کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

       «معرفی دفتر تشکیلات و بهبود روش ها»

 

 نام و نام خانوادگي :  عباس همتی

 ميزان تحصيلات :  ليسانس مديريت صنعتي

 سمت :  مدیر کل تشکیلات و بهبود روش ها

 شماره تلفن :   44636165- 021

شماره فاکس: 44642294

 آدرس ايميل :  Tashkilat@Emdad.ir

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي :  نادر بیات

 ميزان تحصيلات :  فوق دیپلم

 سمت :  مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی: سید اصغر حسینی جلالیان

میزان تحصیلات : دیپلم

سمت:کارشناس امور عمومی

گروه سازمان دهی

وظایف گروه سازمان دهی

1- مطالعه و طرّاحي تشكيلات مناسب براي نهاد متبوع به منظور تقسيم بهينه وظايف و پيش‌بيني واحدهاي مناسب براي انجام آنها و جلوگيري از تداخل وظايف و موازي كاري . 
2- پياده سازي تشكيلات سازماني مصوب و نظارت بر اجراي آن مطابق ضوابط تشكيلاتي . 
3- به هنگام سازي ساختار تشكيلات امداد امام در چارچوب سياست هاي مصوب و متناسب با تغييرات حاصل در وظايف و مأموريت ها. 
4- بررسي، تهيه و تدوين شرح وظايف واحدها و مشاغل امداد امام با هماهنگي واحدهاي ذيربط 
5- تهيه و تنظيم شاخص‌هاي تشكيلاتي و به هنگام سازي آنها. 
6- طراحي و ايجاد بانك اطلاعات تشكيلات و اهتمام در به هنگام سازي آن با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط. 
7- همكاري با واحدهاي ذيربط و عنداللزوم بازديد از دفاتر خارج از مركز و خارج از کشور به منظور بررسي وضعيت تشكيلاتي مورد عمل و رفع مشكلات مربوطه (سازماندهي ) . 
8- انجام اقدامات لازم در خصوص کاهش تصدی ها از طریق توسعه ی مشارکت بخش غیر دولتی (برون سپاری). 
9- بررسی و مطالعه ی مشاغل سازمانی در راستای همسان سازی و استاندارد نمودن پست های سازمانی. 
10- ایجاد تناسب بین ساختار موجود با اصول و وظایف جدید و باز طراحی پست و مشاغل سازمانی. 
11- بررسی پیشنهادات واصله تشکیلاتی از سوی حوزه ها و ادارات کل استان . 
12- شرکت در جلسات و کارگروه های مرتبط با تشکیلات و سازمان دهی.

 

نام و نام خانوادگي :  مهدي شهرآبادي

 ميزان تحصيلات :  ليسانس مديريت صنعتي

 سمت :  رييس گروه سازمان دهي

 آدرس ايميل :  Sazmandehi@Emdad.ir

کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی: حامد آزادی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی

سمت: کارشناس مسؤول سازماندهی و تشکیلات

 

 

نام و نام خانوادگي :  ايمان صراحي

ميزان تحصيلات :  فوق ليسانس مديريت اجرايي

سمت :  كارشناس مسؤول سازمان دهي و تشكيلات( استان ها)

 

 

نام و نام خانوادگی: احسان جمالی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت صنعتی

سمت: کارشناس سازماندهی و تشکیلات

  

گروه برنامه ريزي منابع انساني

وظايف گروه برنامه ريزي منابع انساني

1- تهيه و تدوين برنامه جذب، بکارگيري، بهسازي و نگهداري نيروي انساني در حوزه ستادي و واحدهاي اجرايي کميته امداد. 
2- برنامه ريزي نيروي انساني کميته امداد در راستاي برنامه هاي پنجساله توسعه و نيز چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران. 
3- بهبود ساختار و ترکيب نيروي انساني از حيث تخصص، تحصيلات، سوابق تجربي، توزيع جغرافيايي، جنسيت و... و ارتقاء مستمر آن. 
4- نظارت بر جمع آوري آمار و اطلاعات کارکنان به منظور استفاده از آنها در بررسي هاي مربوط به وظايف گروه. 
5- تهيه و تنظيم طرح طبقه بندي مشاغل و آيين نامه هاي مربوط. 
6- نظارت بر اجرای ارزشيابي کارکنان کميته امداد در چارچوب ضوابط و عوامل مدون. 
7- تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي به کارگيري نيروي انساني و نظارت بر اجراي آن در واحدهاي کميته امداد. 
8- ايجاد هماهنگي در تخصيص منابع انساني بر اساس وظايف و ماموريتهاي واحدهاي سازماني. 
9- برآورد نيازهاي آموزشي کارکنان جديدالاستخدام و اعلام آن به مرکز آموزش و پژوهش جهت اجرای دوره هاي آموزشي مورد نياز. 
10-ارائه نظرات مشورتي به کارشناسان ذيربط در واحدهاي استاني به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي طرح طبقه بندی مشاغل، ارزشيابي کارکنان و برنامه ريزي نيروي انساني. 
11- شرکت در جلسات مربوط به کميته ها و شوراهاي مرتبط با وظايف گروه. 
12- نظارت بر امور دبيرخانه هيات ارزشيابي کميته امداد.

