کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

برنامه تحقیق و پژوهش:

كنجكاوي يكي از ويژگي­هاي جدا نشدني از انسان است. اين كنجكاوي و عطش خاموش نشدني براي كشف حقايق، پايه و اساس تحقيق و پژوهش را تشكيل مي‌دهد كه در زندگي روزمره، همة مردم به گونه‌اي آگاه يا ناخودآگاه با آن عجين هستند و قسمت عمدة اختراعات، اكتشافات و پيشرفتهاي علمي بشر در سايه همين كنجكاوي و تلاش مداوم فراهم آمده است. لذا مسأله تحقيق و پژوهش يكي از بنيادي‌ترين مسائل مربوط به جوامع امروزي بشر مي‌باشد به نحوي كه تقريباً هيچ‌گونه نظام‌دهي و يا پيشرفت و توسعة صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و برنامه‌ريزي كارها بدون انجام تحقيقات و مطالعات اساسي ممكن نخواهد بود.

فعالیت­های پژوهشی :

1.                   تدوین دستورالعمل امور پژوهشی .

2.                   رصد مسائل اجتماعی و شناسایی مسائلی از قبیل وضعیت زنان سرپرست خانوار ، انحرافات اجتماعی ، مسائل مربوط به کودکان خیابانی ، تکدی­ گری ، سالمندان ، طلاق و …

3.                   انجام پژوهش­هایی از قبیل طرح آسیب­ شناسی فرآیند جمع ­آوری صدقات درکمیته امداد امام خمینی(ره).

4.                   طراحی و تنظیم بخشنامه­ ی انجام فعالیت­های پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه­ ی سطوح پژوهش­ها در امداد امام(ره).

5.                   طراحی و تنظیم بخشنامه­ ی مربوط به فرآیند تصویب و اجرای پایان­ نامه­ ها در امداد امام (ره) .

6.                   دریافت شانزده (16) RFP از مجموع 45 عنوان پژوهشی تصویب شده و بررسی آن­ها در مرکز آموزش و پژوهش شامل :

- حوزه­ ی توسعه­ی مشارکت­های مردمی 3 موضوع .

- حوزه­ ی بین­ الملل 1 موضوع .

- حوزه­ ی اشتغال و خودکفایی 4 موضوع .

- حوزه­ ی فرهنگی 3 موضوع .

- حوزه­ ی حقوقی و امورمجلس 1 موضوع .

- حوزه ­ی اداری و مالی 1 موضوع .

- حوزه­ ی حمایت و سلامت خانواده 3 موضوع .

7.                   ارسال RFPهای تصویب شده از طریق فراخوان به 16 مؤسسه­ی پژوهشی علمی و معتبر به­ منظور نگارش پروپوزال .

8.                   دریافت 14پروپوزال از مؤسسات پژوهشی و برگزاری 15 جلسه­ ی هیئت علمی مرکز با حضور نمایندگان حوزه­ های مربوطه به منظور تحلیل پروپوزال­ ها .

9.                   تأیید نهایی3پروپوزال­ پژوهش ملی ازکل پروپوزال­ های دریافت شده و تصویب نهایی آن­ها شامل :

- شناسایی و تبیین مدل­ هـــای ارتباط­گیری با ایرانیان خارج از کشور جهت جلب مشارکت در کمک­های مالی و تخصصی .

- شناسایی و اولویت­بندی نیازها و مشکلات سالمندان تحت­حمایت کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره) .

- بررسی و شناسایی مدل­های کارآمد و مؤثر اطلاع ­رسانی و تبلیغات در امداد .

10.                انجام طرح پژوهش ملی« طراحی نظام جامع آموزشی و پیاده­ سازی مراحل نیازسنجی ، نیازآفرینی و اولویت ­بندی نیازهای آموزشی در کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره)» .

11.                انجام طرح پژوهش ملی« بررسی مسائل ، مشکلات و نیازهای زنان سرپرست خانوار تحت­حمایت کمیته­ی امداد امام خمینی(ره)» .

12.                تصویب و اجرایی­شدن پژوهش ملی « شناسایی و اولویت ­بندی نیازهــــا و مشکلات سالمندان تحت­حمایت کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره)» مربوط به حوزه­ ی حمایت و سلامت خانواده .

13.                تصویب و اجرایی­شدن پژوهش ملی « شناسایی و تبیین مدل­های ارتباط­گیری با ایرانیان خارج از کشور جهت جلب مشارکت در کمک­هــــای مالی و تخصصی » مربوط به حوزه­ی هماهنگی امور بین­الملل .

14.                تصویب و اجرایی­ شدن پژوهش ملی « بررسی و شناسایی مدل­های کارآمد و مؤثر اطلاع­رسانی و تبلیغات در امداد » مربوط به حوزه­ی روابط­ عمومی و اطلاع ­رسانی .

15.                بررسی تأثیر دوره­ های آموزش کارآفرینی بر گرایش کارآفرینانه مددجویان کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره) استان ایلام .

16.                بررسی موانع و مشکلات ازدواج مجدد زنان تحت­ حمایت کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره)و یافتن ساز و کارهای تسهیل ازدواج آنان در استان کردستان .

17.                بررسی راهکارهای توانمندسازی خانوارهای تحت­پوشش با تأکید بر زنان سرپرست خانوار استان یزد .

18.                تأثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره) استان فارس .

19.                بررسی تأثیر مشارکت در طرح خودکفایی بر سلامت روان و عملکرد خانواده­های تحت­ حمایت کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان­شرقی .

20.                بررسی میزان خودباوری و رابطه­ ی آن با اضطراب اجتماعی و کارآفرینی در میان زنان سرپرست خانوار تحت­حمایت کمیته­ی امداد امام خمینی(ره) ، مدیریت شهرستان ارومیه .

21.                بررسی خدمات خود اشتغالی و خودکفایی کمیته­ی امداد امام خمینی(ره) در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان کهگیلویه و بویراحمد .

22.                بررسی و سنجش میزان رضایت­مندی جامعه­ ی هدف ( مراجعین، مددجویان، خیرین) از خدمات کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره) استان چهارمحال و بختیاری .

23.                عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برگرایش سبک زندگی مددجویان کمیته­ ی امداد در استان تهران.

24.                برگزاری دو همایش علمی در استان­های سمنان و آذربایجان­شرقی .

25.                هماهنگی و پیگیری برنامه­ های مربوط به همایش بین­المللی امام رضا (ع) در قالب شورای راهبری همایش مذکور در مرکز .