کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

قال رسول الله (ص‌):

          من أغاث أخاه المسلم حتي يخرجه من هم‌ّ و كربة و ورطة كتب اللَّه له

          عشر حسنات و رفع عنه عشر نقمات و أعدّله يوم القيامة عشر شفاعات.

          كسي كه برادر مسلمان خود را كمك كند و او را از غم و اندوه و سقوط در

          زندگي نجات بخشد خداوند براي او ده حسنه مي‎نويسد و ده گرفتاري را از

          وي برطرف مي‎نمايد و در روز قيـامت شفاعت ده نفر را از او قبول مي‎كند.                 (ثواب‌الاعمال، ص‌178)

 

تعاريف و مفاهيم:

خانوار زنداني مورد حمايت: خانوار نيازمندي است كه سرپرست آن بنا به دلايلي زنداني شده و افراد خانواده وي تحت‎پوشش سازمان­هاي حمايتي قرار گرفته و از مزايا و مراقبت­هاي اجتماعي بهره‏مند مي‎شوند.

محكومين نيازمند: به افرادي گفته مي­شود كه خطايي به عمد مرتكب نشده و سابقه محكوميت قضايي نيز نداشته وليكن به موجب احكام قضايي محكوم به پرداخت جريمه يا ديه محكوم شده­اند و طبق ضوابط مربوطه استحقاق كمك و رفع محكوميت را دارا مي­باشند.

 

حمايت خانواده زندانيان

وجود خطا و جرم در جامعه حكايت از خطري است كه جامعه را بيمار خواهد كرد و زندگي كردن در اين جامعه بسي دشوار خواهد بود. زندگي سالم به جامعه سالم نياز دارد، بايستي چنين تلقي شود كه افراد خطاكار و مجرم بيمارند و قابل درمان، لذا بر اساس تدابيري مي‌توان‌آنها را اصلاح كرد و به راه آورد، از تدابير متعارف در اصلاح منحرف‌، بازداشت و زنداني نمودن خطاكاران است. حال اگر چنانچه فرد زنداني قبل ازبازداشت سرپرستي خانواده را نيز عهده‌دار بوده، در رابطه با افراد خانواده او چه تدبيري بايد انديشيد؟

در نظام جمهوري اسلامي ايران، دولت خدمتگزار در اين رابطه علاوه بر اصلاح و تربيت فرد زنداني، به منظور جلوگيري از انحطاط و از هم‌پاشيدگي كانون گرم خانواده فرد زنداني اقدام به رسيدگي و حمايت از خانواده او نموده ‌است.

بر اين اساس در سال 1375 بنا به تصميم  هيئت محترم دولت جمهوري اسلامي ايران وظيفه حمايت از خانواده زندانيان به كميته ‌امدادامام خميني(ره‌) واگذار گرديد. كميته امداد نيز در پي اين واگذاري، پس از تنظيم و ابلاغ آئين­نامه‌ها و دستورالعمل­هاي مربوطه ، كار حمايت از افراد مشمول را آغاز كرد.

درپايان سال 92 تعداد 30831 خانوار زنداني موردحمايت كميته امداد بوده كه21494 خانوار(69/7 درصد ) در مناطق شهري و 9337 خانوار ( 30/3 درصد ) در مناطق روستايي ساكن بوده‌اند. جمعيت خانواده زندانيان موردحمايت در اين سال تعداد82936 نفرشامل: 56603 نفر(68/2 درصد) شهري و 26333 نفر(31/8 درصد) روستايي بوده است‌. از مجموع افراد فوق تعداد 27139 نفر ( 32/7 درصد) مرد و تعداد 55797 نفر ( 67/3 درصد) زن بوده‌اند.

از تعداد 30831 خانوار زنداني مورد حمايت، تعداد 4954 خانوار يك نفره، تعداد 9218 خانوار دو نفره، تعداد 9817 خانوار سه نفره، تعداد 4167 خانوار چهار نفره، تعداد 1446 خانوار پنج نفره، تعداد 535 خانوار شش نفره، تعداد 189 خانوار هفت نفره و تعداد 81 خانوار هشت نفره و بيشتر بوده‌اند. شايان ذكراست مددجويان خانواده زندانيان جزء آمارمددجويان موردحمايت طرح مددجويي نيز منظور گرديده‌اند.

طي سال 90 تعداد 6507 خانوار با جمعيت 18863 نفر بنا به دليل آزادي سرپرست آنها از زندان و دلايل ديگر از مورد حمايت امداد خارج شده‌اند.

در اين سال مبلغ 220/9 ميليارد ريال كمك­هاي مختلف بصورت نقد و كالا به مددجويان خانواده زندانيان پرداخت شده است .

ازمجموع 220/9 ميليارد ريال مذكور، 56/5 درصد بابت مستمري‌، 3/1 درصد بابت هزينه‌هاي فرهنگي‌، 6/3 درصد بابت هزينه‌هاي درماني‌، 2/9 درصد بابت هزينه‌هاي ازدواج و تهيه جهيزيه ‌، 0/6 درصد بابت هزينه اجاره مسكن‌، 20/0 درصد بابت خودكفايي و 10/6 درصد مابقي بابت ساير هزينه‌ها از جمله : عمران مسكن مددجويي ، خدمات مددكاري و مشاوره، جبران خسارت و... پرداخت شده است‌.