نام و نام خانوادگی: احسان غفاری پور

ميزان تحصيلات :  فوق ليسانس مديريت اجرايي

سمت: رییس گروه برنامه ریزی منابع انسانی

آدرس ايميل : HCP@Emdad.ir

کارشناسان

   

نام و نام خانوادگي :  سميرا عادلاني

ميزان تحصيلات :  فوق ليسانس مديريت دولتي

سمت :  كارشناس مسؤول طبقه بندی مشاغل و جبران خدمات

 

نام و نام خانوادگی: مسیح ولدخانی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی

سمت: کارشناس طراحی و ارزشیابی شغل

 

 گروه فرآیندها، بهبود روش ها و تدوین مقررات

وظایف گروه فرآیند ها و بهبود روش ها و تدوین مقررات

1- انجام امور كارسنجي و زمان سنجي فعاليت هاي مورد عمل در واحدهاي امداد امام .
2- كنترل ، اصلاح و طراحي کلیه ی كدينگ های مورنیاز امداد امام ازجمله کدینگ واحدها ، اقلام اطلاعاتی ، طرح ها وبرنامه ها، فرمهاي مورد عمل و...
3- تمشيت امور دبيرخانه یي نظام پيشنهادها .
4- تهیه و تدوین مقررات مرتبط با استقرار نظام های اداری و سازمانی .
5- مطالعه و بررسي مستمر جهت طراحي و استقرار طرح هاي جا و مكان به منظور استفاده مطلوب از ابنيه ، تجهيزات ، وسايل و امكانات اداري مطابق استانداردهاي مورد عمل در راستاي صرفه جويي و كاهش هزينه‌هاي اداري و ارایه ی پيشنهادهاي لازم با هماهنگی واحدهای ذیربط . 
6- ایجادارتباطات وتعاملات مؤثروسازنده با سازمان ها، مجامع ودستگاه های متولی سیستم ها و روش ها، وسایر موضوعات مرتبط وحضور در مجامع وشوراها ،نمایشگاه ها، همایش ها وکمیته های مربوط به نمایندگی امداد امام .
7- مطالعه و بررسي در جهت استقرار نظام مديريت كيفيت .
8- تهیه و تدوین پیش نویس کلیه ی گزارشات ، ضوابط ، مقرات و دستورالعمل های مورد نیاز جهت ارایه به مقامات مافوق .
9
- انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف و اختيارات كه از سوي مقام مافوق ارجاع مي‌گردد .

نام و نام خانوادگي :  حميد جليلوند

ميزان تحصيلات :  فوق ليسانس كامپيوتر –  نرم افزار

 سمت : رییس گروه فرآیندها ،  بهبود روشها و تدوین مقررات  

 آدرس ايميل :  Process@Emdad.ir

کارشناسان

 

نام و نام خانوادگي :  هاتف حيدري پرتو

ميزان تحصيلات :  ليسانس مهندسی  صنايع –  برنامه ريزي و تحليل سيستمها

 سمت : کارشناس مسئول فرآیندها و بهبود روشها

 

نام و نام خانوادگي :  حسنعلي اشكبار

ميزان تحصيلات :  ليسانس  مهندسی صنايع – تكنولوژي صنعتي

سمت :  كارشناس فرآيندها و استاندارد سازي

 

نام و نام خانوادگی : محسن نظری کرده مهینی 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری

سمت: کارشناس مستندسازی فرآیندها

نام و نام خانوادگی: ایمان کاظمی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت صنعتی

سمت: کارشناس مسؤول تدوین مقررات

نام و نام خانوادگی:امیرحسین علی زاده زنوزی 

میزان تحصیلات: لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

سمت: کارشناس تدوین مقررات