علي نظر خسروي كارشناسي ارشد 1393 بررسي راهكارهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار كميته امداد امام خميني(ره) بخش آباده طشك
كرمان فرزين فروزش كارشناسي ارشد 1393 افزايش كارايي مصرف آب پنبه با استفاده از فاضلاب تصفيه شده شهري
كرمان منصور كردستاني كارشناسي ارشد 1392 بررسي عوامل مرتبط با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهر بافت در سال 1392
كرمان علي كوركي نژاد كارشناسي ارشد 1393 رابطه نگرش مذهبي و تاب آوري بين زنان سرپرست خانوار كميته امداد شهرستان سيرجان
كرمان غلامرضا خواجه اسفندقه كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه بين مسزان هوش فرهنگي با اتلاف وقت در بين كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) كرمان
كرمان محمدرضا محمدي كارشناسي ارشد 1392 بررسي مردم شناختي مراسم آيئني علم گرداني در روستاي ريگ آباد
كرمان حسين شعباني كارشناسي ارشد 1392 بررسي مردم شناختي اعتقادات مردم رفسنجان نسبت به امام زادگان 
كرمان رضا بزماني كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه هوش اخلاقي و فرسودگي شغلي با تعهد سازماني در سازمان كميته امداد امام خميني(ره) 
كرمانشاه شنو نظري كارشناسي ارشد 1391-92 بررسي رابطه خود كارآمدي و ويژگي هاي شخصيتي با رضايت شغلي در كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) 
كرمانشاه علي اكبر كاظمي كارشناسي ارشد 1392 بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي در ميان كاركنان كميته امداد امام خميني0ره) استان كهگيلويه و بوير احمد  
كرمانشاه فريدون جناب كارشناسي ارشد   بررسي رابطه بين سلامت سازماني در كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان كهگيلويه و بوير احمد  
كرمانشاه  علي حسن توفيقيان، عليرضا فرخي،فاطمه خوشنوا كارشناسي ارشد   بررسي تأثير خدمات خودكفايي و خوداشتغالي كميته امداد امام(ره) بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار استان كهگيلويه و بوير احمد 
كرمانشاه نصرت اله حسيني كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه حمايت هاي اجتماعي و توانمندسازي دانش آموزان ،تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان گيلانغرب
كرمانشاه قدرت اله ايواني كارشناسي ارشد   بررسي عوامل موثر بر موفقيت طرحهاي اشتغال بخش دامپروري كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان گيلانغرب
كرمانشاه فريدون ابراهيمي كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه بين عدالت سازماني و فرهنگ سازماني :مطالعه موردي (كاركنان ادارات كميته امداد امام خميني(ره) استان كرمانشاه
كرمانشاه حسين جهادگر كارشناسي ارشد 1394 تحليل فقهي صدقه و ماهيت حقوقي آن در نظام حقوقي با تاكيد بر دستورالعمل كميته امداد امام خميني(ره)
كرمانشاه محمود رضا صدرزاده كارشناسي ارشد 1393 بررسي نقش حسابرسي داخلي بر كاهش ريسك هاي عملياتي در كميته امداد امام خميني(ره) استان كهگليويه و بويراحمد 
كرمانشاه شيرزاد صيدي كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه بين عوامل موثر بر توسعه طرح هاي خوداشتغالي با كارآفريني در مددجويان كميته امداد در استان كرمانشاه 
كرمانشاه جبار پرنو كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير بيمه هاي سازمان تامين اجتماعي بر رضايت مددجويان " مورد مطالعه : زنان سرپرست خانوار كميته امداد استان كرمانشاه
كرمانشاه محمدمهدي شاهمرادي كارشناسي ارشد 1393 ارزيابي ميزان ناخير پروتكل مسيريابي DSR با افزايش سرعت و تعداد خودروها در شبكه هاي VANET
كرمانشاه محمدزارعي كارشناسي ارشد 1394 بررسي علل عدم تمايل مددجويان به اجراي طرحهاي اشتغال و خودكفايي
كرمانشاه محسن عزيزي كارشناسي ارشد 1393 بررسي حجم كاري مدكاران اجتماعي و ميزان رضايتمندي گروه هدف از شغل
