کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

تعاونواعلی البر و التقوی(قرآن کریم)

(قال امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

اعرفوالله بالله والرسول بالرساله و اولی الامر بالمعروف و العدل و الاحسان

خداوند را به خدایی و رسول را به رسالت و اولی الامر را به عمل به معروف و عدل و احسان بشناسید.

کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان بازوی اجرایی ولی فقیه و اولی الامر جامعه اسلامی در زمینه مدیریت کمک های داوطلبانه مردمی که از مصادیق معروف و احسان به شمار می آید و در چهارمین دهه از حرکت انقلاب اسلامی که به ابتکار مقام معظم رهبری، دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، نهادسازی و مدیریت تعامل با نهادهای ایرانی را به عنوان یکی از کار ویژه های مدیریت تعامل با ایرانیان، وجهه همت خود قرار داده است.

در عصر ارتباطات با گسترش تعاملات میان کشورها و سازمان های بین المللی و با توجه به اهمیت روزافزون نقش مؤسسات مردم نهاد، بخش مهمی از دیپلماسی عمومی با تعاملات بشردوستانه بین المللی در قالب فعالیت نهادها و تشکل های خیریه شکل می گیرد.

در این راستا کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور و یکی از سازمان های پیشرو در ارائه خدمات حمایتی و بشر دوستانه در سطح نظام بین الملل، بر اساس اهداف مندرج در اسناد بالادستی خویش در تلاش است با اتخاذ رویکردهای تعامل محور، نقش خود را به صورت الهام بخش، مؤثر و فعال در ترویج سنت های حسنه اسلامی در سطح بین المللی ایفاد کند. از جمله مستندات موجود در اسناد بالادستی امداد در زمینه نهادسازی و مدیریت تعامل با نهادهای ایرانی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

بند((ک)) ماده شش اساسنامه کمیته امداد امام خمینی(ره):

ارتباط با مؤسسات خیریه، انجمن ها و تشکل های عام المنفعه مردمی داخل و خارج از کشور به منظور تبادل تجربه و بهره گیری هر چه مطلوب تر از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنها

سند چشم انداز کمیته امداد امام خمینی(ره) در افق 1404 هجری شمسی:

 • دارای تعامل مؤثر و سازنده با سازمان ها و نهادها
 • دارای نقش محوری و بازوی توانمند نظام جمهوری اسلامی در جهت تقویت تکافل و توازن اجتماعی و معین دولت در تحقق برنامه ها و خدمات و حمایت های اجتماعی

 

بند((ب)) ماده 27 برنامه راهبردی پنج ساله پنجم کمیته امداد امام خمینی(ره)

سامان دهی و تشکل بخشی سازمان های مردم نهاد هم سو و نهادسازی مجامع و اتحادیه های بین المللی.

در این زمینه، علاوه بر پیگیری منافع نهاد متبوع، تعامل با ایرانیان خیر  مقیم خارج از کشور که یا خود اقدام به تشکیل تشکل ها و انجمن های خیریه کرده و یا این که برای تأسیس و راه اندازی این گونه تشکل ها و تبادل تجارب و دستاوردها، اقدام به برقراری ارتباط با کمیته امداد امام می کنند، در جهت تحقق اهداف بشردوستانه و خیریه مشترک و برای تقویت و گسترش این گونه هسته های مردمی از اهمیتی دو چندان برخوردار است.

همچنین در مواردی نهادهای ایرانی فعال در خارج از کشور همچون سفارتخانه ها، رایزنی های فرهنگی و مراکز اسلامی به عنوان حلقه ارتباطی و تعاملی کمیته امداد امام خمینی(ره) و ایرانیان نیکوکار و خیر اندیش مقیم خارج از کشور ایفای نقش مؤثر و فعالی داشته اند که این موضوع باید مورد توجه و دقت قرار گیرد. از جمله اهداف این گونه نهادها از تعامل با امداد امام و خیرین ایرانی علاوه بر جایگاه مهم امور خیریه و بشردوستانه در دیپلماسی عمومی، اجابت درخواست هموطنان خارج از کشور به عنوان ارباب رجوع و مشترکان این نهادها و مراکز به شمار می رود.

در مجموع، کمیته امداد امام خمینی(ره)، شخصیت های حقیقی و حقوقی خیر و نیکوکار ایرانی مقیم خارج از کشور، انجمن ها و تشکل های خیریه ایرانی و سازمان ها و نهادهای ایرانی مستقر در خارج از کشور به عنوان اضلاع این تعامل خداپسندانه و بشردوستانه دارای اهدافی مشترک و مقدس هستند که این اهداف می بایستی به عنوان زمینه اصلی تعمیق و توسعه کمی و کیفی این تعاملات مورد تأکید و توجه قرار گیرد.

 

رویکردهای راهبردی در نهادسازی و مدیریت تعامل با نهادهای ایرانی عبارتند از:

 • حفظ کرامت و عزت خانواده های تحت حمایت مشترک کمیته امداد امام خمینی(ره) و خیرین و نهادهای ایرانی خارج از کشور
 • توجه به خواسته های معقول و منطقی و منافع و اهداف نهادهای ایرانی طرف تعامل و تلاش تا حد امکانات و در چارچوب ضوابط و مقررات کمیته امداد امام(ره) برای برآورده کردن آن.
 • تلاش در جهت تبادل تجارب، دستاوردها و الگوهای موجود در زمینه خدمات امداد امام (ره) و نهادهای طرف تعامل . 
 • شبکه سازی از نهادها و انجمن های ایرانی طرف تعامل با توجه به مقتضیات منطقه ای به طور مثال در اروپای غربی و مرکزی
 • تلاش در جهت نهادسازی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و ارائه دستاوردها و تجارب و الگوهای خدماتی امداد به شخصیت های حقیقی و حقوقی خیر ایرانی
 • هماهنگی با وزارت امور خارجه و امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری به منظور پرهیز از اقدامات موازی و تکراری و تلاش در جهت تأمین منافع و امنیت ملی نظام.

