کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

ارتقاء بهره‌وري

قال علي (ع): مَنْ اسْتوَي يَوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ

حضرت علي (ع) فرمودند: هر كس دو روزش يكسان باشد زيان ديده است‌.

بهره‌وري يك نگرش فكري است كه دائماً سعي در بهبود وضعيت فعلي دارد و استفاده صحيح از امكانات براي حصول به نتيجه‌اي بهتر ومطلوبتر را مطرح مي‌كند. بهره‌وري فرهنگ هوشمندانه تصميم گرفتن و خردمندانه عمل كردن است‌. در فرهنگ ديني و اسلامي ما در مقايسه باساير مكاتب و فرهنگها به ابعاد مختلف بهره‌وري و زمينه‌هاي متعدد آن پرداخته ‌شده است.

در ديدگاه اسلامي به مقوله بهره‌وري حول دو محور اساسي زير پرداخته شده است:

1 ـ كار مبتني بر ارزش                             2 ـ روش مبتني بر رشد

درواقع همانگونه كه در"بهره‌وري‌"به"روش انجام صحيح كار"توجه مي‌شود به"نوع كار"و"انجام كار ارزشي و مفيد"نيزتوجه شده است و بيشتر از آنكه به"روش انجام كار"بها داده شود به"نفس­كار" عنايت دارد. ازآنجاييكه بهره‌وري درمفهوم جامع خود، نيرويي شگرف و منحصر به فرد را در درون سازمان به وجود مي‌آورد،درسالهاي اخيراهم‌ تلاش و كوشش سازمانهابه اين امرمعطوف شده است. درراستاي گسترش­وترويج فرهنگ بهره‌وري درهفته اول خردادماه هرسال بمناسبت روزبهره‌وري مراسمي برگزارمي­شود. كميته امداد امام خميني(ره‌)بعنوان بزرگترين نهادحمايتي كشوراقداماتي رابشرح زير بانجام رسانده است‌:

ـ تهيه و ارائه پيشنهاد تشكيل كميته بهره‌وري در كميته امداد امام خميني (ره‌).

ـ تهيه ويژه نامه امداد و بهره‌وري و انتشار آن بمناسبت روز بهره‌وري‌.

ـ تهيه و ارائه پيشنهاد انجام طرح تحقيقي تعيين شاخصهاي محاسبه بهره‌وري در امداد امام.

ـ ايجاد زمينه  شركت تني چند از مسئولين وكارشناسان امداد در سمينار بهره‌وري‌.

ـ توسعه و كاربرد فن آوري اطلاعات

ـ توسعه آموزش كاركنان

ـ توسعه تحقيقات كاربردي

ـ ارائه خدمات از راه دور و امداد الكترونيكي (e-aid)

ـ راه اندازي تلفن گويا

ـ راه اندازي سيستم Portal امداد