كرمانشاه  محسن رخصي كارشناسي ارشد 1394 بررسي تاثير اجراي طرحهاي اشتغال زايي بر توانمندسازي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره)
كهگيلويه و بويراحمد ميثم نجاران كارشناسي ارشد 1389 بررسي رابطه بين زير ساخت هاي سازماني و راهبرد مديريت دانش در اداره كل آموزش و برورش استان گلستان 
كهگيلويه و بويراحمد  حميد فرخ پور  كارشناسي ارشد 1390 بررسي ميزان نقش مربيان بهداشت مدارس در حفظ و بهبود سطح سلامت عمومي دانش آموزان ابتدايي شهر خرم آباد در سال تحصيلي 90-89 
كهگيلويه و بويراحمد  كوروش ميرزاوند  كارشناسي ارشد 1386 بررسي پتانسيل توليد سه هيبريد زودرس و ديررس ذرت دانه اي در تراكم هاي گياهي مختلف به عنوان كشت دوم در شرايط اقليمي خرم آباد 
كهگيلويه و بويراحمد روح ا... ولي پور كارشناسي ارشد 1393 بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي اجتماعي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) در استان كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه و بويراحمد حيدر خداپرست كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و كيفيت زندگي كاري با رفتار شهروند سازماني در كميته امداد استان كهگيلويه و بويراحمد 
كهگيلويه و بويراحمد عبدالهادي ارجمندي كارشناسي ارشد 1393 مقايسه احساس حقارت ،خودكار آمدي و بحران هويت نوجوانان تحت كميته امداد (غيرتحت حمايت شهر ياسوج)
كهگيلويه و بويراحمد علي مراد پروانه كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه رهبري دانش با مسئوليت اجتماعي و معنويت سازماني در كميته امداد امام خميني(ره) (مطالعه مورد كميته امداد استان كهگيلويه و بويراحمد)
كهگيلويه و بويراحمد غلامرضا رنجبر كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير پاداش هاي مالي بر كارايي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
كهگيلويه و بويراحمد علي نادري كارشناسي ارشد 1394 بررسي شيوه هاي تامين مالي و نقش آن ها در رسيدن به اهداف سازماني كميته امداد امام خميني(ره)
گلستان محمدرضازماني كارشناسي ارشد 1392 بررسي ارتباط بين احساس تنهايي، شاداكامي و خود پنداره با پيشرفت تحصيلي دانش اموزان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) استان گلستان
گلستان رمضان صائمي كارشناسي ارشد 1392 بررسي رابطه ابعاد شخصيتي و عملكرد كاركنان با تببين نقش ميانجي هوش عاطفي در كميته امداد اما خميني(ره) استان در استان گلستان
گلستان اسدا... بابازاده كارشناسي ارشد 1392 بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و لنگرهاي مسير شغلي با عملكرد سازماني در كميته امداد امام خميني(ره) استان گلستان
گلستان ميثم نجاران كارشناسي ارشد 1389 بررسي رابطه بين زيرساخت هاي سازماني و راهبرد مديريت دانش در اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان
گيلان محمدرضا جواد زاده كارشناسي ارشد 1393 رابطه انواع مختلف استخدامي كاركنان با رفتار شهروندي سازماني در اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان گيلان
گيلان هرمز بهزادي كارشناسي ارشد 1393 نقش خدمات نهادهاي غير دولتي در توانمندسازي اقتصادي  زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه مددجويان تحت حمايت نهادهاي غير دولتي استان گيلان - رشت)
گيلان خليل رهبري كارشناسي ارشد 1393 سنجش تثربخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)شعژهرستان رشت
گيلان طاهره شاكر ذاكر كارشناسي ارشد 1393 عوامل موثر بر كاربرد همزمان مباني تعهدي و نقدي در كميته امداد امام خميني(ره)
گيلان كيانوش پيمايي كارشناسي ارشد 1393 ارزيابي تاثير اجتماعي برنامه هاي حمايت از خانواده هاي نيازمند و اقشار آسيب پذير كميته امداد امام خميني(ره)
گيلان بختيار بازگير كارشناسي ارشد 1394 تاثير اثربخشي آموزش و و جهه سازماني بر تمايل به ترك خدمت كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان گيلان با توجه به نقش ميانجي گر فرصتهاي ارتقاء شغلي وتعهد سازماني
