کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

                                                              

..........................................دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

 

 

برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت ها ، دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به استناد تبصره ماده 35 آیین نامه‌ی اجرایی قانون ، تشکیل گردیده است . اهم وظایف دفتر یاد شده به شرح زیر می باشد :

 

 • بازرسی از چگونگی کار هیأت ها و نظارت بر فعالیت آنها.
   
 • راهنمایی ، هدایت و آموزش هیأت ها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون.
   
 • ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأت ها به مراجع ذیربط برای رفع اشکال و بهبود فعالیت آنها .
   
 • تهیه گزارش از فعالیت هیأت ها و ارسال آنها برای عالی ترین مقام سازمان و هیأت عالی نظارت .
   
 • بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت ها و آثار این فعالیت ها در سالم سازی محیط .
   
 • هماهنگی لازم با هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری .