کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

   


گزارش عملکرد ماه مبارک رمضان دفتر لبنان (لینک دانلود) 

 

***

گزارش مصور سفر به عتبات عالیات(دانلود) 

***

 

 

 

 


 

 

 

دفتر نمایندگی کمیته امداد امام خمینی(ره)درلبنان

فعالیت های کمیته امدادامام (ره) با دستور حضرت امام خمینی در سال 1365 درکشور لبنان آغاز گردید.

احیاء کیان خانواده و ارتقا کرامت و عزت انسانی، وایجاد اعتماد به نفس و خود باوری در بین محرومان  ازمهمترین اهداف امداد امام خمینی (ره)می باشد از این روتوانمند سازی  خانواده های محروم به عنوان محور اصلی خدمات بشردوستانه کمیته امداد امام (ره) از طریق ارائه خدمات حرفه آموزی از یکسو و انجام کمک های پشتیبانی کننده و حمایت گرانه مانند توزیع اقلام معیشتی ضروری ،کمک های بهداشتی و درمانی و مشاوره و فرهنگی و ...از سوی دیگر، به عنوان رویکرد عملیاتی دفتر امداد امام (ره)در لبنان بوده است.در این راستا تاسیس صندوق اشتغال برای اعطا وام کسب و کاربه آموزش دیدگان کارگاه های فنی و حرفه ای و خانواده های دارای مهارت کار،یکی ازموفقیت های دفتر نمایندگی امدادامام خمینی (ره) درکشورلبنان محسوب می گردد.

تاسیس مدارس و مراکز آموزشی واهتمام دفتر به  مسایل آموزشی و فرهنگی  فرزندان خانواده های محروم نیز در راستای کمک به خود اتکایی نیازمندان  طرح ریزی شده است.

ترویج سنت های حسنه اسلامی مانند صدقه، علاوه بر ایجاد منابع درآمد بومی و محلی ،باعث افزایش سطح احساس مسئولیت و مشارکت های اجتماعی نیزگردیده است. دفتر نمایندگی امدادامام خمینی (ره)درکشورلبنان توانسته است با بومی سازی تجربیات خود در کشور لبنان در زمینه های جذب مشارکت های مردمی با توزیع بیش از120 هزار صندوق صدقه ،جذب حامیان ایتام و کمک های خیرین ، برگزاری هفته ها و جشن های اکرام یتیم  ، به هدف تامین  80درصد منابع مورد نیاز خود رااز منابع محلی و مردمی  نایل آید.

 افتتاح مجتمع های فرهنگی واردوگاه تربیتی جهت دانش آموزان و دانشجویان و همچنین مراکز  حمایت ونگهداری  کودکان عقب مانده ذهنی و سالمندان بیانگرگستردگی و تنوع خدمات امداد امام خمینی (ره)در آن کشور می باشد.

از دیگر ویژگی های خدمات امداد امام (ره)در لبنان گستردگی بهره مندی تمامی گروه ها وطوایف از شمال کشورلبنان که منطقه سنی نشین است تا جنوبی ترین منطقه بنت جبیل و منطقه مسیحی نشین می باشد.