کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

فراخــوان همـايش علمـی

"رفتارهاي حمايتگرانه در عصر جهاني شدن"

ابعاد جهاني رفتارهاي حمايتگرانه، اقدامات خيريه و مددرساني به محرومان بر اساس نوعدوستي و كمك به همنوعان موجب گرديده كه نه­تنها دولت­ها بلكه سازمان­هاي بين المللي، سازمان­هاي مردم نهاد جهاني و مؤسسات خيريه بين المللي به ايفاي نقش در تسهيل و تدوين نظام خدمات ويژه اجتماعي و قانونگذاري رفاهي براي حمايت از محرومان و مقابله با فقر و نابرابريهاي اجتماعي مبادرت نمايند.

ضرورت تقويت ادبيات ديپلماسي حمايت­گري در سطح بين الملل و تبيين ابعاد و سازوكارهاي بين المللي حمايت از محرومان و نيز لزوم جهاني شدن ايده­ها و رفتارهاي حمايتگرانه با نقش آفريني بازيگران فروملّي، ملّي و فراملّي دو مجموعه كميته امداد امام خميني(ره) و مركز ملّي مطالعات جهاني شدن وابسته به نهاد رياست جمهوري را بر آن داشت كه به برنامه ريزي براي برگزاري همايش علمي "رفتارهاي حمايتگرانه در عصر جهاني شدن" بپردازند.

اين همايش در نظر دارد ضمن آشنا سازي انديشمندان و صاحبنظران با مدل حمايتگري كميته امداد امام خميني(ره) به تبيين ويژ­گي­ها و ظرفيت­هاي دنياي جهاني شده براي توانمند سازي محرومان و انتقال و تبادل تجربيات در زمينه­ي حمايتگري اجتماعي در سطح بين الملل اقدام نمايد. تعاطي نظر نخبگان فكري و فرهنگي در زمينه­ي راهكارهاي فقر زدايي و رفع محروميت در عصر جهاني شدن و نيز بررسي تطبيقي تجربيات و الگوهاي رفتاري كشورها، سازمان­هاي بين المللي و نهادهاي جامعه مدني بين المللي در زمينه­ي مدل­هاي حمايتگري اجتماعي و تبيين سازوكارهاي تحقق انديشه حمايت­گري بين المللي از ديگر اهداف اين همايش است.

مقرر است همايش ملّي "رفتارهاي حمايتگرانه در عصر جهاني شدن" در چهار حوزه­ي بنيادهاي ديني، ابعاد اقتصادي، جنبه­هاي اجتماعي – فرهنگي و ابعاد سياسي – حقوقي در نيمه دوم مهر ماه 1393 در محل سالن همايش­هاي غدير مجتمع اداري فرهنگي ولايت كميته امداد امام خميني(ره) واقع در سوهانك تهران برگزار شود.

بدينوسيله از تمامي استادان و پژوهشگران محترم دعوت به عمل مي­آيد ضمن ايفاد خلاصه مقالات به همراه شرح حال مختصر خود تا تاريخ 30/4/93 ، اصل مقالات را حداكثر تا تاريخ 30/6/93 به دبيرخانه همايش ارسال نمايند. در نظر است مقالات برگزيده در كميته علمي همايش در ويژه نامه فصلنامه مطالعات راهبردي جهاني شدن با درجه علمي پژوهشي منتشر شود.

ضمنا اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه ارسال مطالب ، آدرس اینترنتی دبیرخانه همایش و... متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 «محورها و موضوعات همایش» (دانلود

 


 

 کنگره بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی ویژگی ها و دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی

(دانلود گزارش کامل)

                                          

 

 

 

همايش جايگاه تکافل و رفتارهاي حمايتگرانه

در ديپلماسي فرهنگي

امروزه اشراف تخصصي در انجام فعاليت هاي سازماني و مواجهه هوشمندانه با فرصت‌ها و تهديدات و نتايج پيش رو باعث آن گرديده که پژوهش يكي از مهم‌ترين ابزارهاي بهسازي و توسعه نظام هاي سازماني تلقي گردد.

پرهيز از تصميمات زودگذر، فوري و لحظه‌اي عنايت به جايگاه و منزلت پژوهش را طلب نموده و تنها در اين قالب تعامل با عوامل و تدارك امكانات و برنامه‌ريزي و سازمان‌دهي مناسب انجام مي پذيرد.

