کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

                 دفتر نمایندگی کمیته امداد امام خمینی(ره)درجمهوری آذربایجان

         بر اساس توافق نامه امضا شده بین  کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسئولین جمهوری آذربایجان درسال 1372،دفتر نمایندگی امداد امام خمینی (ره)فعالیت های بشر دوستانه خود را در جمهوری آذربایجان آغاز ودر مدت کوتاهی علاوه برشهر باکو ، شهرهای گنجه ، گویچای ، لنکران و 48 شهرستان و470 روستا از خدمات امداد امام (ره)بهره مند گردیدند.

خدمات بشردوستانه امداد امام (ره)بر اساس شرایط و نیازهای محرومان در سه گروه طراحی و عرضه گردیده است:

گروه اول کمک ها شامل کمک های اساسی و اضطراری باعناوین معیشتی،بهداشتی و درمانی، تحصیلی و آموزشی ،ازدواج و جهیزیه می باشد.این کمکها از ابتدای شروع به کار دفتر امداد امام خمینی (ره)درجمهوری آذربایجان نقش بسیار مهمی در امدادرسانی به مهاجرین بحران قره باغ داشته است.

تاسیس درمانگاه امام علی (ع) کمیته امدادامام (ره) که اولین مرکز درمانی رایگان دارای بخش های آزمایشگاه و دندانپزشکی و سونوگرافی در آذربایجان با ظرفیت روزانه 100 نفر می باشد از دیگر خدمات ارائه شده به محرومان آن کشوردر این بخش بوده است.

گروه دوم کمک های بشردوستانه امداد امام خمینی(ره)که دارای جایگاه ویژه ای است توانمند سازی نیازمندان از طریق آموزش و فرآهم آوردن شرایط اشتغال و کسب درآمد و سرانجام رسیدن به هدف خود اتکایی خانواده های محروم بوده است. اعطاء هزاران  وام اشتغال بدون بهره و قرض الحسنه به آموزش دیدگان یا افراد دارای مهارت و مستعدین کار و اشتغال بیان گر تلاش ویژه دفتر نمایندگی امداد امام خمینی (ره)در این بخش است.

در بخش سوم از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره)به ارائه دانش فنی وانتقال تجربیات موفق امداد امام (ره)به سازمان ها، خیریه ها و ارائه دهندگان خدمات انسان دوستانه آذری یا بین المللی حاضر درآن کشورپرداخته می شود،دراین راستا تنظیم سفرهای آموزشی به جمهوری اسلامی ایران، برپایی سمینارها و دوره ها و کارگاه های آموزشی به عنوان روش های مورد اقدام در دستور کار دفتر بوده است.

شایان ذکر است ترویج سنت احسان و کمک به نیازمندان وبهره مندی از مشارکت های خیرین و مردم کشور آذربایجان ضمن  بکار گیری تجربیات و توانمندی های کارشناسی کمیته امداد امام خمینی(ره) در برجسته نمودن خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در آن کشور نقش به سزایی داشته است.

 

 


 

 

برگزاری مراسم تقدیر از بیست سال فعالیت های انسان دوستانه کمیته امداد امام خمینی در جمهوری آذربایجان (دانلود)

 

 

                                                                    

 

         بر اساس توافق نامه امضا شده بین  کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسئولین جمهوری آذربایجان درسال 1372،دفتر نمایندگی امداد امام خمینی (ره)فعالیت های بشر دوستانه خود را در جمهوری آذربایجان آغاز ودر مدت کوتاهی علاوه برشهر باکو ، شهرهای گنجه ، گویچای ، لنکران و 48 شهرستان و470 روستا از خدمات امداد امام (ره)بهره مند گردیدند.

خدمات بشردوستانه امداد امام (ره)بر اساس شرایط و نیازهای محرومان در سه گروه طراحی و عرضه گردیده است:

گروه اول کمک ها شامل کمک های اساسی و اضطراری باعناوین معیشتی،بهداشتی و درمانی، تحصیلی و آموزشی ،ازدواج و جهیزیه می باشد.این کمکها از ابتدای شروع به کار دفتر امداد امام خمینی (ره)درجمهوری آذربایجان نقش بسیار مهمی در امدادرسانی به مهاجرین بحران قره باغ داشته است.

تاسیس درمانگاه امام علی (ع) کمیته امدادامام (ره) که اولین مرکز درمانی رایگان دارای بخش های آزمایشگاه و دندانپزشکی و سونوگرافی در آذربایجان با ظرفیت روزانه 100 نفر می باشد از دیگر خدمات ارائه شده به محرومان آن کشوردر این بخش بوده است.

گروه دوم کمک های بشردوستانه امداد امام خمینی(ره)که دارای جایگاه ویژه ای است توانمند سازی نیازمندان از طریق آموزش و فرآهم آوردن شرایط اشتغال و کسب درآمد و سرانجام رسیدن به هدف خود اتکایی خانواده های محروم بوده است. اعطاء هزاران  وام اشتغال بدون بهره و قرض الحسنه به آموزش دیدگان یا افراد دارای مهارت و مستعدین کار و اشتغال بیان گر تلاش ویژه دفتر نمایندگی امداد امام خمینی (ره)در این بخش است.