گيلان عليمرتضي ميرزايي چهارده كارشناسي ارشد 1394 رابطه كيفيت زندگي كاري و عدالت سازماني بر عملكرد كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان گيلان
گيلان افشين آزاد خمامي كارشناسي ارشد 1393 بررسي عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش در كميته امداد امام خميني(ره) استان گيلان
گيلان اكبر دولتخواه سياهمزگي كارشناسي ارشد 1391 تعيين ارزش غذايي و قابليت هضم سه گونه مرتعي خلر ،قدوسه و گونه به روشهاي شيميايي ،توليد گاز ،كيسه نايلوني و طيف سنجي مادون قرمز
گيلان كورش تفهمي واجارگاهي كارشناسي ارشد 1391 تعيين ارزش غذايي و قابليت هضم سه گونه درختچه اي و درختي تمشك ،توتو شب خسب به روشهاي شيميايي ،توليد گاز ،كيسه نايلوني و طيف سنجي مادون قرمز نزديك
گيلان حسن قنبر نژاد كارشناسي ارشد 1394 مطالعه نقش رفتارهاي توانمندساز رهبري بر تعهد سازماني با توجه به متغيرهاي ميانجي توانمندي روانشناختي و رضايت شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان گيلان
لرستان  محمدرضا فضل الهي كارشناسي ارشد 1392 بررسي تاثير كميته امداد خميني(ره) بر سرمايه اجتماعي و امنيت ملي 
لرستان  وحيد بازوند  كارشناسي ارشد 1393 مقايسه تطبيقي مدل هاي مختلف قيمت گذاري ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با قيمت بازار سهام 
لرستان حميد كرم الهي كارشناسي ارشد 1393 موانع مادي-فرهنگي اشتغال در بين مددجويان تحت كميته امداد اليگودرز 
لرستان رحمت ابراهيمي  كارشناسي ارشد 1393 مونوگرافي مومن آباد  
لرستان ابراهيم باغباني كارشناسي ارشد 1385-86 بررسي عوامل انگيزشي و بهداشتي نظريه هرزبرگ در اداره كل كميته امداد امداد امام(ره) استان مازندران  
لرستان احمدرضا عباسي كارشناسي ارشد 1394 ارزيابي نقش كميته امداد امام خميني(ره) در ارتقاء كيفيت زندگي مددجويان (نمونه موردي:اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) لرستان 
لرستان بهنام فروتن كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه عوامل اجتماعي فرهنگي با تعهد سلزمان مورد مطالعه كاركنان رسمي و قرار دادي كميته امداد امام خميني(ره) استان لرستان
لرستان علي محمدي اصل كارشناسي ارشد 1393 رابطه هوش فرهنگي با يادگيري سازماني كاركنان اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان لرستان
لرستان فرشيد خليلي كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان خرم آباد
لرستان مجيد قمريان كارشناسي ارشد 1393 تاثير عمق كاشت و اندازه بنه بر عملكرد و خصوصيات زراعي زعفران در شرايط كشت آبي
لرستان محمدولي حيدروند كارشناسي ارشد 1393 رابطه سبك هاي مديريتي و فرسودگي شغلي در مديران و مسئولان كميته امداد امام خميني(ره) استان لرستان
لرستان ولي صادقي فر كارشناسي ارشد 1393 بررسي بين آموزش و  توانمندسازي زنان سرپرست خانوار كميته امداد امام خميني(ره) شهر خرم آباد
لرستان بيژن ميرزايي كارشناسي ارشد 1393 بررسي تطبيقي انديشه هاي امام خميني(ره) و دكتر شريعتي در باب انقلاب اسلامي
لرستان حميد علوي كارشناسي ارشد 1393 تاثير ويژگيهاي شخصيتي بر خلاقيت مديريان اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان لرستان
لرستان فرحناز داوري چگني كارشناسي ارشد 1393 نقش فعاليت هاي فرهنگي در آموزش خانواده ،مشاوره ،حمايت تحصيلي كميته امداد امام خميني(ره)بر موفقيت فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهر خرم آباد
لرستان كيومرث كلاهي كارشناسي ارشد 1392 تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش
لرستان محمدحسن منصوري كيا كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه بين تعهد سازماني و امنيت شغلي بر شادي در كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان لرستان
لرستان علي ماهروبختياري كارشناسي ارشد 1394 برسي رابطه عدالت و اعتماد سازي سازماني با عملكرد شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان لرستان 