اين ضرورت بعنوان يکي از اولويت هاي اصلي در راهبري فعاليت هاي کميته امداد امام خميني(ره) نيز ديده شده و اهتمام ويژه به رهنمودهاي مقام محترم سرپرستي مبني بر "ضرورت برنامه ريزي و فعاليت هدفمند بر مبناي تدبر و پژوهش" ، به منزله يک استراتژي در فعاليت هاي حمايتي و رفتارهاي حمايتگرانه، زمينه برگزاري همايش سه جانبه اي با همکاري کميته امداد امام خميني(ره) ، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي و دانشگاه علامه طباطبايي(ره) را با عنوان"جايگاه تکافل و رفتارهاي حمايتگرانه در ديپلماسي فرهنگي" در تاريخ 26/2/91 در محل دانشگاه علامه موجب گرديد.

همايش هاي اين چنيني در راستاي تبيين جايگاه ، اهداف ، برنامه ها و فعاليت هاي اين نهاد مقدس در عرصه تعاملات برون مرزي و بمنظور بهره مندي از تجربيات و ظرفيت هاي علمي اساتيد و صاحبنظران حوزه مسائل بين المللي و داراي اهميت خصوصا  از حيث ابعاد مختلف ذيل است:

*  ايجاد تحرک ارتباطي مثبت جديد در بخش برون مرزي با هدف پيشگيري از رکود و روزمره گي و مرور دستاوردهاي جديد و به روزرساني فعاليت ها

§  تجلي کارآمدي گفتمان مبتني بر رويکردهاي بشردوستانه و ديپلماسي حمايتي و تبيين و ترويج ادبيات و مفاهيم حمايتگري (نظير تکافل، رفتارهاي حمايتگرانه، ديپلماسي حمايت و... ) در سطح جامعه بويژه نزد دانشگاهيان ارجمند

*  حضور کميته امداد امام خميني(ره) در محيط تخصصي دانشجويي که نشان از اتکاء به مباحث و مباني عميق در عرصه نظريه پردازي دارد.

*  فرصت سازي جهت حضور مقامات و مسئولين ارشد امداد در ارتباطات دانشگاهي و همکاري با رسانه هاي گروهي و نخبگان، دانشجويان و صاحب نظران

*  فراهم آمدن زمينه تبيين تجربيات و مفاهيم حمايتگري از نگاه مسئولين و مديران  امداد امام(ره) در جمع دست اندرکاران حوزه ديپلماسي فرهنگي نظام

*   مشارکت نزديک کميته امداد امام خميني(ره) با سازمان ها و نهادهاي همکار

*  توليد ارزش افزوده تبليغي و ارتباطي براي سطوح مختلف مخاطبين دانشگاهي خصوصا جذب فرصت هاي گسترده و جلب حضور فعال اساتيد دانشگاه  و همچنين پژوهشگران و کارشناسان ارجمند در تهيه و تدوين مقالات مرتبط امداد

*  ايجاد زمينه اقبال طلاب و علماي حوزه علميه قم، اصفهان، مؤسسه امام خميني (ره) و تأکيد بر ضرورت برنامه ريزي در جهت تبيين و معرفي مباني فکري حمايتگري

*  افزايش تعامل سازنده حوزه معاونت بين الملل با ساير حوزه هاي ستادي کميته امداد و بهره گيري طرفين از ظرفيتهاي کارشناسي موجود

 

لازم به ذکر است برگزاري همايش هايي از اين دست مستلزم انجام فعاليت هاي پيشيني و پسيني بسيار و ايجاد زمينه و بستر لازم و طي مقدمات و مؤخرات قابل توجه است.

از جمله اين امور محورهاي ذيل است:

*  تنظيم برنامه و جدول زمانبندي برگزاري همايش، دعوت از مدعوين شامل نخبگان علمي و اساتيد دانشگاهي، چهره هاي مؤثر فرهنگي و اجتماعي، دانشجويان، خبرنگاران و اصحاب رسانه ها، مسئولين سازمان هاي همکار با کميته امداد امام خميني(ره)

*  دعوت از مسئولين و مديران مجموعه کميته امداد در ستاد مرکزي بويژه حوزه هاي تخصصي مرتبط با عنوان همايش

*  پيش بيني مکان مناسب برگزاري همايش که با نظرداشت به اولويت انتخاب مراکز علمي و پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي انتخاب گرديد.

* هماهنگي هاي لازم پوشش خبري و رسانه اي

*  تعيين دبيرخانه همايش و فرصت گذاري اساتيد و صاحب نظران علمي و دانشگاهي براي تعيين محورهاي فراخوان مقالات

*  فراخوان مقاله پيش از برگزاري همايش

*  انتخاب و دعوت از پژوهشگران براي ارائه مقالات برگزيده در همايش

*  برگزاري نشست مطبوعاتي مشترک پيش از برگزاري همايش براي آماده سازي اذهان عمومي

*  مستند سازي همايش و توليد مجموعه چند رسانه اي از برگزاري و توليدات همايش و انعکاس چکيده مباحث همايش در جرايد و رسانه ها

*  توليد بولتن مکتوب و مصور همايش حاوي متن سخنراني ها، عناوين مقالات، بازتاب رسانه اي، مکاتبات و گزيده تصاوير.

                                                           

 

 

 

 

 

 

ميزگرد تخصصی هم انديشي در مورد آفريقا

نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک نظام سياسي نوين و در نوع خود منحصر به فرد ،محصول بزرگترين انقلاب فرهنگي، سياسي قرن اخير و تاثيرگذارترين تحول سياسي مدرن درجهان اسلام به شمار مي رود که درصدد ارائه يک طرز فکر و شيوه زندگي اسلامي به انسان معاصر مي باشد.

بديهي است که اين هدف تنها در چارچوب تمدن اصيل اسلامي و اجراي الگوهاي جديد که برمبناي احياي فرهنگ ديني و تجلي وتبلور باورها وآموزه هاي اسلامي در حيات اجتماعي ونظام بين الملل ترسيم شده است تحقق پذير خواهد بود .

از اين منظر مهمترين تفاوت اين انقلاب به عنوان مردمي ترين انقلاب با ساير انقلابهاي بزرگ جهان را بايد در خصلت هاي بنيادين آن و به ويژه باورهاي ديني و اهداف آن جستجو کرد.

طبيعي است که چنين نظامي متمايز از تمدن مادي و مفروضات سکولار غرب، بر پايه بنيادها و گفتمان منطبق بر ارزشهاي اسلامي بنا گرديده است و به روشني از درون سياستها و راهبردهاي کلان نظام نظير قانون اساسي و يا سند چشم انداز بيست ساله مشهود است.

طبق اين تعريف ، نظام جمهوري اسلامي ايران واجد بازتابها و پيامدهاي نظري و عملي خاصي در عرصه روابط بين الملل مي باشد که برخلاف ساير دولت هاي قدرتمند، آن را از ويژگي هايي برخوردار مي کند که مي تواند بر اساس اين عناصر سياست خود را به منصه ظهور رساند.

يکي از ملموس ترين نمونه ها مربوط به حرکتهاي انساندوستانه و فعاليتهاي حمايتي از محرومان در سراسر جهان مي باشد که محصول تلفيق انديشه هاي ديني از يکسو و اراده ملي از سوي ديگر است که در راستاي آرمانها و اهداف نظام اسلامي به استخدام گرفته شده است.

بطوريکه امروزه برهمگان مشخص شده که جمهوري اسلامي ايران خود را به ترويج اهداف کلي پيروزي جهاني اسلام و احقاق حقوق مستضعفين عالم متعهد مي داند.

در اين زمينه بايد افزود که قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران که برگرفته از مبانى و موازين دينى است ، در اصول متعددى وحدت امت اسلامى و حمايت از مسلمانان در هرگوشه از جهان را مورد توجه قرار داده و آن را به عنوان يك وظيفه مهم و اساسى بيان نموده است.

به حكم آيه كريمه «انّ هذه امتكم امّة واحدة و انا ربّكُم فاعبدون» همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و كوشش مستمري در جهت رفع محروميتهاي اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعي جهان اسلام بعمل آورد.

براي نمونه در اصل سوم قانون اساسى كه مشتمل بر 16 بند مى باشد و يكى از اصول بسيار مهم قانون اساسى در اين زمينه به شمارمي آيد به بيان سياستهاى کلان دولت مى پردازد. در آخرين بند اين اصل، دولت جمهورى اسلامى ايران موظف شده است همه امكانات خود را براى«تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان» به كار گيرد. آنچه در بند 16 اصل سوم بدان اشاره شده در فصل دهم كه اختصاص به سياست خارجى جمهورى اسلامى دارد با صراحت تمام بر آن تأكيد گرديده است.

