کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

اهم اقدامات درخصوص توسعه مشارکت های بین المللی

ـ اقدام در جهت تشکیل کارگروه مشارکت های بین المللی و ایرانیان خارج از کشور به عنوان زیر مجموعه ای از شورای تخصصی تعاملات برون مرزی، شایان ذکر است این کارگروه از سال 1389 با حضور صاحب نظران و کارشناسان و اساتید دانشگاه داخل و خارج از کمیته امداد امام خمینی(ره) تشکیل و علاوه بر ارائه نظرات مشورتی به معاونت محترم هماهنگی امور بین الملل و مقام محترم سرپرستی، دستورالعمل نحوه تعامل با خیرین، خیریه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور را تدوین نموده است.

ـ عضویت مدیریت تعامل با ایرانیان به عنوان نماینده حوزه معاونت در ستاد همگانی شدن جذب کمک های مردمی که با مسئولیت حوزه معاونت توسعه مشارکت های مردمی و حضور و عضویت حوزه های تخصصی دفتر مر کزی تشکیل شده است.

ـ اقدام در جهت دریافت و هدایت کمک های ایرانیان و خیرین مقیم انگلستان، آلمان، نروژ، اتریش، کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کویت، ترکیه و اختصاص آن به ایتام و خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)