لرستان قاسم غلامي كارشناسي ارشد 1394 تاثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي در بين كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) شهر خرم آباد
لرستان بهنام فروتن نيا كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه عوامل اجتماعي فرهنگي با تعهد سازماني مورد مطالعه كاركنان رسمي و قرار دادي كميته امداد امام خميني(ره)
لرستان حميد علوي كارشناسي ارشد 1393 تاثير ويژگيهاي شخصيتي بر خلاقيت مديران اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان لرستان
لرستان محمدباقر قنبري كارشناسي ارشد 1394 رابطه بين تعارض كار -خانواده و استرس شغلي در بين كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان لرستان
لرستان شفيع صنعت زاده كارشناسي ارشد 1394 نقش دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر ارتقاء عملكرد و بهره وري كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
لرستان بهروز مرادي كارشناسي ارشد 1391 راهكارهاي ترغيب دانش اموزان دوره ي متوسطه كميته امداد شهرستان خرم آباد با استفاده از خدمات مشاوره اي
لرستان محمد موسي زاده كارشناسي ارشد 1394 بررسي نقش برنامه هاي آموزش خانواده كميته امداد شهرستان خرم آباد در كاهش گرايش مددجويان به سوء مصرف مواد مخدر 
لرستان چنگيز جوانمرد كارشناسي ارشد 1393 عملكرد جورج بوش در خاورميانه و چالش هاي فراروي اوباما
لرستان  نبي اله ناظري كارشناسي ارشد 1393 تاثير تراكم بوته و محلول پاشي با عناصر ريز مغزي روي و منگنز بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه كلزا در منطقه پلدختر
لرستان  فرشيد خليلي كارشناسي ارشد 1393 برسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان خرم آباد 
مازندران  مهران بابايي دروپي كارشناسي ارشد 1392 تدوين و ارائه استراتژي موثر در كارآمد سازي وظايف " مديريت مشاركت هاي مردمي و توسعه" كميته امداد امام خميني(ره) استان مازندران براساس تكنيك swot  
مازندران حسين حسيني پلكي كارشناسي ارشد 1392 بررسي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار مجري و غير مجري طرح اشتغال تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بابل 
مازندران محمد حسن مرادي افرا پلي كارشناسي ارشد 1389 نقش كميته امداد امام خميني(ره) در ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها (مورد مطالعه استان مازندران)
مازندران جواد شريفي كارشناسي ارشد 1390 بررسي مقايسه اي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر توفيق و عدم توفيق طرح هاي خوداشتغالي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) در شهرستان اراك و خمين  
مازندران  محسن جوادي كارشناسي ارشد 1390 تعيين كننده هاي تمايل به مهاجرت به خارج از شهر تهران در بين مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) شهر تهران 
مازندران عباس محمدي هزاوه  كارشناسي ارشد 1386-85 بررسي فرهنگ نوعدوستي در ميان حاميان طرح اكرام امداد استان مركزي : با تاكيد بر بررسي حاميان شاخه اراك منطقه يك در سال 85 - 86  
مازندران محمدتقي مجربي كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي با خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مركز شبانه روزي كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ساري
مازندران اسفنديار فروزش كارشناسي ارشد 1394 برسي تاثير مديريت تعارض بر عملكرد كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
مازندران رمضان علي پور كارشناسي ارشد 1394 بررسي نقش خدمات حمايتي(كمك مستقيم)كميته امداد در توانمندسازي اجتماعي خانواده هاي تحت پوشش
مازندران عيسي برزگر كارشناسي ارشد 1394 بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر كيفيت زندگي كاري پرسنل كميته امداد امام خميني(ره) استان مازندران
مازندران حبيب اله قلي پور كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه اعتماد عمومي و پاسخگويي در كميته امداد امام خميني(ره) 
مازندران مرتضي گرجي كارشناسي ارشد 1394 بررسي اثربخشي آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمندسازي زنان روستايي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) استان مازندران
مازندران موسي جباري كارشناسي ارشد 1394 حساسيت جريان هاي نامتقارن از وجوه نقد نگهداري شده در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
مازندران مصطفي انداوه كارشناسي ارشد 1394 بررسي رابطه بين هوش سازماني و چابكي سازماني كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ساري
مازندران ابوالقاسم رنج دوست سرخ كلايي كارشناسي ارشد 1393 بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از مديريت سيستمهاي اطلاعاتي و نقش آن برفرايند تصميم گيري مديريتي در كميته امداد امام خميني(ره) استان مازندران
مركزي صمد پيروز كارشناسي ارشد 1394 بررسي و تحليل نقش كميته امداد امام خميني(ره) در ارتقاء تربيت فرزندان تحت حمايت آن نهاد
مركزي عبدالله جلالي كارشناسي ارشد 1384 بررسي عوامل انگيزشي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان مركزي جهت ارائه خدمات بهتر به محرومين  
مركزي محسن ولئيي كارشناسي ارشد 1387 بررسي ميزان اثربخشي تسهيلات خود اشتغالي بنگاههاي كوچك زودبازده اقتصادي در سال 1385  
مركزي محمد مهدي ناصري كارشناسي ارشد 1392 سنجش رضايت شغلي از كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان مركزي
مركزي  مصطفي حسيني نژاد     بررسي زابطه استقرار نظام پيشنهادها با بهبود تصميم گيري مديران كميته امداد امام خميني(ره) استان مركزي 
مركزي علي عسگري كارشناسي ارشد 1392 بررسي اثربخشي خدمات آموزشي و فرهنگي كميته امداد امام خميني(ره) بر توانمندسازي خانواده هاي تحت حمايت (شهرستان ملاير)  
مركزي اعظم شهوه كارشناسي ارشد 1392 نقش توانمندسازي در عملكرد سازماني (مورد مطالعه :كميته امداد امام خميني(ره) استان مركزي)
مركزي عزيزاله اردولالو كارشناسي ارشد 1393 بررسي مقايسه اي وضعيت اقتصادي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار داراي طرح اشتغال با زنان سرپرست خانوار فاقد طرح اشتغال در كميته امداد امام خميني(ره) استان مركزي طي سالهاي 87 تا 92 
مركزي علي زارعي كارشناسي ارشد 1393 بررسي تاثير وامهاي خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ايلام بر كارآفريني مددجويان تحت پوشش اين نهاد
مركزي ابواقاسم عليپور كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه سرمايه روانشناختي با رضايت شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان فم
مركزي علي طلايي كارشناسي ارشد 1394 مقایسه نشاط اجتماعی زنان سرپرست خانوار مشمول و غیرمشمول بیمه اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اراک
مركزي محمد سلیمانی آشتیانی كارشناسي ارشد 1392 «بررسی و شناسایی علل اجتماعی و فرهنگی میزان توفیق مجریان طرح های خود کفایی و اشتغالطی سال های 1385 تا1390 کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی»
مركزي جواد شریفی  كارشناسي ارشد 1390 بررسی مقایسه ای عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر توفیق وعدم توفیق طرح های خوداشتغالی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان اراک و خمین»
مركزي ابراهيم عابدي  كارشناسي ارشد 1394 بررسی تاثیر وام های کمیته امداد امام خمینی (ره) بر توانمند سازی وخود اتکایی خانواده های تحت حمایت
مركزي علیرضا محمدی  كارشناسي ارشد 1394 بـررسی رابطه عملکرد خانواده با سلامت روان وپیشرفت تحصیلی دانش آمـوزان دوره دوم متوسطه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در سال تحصیلی 93-92
مركزي محمد امین فاضلی نیا كارشناسي ارشد 1394 بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)استان مرکزی 
