کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

مـن ذا الّـذي يقـرض‌الله قـرضــاً حسنــاً فيضـاعفه لــه‌

أضـعافاً كثيرة والله يقبض و يبصط وإليه ترجعون.

كيست كه به خدا قرض نيكويي دهد (و از اموالي كه خود او به وي بخشيده  است انفاق كند) تا خـداوند آن را براي او چـنديــن بـرابـر كـند و خــداونــد (روزي بندگان را) محدود و گسترده ميسازد(وانفاق هرگز باعث كمبود روزي آنان نمي شود) و به سوي او باز ميگرديد (و پاداش خود را خواهيد گرفت‌).  (سوره بقره،آيه 245)

 

ميدانيم كه سيستم بانكداري دنيا برپايه بهره استوار است كه خود منشأ بسياري از گرفتاريها و فشارهاي اقتصادي و اجتماعي ميباشد.

دين مبين اسلام كه به شدت با رباخواري مبارزه نموده، با تكيــــــــه بر معنويات و ايمان مردم، وام بدون بهره (قرض‌الحسنه‌) را مطرح كرده است ‌تا مسلمانان احتياجات يكديگر را بدون در نظرگرفتن سود و بهره‌ مادي برطرف سازند.

خوشبختانه اين نوع وام در سالهاي اخير به همت افراد نيكوكار و از طريق صندوقهاي قرض‌الحسنه در سطح وسيع پرداخت شده است.

اين نهادنيزحسب وظايف مهمي كه ازطرف مقام معظم رهبري عهده دار گشته به اين مهم توجه خاصي نموده وازطريق واحدهاي‌ قرض‌الحسنه درحد امكانات خود به رفع نيازمحرومين همت گمارده است‌.

 

تعاريف و مفاهيم:

قرض‎الحسنه: قرض‎الحسنه، عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين(قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض­ گيرنده) تمليك مي‎كند كه قرض گيرنده مثل يا درصورت عدم امكان، قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد.

قسمت 1) تعداد و مبلغ وامهاي پرداختي از محل منابع اعتبارات قرض الحسنه امداد

طي سال1392مبلغ3252/5 ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه‌ به تعداد 293/4 هزار خانوار پرداخت شده است‌. وام پرداختي اين ‌سال نسبت به سال قبل ازنظر مبلغ 25/4 درصد افزايش و ازنظر تعداد 2/0 درصد كاهش داشته است.

از سال 1388 تا سال 1392 به طور متوسط سالانه 1/8 درصد از تعداد وام­ گيرندگان كاسته و 23/8 درصد بر مبلغ وام­ها افزوده شده است.

 

قسمت2) انواع وام­هاي پرداختي از محل منابع اعتبارات قرض ­الحسنه امداد

توزيع درصد مبلغ انواع وام­هاي پرداخت شده طي سال 1392بشرح ذيل مي­باشد:

3/2 درصدبراياشتغال‌،4/5 درصد براي ازدواج و تهيه جهيزيه‌، 8/4 درصد براي تعمير، احداث يا خريد مسكن‌، 13/0 درصد براي ‌ درمان‌، 0/2 درصد وام محكومين نيازمند بدهكار، ( شامل ديه و جريمه )،1/7 درصد براي جبران خسارات ناشي از حوادث‌،3/4 درصد وام‌تحصيلي‌، 2/8 درصد براي وديعه مسكن، و 62/8 درصد براي سايرموارد ضروري.درسال1392متوسط مبلغ وام پرداختي به هرخانوار 11/1 ميليون ريال بوده كه نسبت به متوسط سال قبل 25/9 درصد افزايش را نشان مي­دهد.

قسمت 3 )كمك به محكومين نيازمند و جبران ديه

عصري كه در آن زندگي مي‎كنيم عصري سراسر حادثه و اتفاق است‌. پيشرفت فوق‌العاده تكنولوژي علاوه بر تسهيلاتي كه براي انسان­ها فراهم آورده مخاطرات فراواني را نيز در پي داشته است و هر روزي كه مي‎گذرد برحجم اين حوادث و مخاطرات افزوده مي‎شود.