همچنين در اصل يكصد و پنجاه و چهارم قانون اساسي تاکيد شده که جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كـل جـامعه بشرى را آرمـان خود مى داند و استقلال و آزادى و حكومت حق و عـدل را حق همه مردم جهـان  مى شناسد. بنابراين در عين خوددارى كامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى كند.»

با توجه به اصول ياد شده مى توان نتيجه گرفت كه از نظر قانون اساسى چون «همه مسلمانان يك امتند»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و حمايت از مستضعفين در هر نقطه از جهان يكى از «معيارهاى اسلام» است و به همين جهت يكى از اصول سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران را تشكيل مى دهد.

با عنايت به اولويتهاي اشاره شده در قانون اساسي و ويژگيهاي خاص قاره محروم ومسلمان نشين آفريقا بديهي است که اين منطقه بصورت ذاتي از اهميت ويژه اي در دستگاه سياست خارجي کشور برخوردار باشد.

با عنايت به توضيحات فوق و از آنجايي كه قاره آفريقا به لحاظ دارا بودن سابقه استثمار تاريخي و همسويي سياسي و فرهنگي داراي تمايلات عميقي به انقلاب اسلامي داشته است ، لذا بسط و گسترش تعاملات سياسي و همكاري جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي آفريقايي در دستور كار دولتمردان جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.

سياست گذاران جمهوري اسلامي ايران با توجه به آرمانها و اهداف انقلاب اسلامي که در قانون اساسي آمده است، برقراري روابط با كشورهاي جهان سوم از جمله ممالك آفريقايي را در تقدّم سياست هاي خود قرار دادند.

برخي از اهداف و انگيزه هاي زير باعث تقويت گرايش ايران در آفريقا شد:

·        معرفي اسلام به عنوان يك ايدئولوژي الهي و انقلابي كه مي تواند موجب كرامت انسان و پديد آورنده استقلال و عدم وابستگي براي دولتها باشد و معرفي انقلاب اسلامي به عنوان راه رهايي از زير يوغ استعمار و نژادپرستي مي باشد؛

·        حمايت از جنبشهاي رهايي بخش ومبارزات ضد نژادپرستي مردم آفريقا

·        تقويت همكاريهاي جنوب- جنوب در بين كشورهاي غير متعهد از جمله در كشورهاي آفريقايي؛

·        بهره برداري از پتانسيل هاي هاي بين المللي كشورهاي آفريقايي

·        ايجاد فضاي حياتي مناسب در برابر فشارهاي غرب با انگيزه متنوع نمودن مركز همكاريهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و

به هرتقدير ملاحظه مي شود که جايگاه كشورهاي آفريقايي در سايه خط مشي کلي سياست خارجي کشور رو به افزايش بوده است. هرچند که فاصله فعاليتهاي انجام شده با سطح مورد انتظار نشان دهنده ضرورت توجه جدي تر به اين مقوله مي باشد. بطوريکه تعيين يك استراتژي عملي و دراز مدت در قبال كشورهاي اين قاره از جمله وظايف خطير و حساس سياستگذاران و صاحبنظران نظام ج.ا.ايران در مجامع بين المللي به شمار مي رود.

به بيان ديگر ضروري است تا در زمينه گسترش روابط با آفريقا به تعيين خط مشي و روش اجرايي همه جانبه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مبادرت نمود. زيرا تاكنون نگرش غالب به آفريقا بر پايه گسترش روابط از طريق كمك هاي اقتصادي مبتني بوده است. درصورتي که اين روش بايد به عنوان يکي از روش هاي موجود در کنار ساير ابزار ديپلماسي تلقي شود.

بديهي است که تحقق ديپلمـاسي همه جـانبه نيازمند همکاري جدي همه نهادهـاي فعال در عرصه بين المللي  مي باشد . در راستاي تحقق اين سياست کلان و پيشبرد اهداف اساسي نظام ، نقش نهادهاي فعال مردمي و حمايتي همچون کميته امداد امام خميني (ره) چشم گير مي باشد.    