مركزي قاسم عسگری نجف آبادی كارشناسي ارشد 1393 بررسی موانع و مشکلات فرهنگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار با تاکید بر مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر اراک 
مركزي محمد حسن کاوانی درفش كارشناسي ارشد 1393 بررسی تاثیر پرداخت یارانه نقدی بروضعیت معیشتی خانوار های مورد حمایت امداد –شهرستان اراک در سال 90-91
مركزي رضا نیک آبادی كارشناسي ارشد 1394 مطالعۀ مقایسه­ای میزان توفیق در تداوم زندگی زنان تحت­حمایت و غیرتحت­حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)هنگام تشکیل خانواده،طی سال­های 1387 تا 1391 در شهرستان فراهان
مركزي مهدی صالحی كارشناسي ارشد   تاثیر حمایتهای کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان اراک دربهبود شاخصهای توسعه انسانی خانواده های تحت حمایت
هرمزگان شهرام حسن زاده كارشناسي ارشد 1391 مقايسه عملكرد تحصيلي و انگيزه پيشرفت دانش آموزان دوره راهنمايي تحت حمايت و غير تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) شهر بندرعباس
هرمزگان عبدالرضا خسرواني كارشناسي ارشد 1394 شناسايي و اوليت بندي مسائل و مشكلات پايدار سازي اشتغالهاي خرد ايجاد شده توسط مددجويان كميته امداد و ارائه راهكار جهت آنها (مطالعه موردي : كميته امداد امام خميني(ره) استان هرمزگان)
هرمزگان محمد علی طهرانی كارشناسي ارشد 1394 شناسايي و اوليت بندي مسائل و مشكلات پايدار سازي اشتغالهاي خرد ايجاد شده توسط مددجويان كميته امداد و ارائه راهكار جهت آنها (مطالعه موردي : كميته امداد امام خميني(ره) استان هرمزگان)
هرمزگان محمدعلي طهراني كارشناسي ارشد 1394 بررسي راهكارهاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهرستان بندرعباس
همدان الله يار آرا كارشناسي ارشد 1392 ارزيابي روش مبناي تعهدي تعديل شده در قابليت تشخيص شناسايي و گزارشگري در امداد ام خميني استان كهگيلويه و بويراحمد  
همدان حسن شادكام كارشناسي ارشد 1393 تاثير آموزش روش هاي مقابله با استرس بر افكار اضطرابي و خودكار آمدي زنان سرپرست خانواده تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان همدان
همدان رضا البرزي كارشناسي ارشد 1393 نقش مشاركت مردمي در توسعه پايدار روستاهاي بخش الموت مطالعه مورد روستاي زرآباد
همدان غلامرضا مجيدي كارشناسي ارشد 1393 بررسي و اولويت بندي زير سيستم هاي مديريت منابع انساني موثر بر ارتقاي كارايي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
همدان قدرت اله طاهري كارشناسي ارشد 1394 بررسي نگرش كاركنان به آموزش هاي ضمن خدمت در كميته امداد امام خميني(ره) استان همدان در سال 1393
همدان محمدآقا محمدي كارشناسي ارشد 1394 شناسايي رابطه بين تحليل رفتگي شغلي با رضايت شغلي كاركنان
همدان هادي قياسوند كارشناسي ارشد 1393 بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادارك شده كاركنان و اجراي اثربخش استراتژي سازمان در كميته امداد امام خميني(ره)
همدان امير اميرنيا كارشناسي ارشد 1394 بررسي تاثير اعطاي تسهيلات اشتغال زايي كميته ي امداد امام (ره) بر توانمندي خانوارهاي تحت پوشش 
همدان علي كوليوند كارشناسي ارشد 1392 ارزيابي تاثير وام مشاغل خانگي كميته امداد امام خميني(ره) بر امنيت دريافت كنندگان وام
همدان شهرام عابدي كارشناسي ارشد 1394 بررسي عوامل موثر بر موفقيت اقتصادي مشاغل خانگي اجرا شده جهت مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) 
همدان جعفر هاشمي كارشناسي ارشد 1394 بررسي تاثير برونسپاري بر عملكرد كميته امداد امام خميني(ره) استان همدان با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن (BSC) 
همدان حسين روغنكار كارشناسي ارشد 1394 تاثير كاركردهاي حمايتي كميته امداد در پيشگيري از جرايم عليه عفت عمومي در مددجويان شهرهمدان
همدان محمد مرادي كارشناسي ارشد 1394 بررسي امكان ارجاع دعاوي كميته امداد امام خميني(ره) به داوري