کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

 

 


 

 

 


 

گزارش سازمان ملل از وضعیت فقر در سوریه:

 ازچهار نفر، سه نفر سوری در فقر بسرمی برند وبیشتر از نیمی از آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند.

بدهی های عمومی درحال افزایش دائمی است واغلب وام دهندگان ایرانی ها هستند. ویرانی ها تا پایان سال 2013م به 144 میلیارد دلار رسیده است.

درهمین راستا گزارش سازمان ملل اشاره دارد که، ازچهار نفر سوری سه نفر درفقر وبیشتر از نیمی از آنها زیر خط فقر شدید زندگی می کنند، قابل توجه است که ویرانی های پیش آمده در اثر جنگ های داخلی تا پایان سال 2013م به 144 میلیارد دلار رسیده است. واین امر بدلیل توقف صنعت وفعالیت های نظامی در کشور می باشد.

گزارش مشترک صادره ازسوی مرکز مطالعات سیاسی سوریه و سازمان ملل که مرکز آن در دمشق می باشد، در روز چهارشنبه، دال براینست که( نرخ فقر در سوریه به مرحله بحران رسیده واکثریت قریب به اتفاق مردم سوریه در حال حاضر در راه های اصلی کسب روزی ومعیشت قراردارند، اما برای تعدادی دیگر امری است غیر ممکن است)، آمار نشان میدهد که با آغاز سال 2013م بین هر چهار نفر سه نفر درفقر وبیشتر از نیمی از مردم (20 میلیون) در زیر خط فقر زندگی می کنند.

طبق بررسی های به عمل آمده توسط سازمان (إسکوا ESCWA) طی ماه اکتبر گذشته، حدود 18 میلیون سوری زیر خط فقر شدید زندگی می کنند. سوریه برای اولین بار در تاریخ خود به مرحله قحطی و گرسنگی رسیده، درحال حاضر چهار میلیون سوری زیر خط فقر غذایی زندگی می کنند، واین مسئله درمقایسه با آمار سال 2010م می باشد که 200  هزار سوری زیر خط فقر زندگی می کردند.

این گزارش اظهار می کند که، سوریه کشوری است که عایدات سالانه اقتصادی خود به 67 میلیون دلار می رسید، اما این کشور به دولت وملت فقیر ومبتلا به ویرانی وفقر تبدیل شده است. او اشاره کرد که : قیمت کالاها بسیار بصورت قابل توجهی افزایش یافته است، قیمت مواد غذایی رور به روز افزایش می یابد من جمله لبنیات، پنیر و تخم مرغ به نسبت 360% در حالی که قیمت مواد غذایی بطور کلی ومواد سوختی و آشبزی تقریبا به نسبت 300% رسیده است.

گزارش ادامه میدهد که، سوریه زیان های اقتصادی فراوانی متحمل شده است که بالغ بر 144 میلیارد دلار می باشد واین امر بدلیل توقف وبسته شدن کارخانه ها وشرکت های تولیدی، فرار سرمایه داران، علاوه بر غارت وسرقت و زیان های ناشی از جنگ های داخلی سال 2011م است.

طبق گزارش های رسمی، در ماه مارس گذشته، میزان آسیب های ناشی از بحران بالغ بر 7/4 تریلیون لیره سوری رسیده است، بعد از ورود این کشور در سال چهارم بحران، و در سایه استمرار رویدادهایی عنف وخشونت وحملات نظامی که به تخریب و ویرانی منازل مسکونی وزیربناهای اساسی کشورازیک سو، وازسوی دیگر فشارهای اقتصادی وتحریم های بین المللی، کاهش سطح معیشتی مردم سوریه وکاهش نرخ لیره سوریه در برابر ارز جهانی، منجر شده است.

این گزارش حاکی از آن است که، در آغاز سال 2013م مجموع میزان زیان های اقتصادی از بدو بحران به 8/143 میلیارد دلار، معادل 276% از کل درآمدهای محلی سال 2010برآورد شده است، همچنین این گزارش نشان میدهد که وضعیت اقتصاد سوریه متزلزل و سیستم بهداشتی آن بسیار بد ومراکز آموزشی ضعیف وبه پائین ترین میزان خود رسیده است.

دراین راستا، دراین گزارش آمده، که 67/2 میلیون نفر از اصل پنج میلیون نیروی شاغل درحال حاضر بیکار هستند، بدهی های سوریه درحال افزایش است بویژه درسال 2013م با وارد کردن نفت وکالاهای اساسی توسط بشار اسد، این کار باعث شد تا بدهی های سوریه به خارجی ها بویژه ایران افزایش یابد.

درگزارش منتشر شده ازسوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل غرب اسیا (إسکوا) در ماه کانون اول گذشته، نشان میدهد که مجموع درآمدهای محلی سوریه به نسبت 45% پائین آمده است، وتعداد بیکاران سه میلیون نفر از مجموع پنج میلیون نیروی شاغل درکشور می باشد.

درماه کانون الثانی گذشته، سوریه قرارداد راه اندازی (خط تسهیلات اعتباری) بین بانک تجارت سوریه وبانک توسعه صادرات ایران به میزان یک میلیارد دلار به امضاء رساند، همچنین حکومت سوریه دستور موافقت خود را برای تأمین مواد وکالا از ایران بوسیلة قرارداد خط تسهیلات اعتباری ومکانیزم قیمت گذاری برای فروش این مواد و توسعه راه های فروش به کمیسیون اقتصادی صادر کرده است.

تعداد زیادی از منازل مسکونی، تأسیسات، کارخانه ها، مؤسسات، بیمارستان ها ومیدان های نفتی از زمان آغاز بحران در سوریه، مورد هدف و نابودی قرار گرفت، دراین راستا دولت سوریه گروه های تروریست خارجی را متهم به تجاوز وتخریب برعلیه شهروندان سوریه می کند، طبق گفته مقامات سوری هدف این گروه ها تضعیف امنیت و ثبات میهن می باشد. ازسوی دیگر گرو های مخالف مقامات سوریه مسئول آنچه که درکشور اتفاق می افتد.