کميته امداد امام خميني (ره) همواره به عنوان يکي از بزرگ ترين موسسات خيريه بين المللي و با کوله باري بيش از يک ربع قرن تجربه و دانش در امر مبارزه با فقر، در جهت رفع محروميت و در راستاي اهداف کلان بين المللي گام بر داشته است و به خوبي مسئوليت خطير حضور در برخي کشورهاي اسلامي و رسيدگي به مردم ضعيف و بي پناه را بر عهده گرفته است.

 اين نهاد که يادگار زرين امام راحل است موفق شده با انتقال تجربيات و ارائه الگوهاي مناسب مددکاري به جهان اسلام و با فراخور توان، نياز و زمينه هاي موجود در کشورهاي ديگر، خدمات بشردوستانه ماندگاري انجام دهد و به عنوان يکي از بازوهاي ديپلماسي کشور گام بردارد.

چرا که مهم ترين هدف کميته امداد امام (ره) تحقق آرمان هاي والاي اسلام، قرآن کريم و ائمه اطهار در زمينه بازگرداندن عزت و کرامت انساني اسلامي محرومين و نيازمندان ( که در اثر فقر و استضعاف مخدوش شده ) به حساب مي آيد.

اين نهاد مقدس در راستاي نيل به مقصود و به تناسب امکانات ، شرايط و اقتضائات خاص فرهنگي، اجتماعي و سياسي و با در نظرگرفتن قوانين ، مقررات و ارزيابي نيازهاي محرومين در کشورهاي هدف ، ضمن هماهنگي با دستگاه سياست خارجي نظام ( وزارت امور خارجه و نمايندگان سياسي ايران در کشورهاي مقصد ) اقدامات ارزنده اي به ثمر رسانده است . براي نمونه اقدامات کميته امداد امام خميني(ره) در کشور آفريقايي کومور بر همين اساس تعريف شده است.

در واقع کميته امداد امام (ره) با اجراي برنامه هاي انساندوستانه و برقراري تعامل و ارتباط مستمر با متن جوامع مورد نظر ، هم زمان در جهت بسترسازي و تحقق سه هدف عمده سياست خارجي نظام مقدس ج.ا.ايران گـام بر مي دارد:

1)    تاليف قلوب و تبليغ نظام

در گام نخست که در برگيرنده کليه اقدامات حمايتي امداد در خارج از کشور مي باشد وطيف وسيعي را به خود اختصاص مي دهد مربوط به تأليف قلوب در بين مردم ساير کشورها و معرفي جمهوري اسلامي در ميان اذهان عمومي و بين المللي است .

فعاليتهاي بشر دوستانه امداد که فارغ از ملاحظات سياسي و مذهبي در اختيار نيازمندان قرار مي گيرد به نوبه خود موجب کاهش اثرات تبليغات منفي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي مي شود و در جاي خود حداقل به عنوان يکي از ابزار مفيد  دستگاه ديپلماسي عمومي کشور و در جهت منافع ملي کشور در ايجاد تصويري واقعي از اهداف مقدس ايران در رفع محروميت به شمار مي آيد كه نهايتا باعث تقويت نگاه مثبت نسبت به نظام خواهد بود.

2)    ايجاد حوزه نفوذ اجتماعي

يکي ديگر از دستاوردها و بازتاب هاي فعاليت امداد در سطح ايجاد حوزه نفوذ اجتماعي و تقويت آن در مناطق مختلف قابل بررسي مي باشد. اين موضوع خصوصاً در كشورهايي كه دچار فقر و آسيبهاي اجتماعي شديد هستند بسيار حائز اهميت است. در تبيين اهميت اين مساله در تامين منافع ملي کشور و کمک به سياست خارجي کشور همين بس که ايجاد حوزه نفوذ در ميان ساير ملل يکي از برنامه هاي اصلي هر کشور فعال در عرصه بين المللي محسوب مي شود. چرا که در صورت برخورداري از حمايتهاي طيفهاي گوناگون از جوامع ، امکان اثر گذاري در ميان نخبگان سياسي، اجتماعي و...بيشتر خواهد شد.  

