کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 


آخرین کتاب های چاپ شده در معاونت هماهنگی امور بین الملل

 

 

 

 


 طرح پايان نامه جناب آقاي آقا دادي 

طرح پايان نامه جناب آقاي شيري 

متن کامل پايان نامه جناب آقاي آهنين جان  

 

 

 

 انفاق و سيره نبوي  

 بررسي مفهوم فقهي انفاق در قرآن کريم  

 بررسي ويژگيهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه امام خميني (ره) با تأکيد بر دفاع از ملل مستضعف  

 تأثير رفتارهاي حمايت گرايانه بر ايجاد صلح پايدار منطقه اي  

 تأثيرات اخلاقي انفاق در قرآن کريم و حديث  

 تبيين کارکردهاي فرا اقتصادي انفاق از نگاه مکتب قرآن  

 تحليل مفهومي و ماهوي انفاق و محدويتهاي فقهي  

 جايگاه جهان بيني در شکل گيري سياست خارجي وحدت محور  

 جايگاه رفتارهاي حمايت گرايانه بين المللي در انديشه امام خميني (ره) و تأثير آن در پيشبرد اهداف سياست خارجي  

 جايگاه رفتارهاي حمايت گرايانه بين المللي در انديشه امام خميني (ره)  

 جايگاه رفتارهاي حمايت گرايانه بين المللي در انديشه امام