وسيله نقليه به عنوان ابزاري كارا و نيرومند كه سرعت فوق‌العاده‌اي در حركتها و نقل و انتقالات بوجود آورده همواره حادثه آفرين بوده ومتأسفانه تصادفات و حوادث بوجود آمده توسط اين وسيله، آمار و ارقام بالايي را به خود اختصاص داده است.اين قبيل اتفاقات براي كساني كه به لحاظ شرايط كاري در موقعيتهايي چون مأموريت­هاي اضطراري براي مقابله با رخدادهاي مضره قرارمي‎گيرند بسيار محتمل است.

برادران نيروهاي نظامي و انتظامي از جمله اين افرادند كه همواره به مأموريتهاي خطرناك و اضطراري فرستاده مي‎شوند و بعضاً به خاطرسرعتهاي بالا كه لازمه كارشان هست دچار حادثه شده و ملزم به پرداخت ديه مي‎گردند.

گاهي ديده شده كه خانواده‌اي به خاطر اينكه يكي از اعضاي آن دچار حادثه شده‌، از هم متلاشي شده است‌. پدر و نان آور خانواده به‌علت تصادف و قتل شبه عمد و نقص عضو علاوه بر اينكه ملزم به پرداخت ديه شده، محكوميتهاي ديگر از قبيل زندان را نيز بايد متحمل گردد.

کمک به محکومین نیازمند و جبران دیه

اين نهاد از سال 1366 با به اجراء گذاشتن طرح جبران ديه‌، برادران نظامي و انتظامي كه در جهت دفاع از نظام مقدس جمهوري اسلامي در حين ‌مأموريتهاي ويژه و اضطراري بر اثر تصادف و بروز حادثه ملزم به پرداخت ديه گشته‌اند و امكان پرداخت ديه نيز برايشان فراهم نيست كمكهاي مؤثري نموده و آزادي بسياري از آنها از زندان و بازگشت به آغوش گرم خانواده‌شان را موجب شده است‌.

طي سال 1392به تعداد 87 نفرمبلغ 5/8 ميليارد ريال شامل 674 میلیون ريال كمك بلاعوض و از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي و 5/2 ميليارد ريال وام قرض‎الحسنه پرداخت شده است.

طي 5 سال گذشته (سال­هاي 1388تا 1392) سالانه بطور متوسط 43/3 درصد از تعداد دريافت كننده ديه و 40/9 درصد مبلغ ديه كاهش يافته است.

همانطور که ملاحظه می­شود طی27 سال گذشته 604/2 میلیارد ریال کمک جهت جبران دیه 17774 نفر پرداخت شده است ، از ديگر اقدامات مفيد اين نهاد كمك به زندانيان آبرومند و معسري است كه خطاي عمدي مرتكب نشده و سابقه‌دار نيز نمي‌باشند وليكن ‌بدليل مبلغ محدودي بدهكاري‌، جريمه يا ديه در زندان بسر مي‌برند و خانواده آنان نيز دچار مشكلات اساسي شده‌اند. طي سال 92مبلغ 16/9 ميليارد ريال (شامل: 14/3ميليارد ريال وام و2/6 ميليارد ريال بلاعوض) بابت بدهي يا جريمه تعداد361 نفر زنداني آبرومندپرداخت شده است.

بطوركلي اين نهاد طی17سال اخير با پرداخت 350/3ميليارد ريال كمك (334/3 ميليارد ريال بصورت وام و15/9 ميليارد ريال نيز بصورت بلاعوض)بابت بدهي يا جريمه تعداد 11744نفر زنداني آبرومند پرداخت و زمينه استخلاص‌ آنان از زندان وبازگشت به آغوش‌گرم خانواده‌شان را فراهم‌نموده است‌.

طي سالهاي 1388تا 1392سالانه بطور متوسط 22/0 درصد از تعداد 13/5 درصد ازمبلغ پرداختي محكومين کاسته شده است.

 

قسمت 4) وامهای قرض الحسنه پرداختی از محل تسهیلات سیستم بانکی

طی سال 1392 علاوه بر وام­های پرداختی از محل اعتبارات قرض­الحسنه امداد مبلغ 64/6 میلیارد ریال از محل تسهیلات سیستم بانکی به تعداد 2749  نفر پرداخت شده است.