3)    کمک به ايجاد عمق استراتژيك

اين سطح که نقطه اوج فعاليتهاي بشر دوستانه امداد در خارج از کشور را به خود اختصاص مي دهد مي تواند بطور مستقيم منافع ملي و امنيت ملي را تحت تاثير قرار دهد. تاجاييکه معادلات و مناسبات منطقه اي و بين المللي را دچار فراز ونشيب جدي قرار دهد. نمونه بارز اين مطلب را بگونه اي مي توان در نقش فعاليتهاي عاطفي و بشردوستانه امداد در لبنان مشاهده کرد. هرچند که بايد افزود موضوع لبنان تابعي از متغيرهاي مختلف نظير مسائل ايدئولوژيک ، ارتباطات فرهنگي و... مي باشد .

کميته امداد امام (ره) در جهت دستيابي به محورهاي فوق تلاش دارد با بهره گيري از ديپلماسي حمايت در مسير تقويت همه جانبه دستگاه ديپلماسي کشور حرکت کند و با بهره گيري از پشتوان? مفهومي ديپلماسي حمايت ، برنامه هاي خود را سازماندهي نمايد .

البته بايد متذکر شد که اين مباحث از همان ابتداي فعاليت امداد در عرصه بين المللي و در صحنه عمل در حال وقوع بوده است . اما اينكه چگونه ديپلماسي حمايت مي تواند به عنوان يك گفتمان رايج علمي و نظري در بين صاحبنظران مطرح شود نيازمند بحث وگفتگوهاي متنوع در قالب شکل گيري سمينارهـا و ميزگردهاي تخصصي مي باشد .

در اين مسير حوزه معاونت هماهنگي امور بين الملل امداد با عنايت به اهداف تعريفي خود علاوه بر راهبري و هماهنگي فعاليت هاي اجرائي دفاتر نمايندگي امداد امام خميني (ره) در خارج از کشور و انجام فعاليتهاي حمايتي نظير تهيه ، تامين و ارسال سبد کالاهاي حمايتي و اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز دفاتر ، اهتمام به امر فعاليتهاي پژوهشي داشته است و درصدد است با بهره گيري از اندوخته هاي علمي و تجربي اساتيد دانشگاه ها ، صاحبنظران وشخصيت هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي برون مرزي به نيازهاي علمي پاسخ دهد . برخي از اهداف معاونت بين الملل در تشکيل  ميزگردهاي تخصصي عبارتند از :

·        تقويت عقبه فکري و ارتقاء جايگاه علمي کميته امداد امام خميني (ره) در جهت زدودن غبار رنج و محروميت از چهره محرومين و نيازمندان .

·        معرفي "ديپلماسي حمايت" به عنوان يكي از محورهاي اصلي در راستاي کمک به دستگاه سياست خارجي در ايجاد ديپلماسي همه جانبه

·        پاسخ به نيازهاي علمي دفاتر در جهت بستر سازي و تسهيل خدمات حمايتي دفاتر نمايندگي خارج از کشور

·        بهره مندي از ظرفيت هاي موجود و سازماندهي مباني موجود .

·        آشنا ساختن نخبگان فکري، فرهنگي، علمي، اجتماعي و شخصيت ها و مقامات سياسي برون مرزي با دستاوردهاي انقلاب، نظام و کميته امداد امام (ره) به عنوان يکي از بزرگ ترين نهادهاي خيريه و حمايتي اسلامي و مردمي .

·        انتقال و تبادل تجربيات حاصله با نهادها و صاحبنظران در عرصه بين المللي .

·        تعامل سازنده، بشر دوستانه و حمايت گرايانه با سازمانها و ارگانهاي فعال در زمينه بين المللي .

در همين چارچوب و در پي مذاکره مقام محترم سرپرستي با معاونت پژوهشي وزارت امور خارجه و صلاحديد ايشان در جهت تقويت غناي علمي و بهره گيري از نظرات اساتيد و کارشناسان ارشد حوزه آفريقا، اقدامات لازم در جهت برگزاري ميزگرد تخصصي هم انديشي در مورد آفريقا توسط معاونت هماهنگي اموربين الملل به سرپرستي جناب آقاي محمدي فرد با دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه بعمل آمد و به حول و قوه الهي اين ميزگرد با حضور اساتيد دانشگاههاي امام صادق(ع)،تهران،تربيت مدرس، علامه و صاحبنظران ارشد حوزه آفريقا در مرکز آفريقا شناسي، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، مجمع جهاني اهل البيت(ع)، پژوهشگاه فرهنگ و ارتبااطات وزارت ارشاد در تاريخ 21 اسفند سال1387 برگزار گرديد.