 

از فعالیت های صورت گرفته در زمینه نهادسازی و مدیریت تعامل با نهادهای ایرانی توسط مدیریت تعامل با ایرانیان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1. تعامل با مرکز اسلامی امام علی(ع) وین – اتریش
 • معرفی نماینده و رابط معتمد از جانب مرکز اسلامی امام علی(ع) برای هماهنگی و پیگیری تعاملات و همکاری های مشترک
 • امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک توسط اداره کل توسعه ارتباطات با ایرانیان و مجامع بین المللی و نماینده مرکز اسلامی امام علی(ع)
 • ارسال صندوق های صدقات به منظور مشترک یابی از هموطنان و خیراندیشان مسلمان تبعه سایر کشورهای اسلامی مقیم اتریش و دریافت اسامی و آدرس مشترکین مورد نظر
 • دریافت صدقات جمع آوری شده در دو نوبت ارسال های 1390 و 1391 و اهدای آن برای هزینه کرد در سرفصل خرید پوشاک و لوازم التحریر جهت دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)
 • ارسال شناسنامه های طرح اکرام ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) به منظور حامی یابی از ایرانیان و خیراندیشان مسلمان مقیم اتریش
 • اقدام به برگزاری بازارچه خیریه توسط ایرانیان مقیم اتریش در مرکز اسلامی امام علی(ع) و اختصاص عواید و درآمد حاصله آن به ایتام تحت حمایت

اکنون پس از دو سال و نیم از آغاز تعامل با مرکز اسلامی امام علی(ع)، این نمونه را می توان به عنوان تجربه موفقی از نهادسازی و تعامل با نهادهای ایرانی و مدیریت توسعه مشارکت های بین المللی مورد توجه قرار داد.

 1. تعامل با رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو – نروژ:

با درخواست هموطنان خیر مقیم نروژ و نگرش مثبت و اقدام مساعد سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید حسین رضوانی و رایزن محترم فرهنگی جناب آقای سید محمد جواد حسینی زمینه برقراری ارتباط و تعامل کمیته امداد امام خمینی(ره) با ایرانیان مقیم نروژ ابتدائاً از طریق طرح اکرام یتیم و سپس ارسال صندوق های صدقات فراهم گردیده است.

در همین راستا در نظر است کارگاه آموزشی – توجیهی پنج نفر از ایرانیان حامیان طرح اکرام و مشترکین صندوق های صدقات مقیم نروژ در نیمه دوم سال 1391 برگزار گردد.

 1. ارتباط و تعامل با انجمن خیریه لیلا صالح زهی – لندن:
 •  برگزاری کارگاه آموزشی – توجیهی یک هفته ای به میزبانی کمیته امداد امام خمینی(ره) در جمهوری اسلامی ایران جهت اعضای هیأت امنای انجمن یاد شده
 • اقدام در جهت ارسال شناسنامه های ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) به منظور حامی یابی از اعضای ایرانی و غیر ایرانی یاد شده که تا کنون بیش از 50 نفر از ایتام در استان های مختلف تحت حمایت قرار گرفته و به طور مرتب هر سه ماه یکبار وجوه ارسالی اعضای انجمن علیرغم تمامی مشکلات و تحریم ها از طریق صرافی های معتبر به حساب امانی طرح اکرام واریز می گردد.
 1. ارتباط و تعامل با مرکز اسلامی امام خویی – و نکوورکانادا:

ابتدای تعامل با این مرکز، به سال 1390 بازمی گردد.

برمبنای یادداشت تفاهم و اعلامه مأموریت مبادله شده در این سال، مسئولیت توسعه ارتباطات تعاملات کمیته امداد امام خمینی(ره) با ایرانیان و خیرین مقیم کشور کانادا به این مرکز واگذار شده و بر مینای موافقت مقام محترم سرپرستی، مقرر گردیده یک گروه پنج نفره از خیرین و ایرانیان نیکوکار دارای ارتباط یا آن مرکز به منظور حضور در کارگاه آموزشی – توجیهی به مدت یک هفته و به میزبانی کمیته امداد امام خمینی(ره) در جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال 1391 حضور یابند.

 1. تعامل با انجمن خیریه حمایت از کودکان بیمار – آلمان شهر دوسلدورف

این انجمن خیریه به همت و ابتکار گروهی از ایرانیان و خیر اندیشان تبعه سایر کشورها از جمله خود اتباع آلمان در شهر دوسلدوف آلمان شکل گرفته است. آغاز تعاملات و ارتباطات این انجمن از طرح اکرام ایتام آغاز شده و به مرور زمان در مسیر توسعه این تعاملات خداپسندانه، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ایتام نیز مورد توجه هیأت امنای این انجمن بوده به نحوی که با اهدای زمین از جانب کمیته امداد امام (ره) و اختصاص اعتبارات از جانب آن انجمن کارگاه آموزشی خیاطی در شیب آب استان سیستان و بلوچستان تأسیس و مورد بهره برداری قرار گرفته است. ماهیانه یا هر دو ماه یکبار وجوه امانی اهدایی این انجمن به حساب کمیته امداد امام (ره) شیب آب واریز و گواهی اهداء به زبان آلمانی و معادل یورویی مبالغ پرداختی توسط حوزه امور بین الملل صادر می گردد تا در جهت بهره مندی اعضای انجمن از معافیت مالیاتی معادل مبالغ پرداختی در کشور آلمان مورد استفاده قرار داده شود.