در بخش سوم از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره)به ارائه دانش فنی وانتقال تجربیات موفق امداد امام (ره)به سازمان ها، خیریه ها و ارائه دهندگان خدمات انسان دوستانه آذری یا بین المللی حاضر درآن کشورپرداخته می شود،دراین راستا تنظیم سفرهای آموزشی به جمهوری اسلامی ایران، برپایی سمینارها و دوره ها و کارگاه های آموزشی به عنوان روش های مورد اقدام در دستور کار دفتر بوده است.

شایان ذکر است ترویج سنت احسان و کمک به نیازمندان وبهره مندی از مشارکت های خیرین و مردم کشور آذربایجان ضمن  بکار گیری تجربیات و توانمندی های کارشناسی کمیته امداد امام خمینی(ره) در برجسته نمودن خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در آن کشور نقش به سزایی داشته است.

 

 

 

 

 

 

         بر اساس توافق نامه امضا شده بین  کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسئولین جمهوری آذربایجان درسال 1372،دفتر نمایندگی امداد امام خمینی (ره)فعالیت های بشر دوستانه خود را در جمهوری آذربایجان آغاز ودر مدت کوتاهی علاوه برشهر باکو ، شهرهای گنجه ، گویچای ، لنکران و 48 شهرستان و470 روستا از خدمات امداد امام (ره)بهره مند گردیدند.

خدمات بشردوستانه امداد امام (ره)بر اساس شرایط و نیازهای محرومان در سه گروه طراحی و عرضه گردیده است:

گروه اول کمک ها شامل کمک های اساسی و اضطراری باعناوین معیشتی،بهداشتی و درمانی، تحصیلی و آموزشی ،ازدواج و جهیزیه می باشد.این کمکها از ابتدای شروع به کار دفتر امداد امام خمینی (ره)درجمهوری آذربایجان نقش بسیار مهمی در امدادرسانی به مهاجرین بحران قره باغ داشته است.

تاسیس درمانگاه امام علی (ع) کمیته امدادامام (ره) که اولین مرکز درمانی رایگان دارای بخش های آزمایشگاه و دندانپزشکی و سونوگرافی در آذربایجان با ظرفیت روزانه 100 نفر می باشد از دیگر خدمات ارائه شده به محرومان آن کشوردر این بخش بوده است.

گروه دوم کمک های بشردوستانه امداد امام خمینی(ره)که دارای جایگاه ویژه ای است توانمند سازی نیازمندان از طریق آموزش و فرآهم آوردن شرایط اشتغال و کسب درآمد و سرانجام رسیدن به هدف خود اتکایی خانواده های محروم بوده است. اعطاء هزاران  وام اشتغال بدون بهره و قرض الحسنه به آموزش دیدگان یا افراد دارای مهارت و مستعدین کار و اشتغال بیان گر تلاش ویژه دفتر نمایندگی امداد امام خمینی (ره)در این بخش است.

در بخش سوم از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره)به ارائه دانش فنی وانتقال تجربیات موفق امداد امام (ره)به سازمان ها، خیریه ها و ارائه دهندگان خدمات انسان دوستانه آذری یا بین المللی حاضر درآن کشورپرداخته می شود،دراین راستا تنظیم سفرهای آموزشی به جمهوری اسلامی ایران، برپایی سمینارها و دوره ها و کارگاه های آموزشی به عنوان روش های مورد اقدام در دستور کار دفتر بوده است.

شایان ذکر است ترویج سنت احسان و کمک به نیازمندان وبهره مندی از مشارکت های خیرین و مردم کشور آذربایجان ضمن  بکار گیری تجربیات و توانمندی های کارشناسی کمیته امداد امام خمینی(ره) در برجسته نمودن خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در آن کشور نقش به سزایی داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر نمایندگی کمیته امداد امام خمینی(ره)درجمهوری آذربایجان

         بر اساس توافق نامه امضا شده بین  کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسئولین جمهوری آذربایجان درسال 1372،دفتر نمایندگی امداد امام خمینی (ره)فعالیت های بشر دوستانه خود را در جمهوری آذربایجان آغاز ودر مدت کوتاهی علاوه برشهر باکو ، شهرهای گنجه ، گویچای ، لنکران و 48 شهرستان و470 روستا از خدمات امداد امام (ره)بهره مند گردیدند.

خدمات بشردوستانه امداد امام (ره)بر اساس شرایط و نیازهای محرومان در سه گروه طراحی و عرضه گردیده است:

گروه اول کمک ها شامل کمک های اساسی و اضطراری باعناوین معیشتی،بهداشتی و درمانی، تحصیلی و آموزشی ،ازدواج و جهیزیه می باشد.این کمکها از ابتدای شروع به کار دفتر امداد امام خمینی (ره)درجمهوری آذربایجان نقش بسیار مهمی در امدادرسانی به مهاجرین بحران قره باغ داشته است.

تاسیس درمانگاه امام علی (ع) کمیته امدادامام (ره) که اولین مرکز درمانی رایگان دارای بخش های آزمایشگاه و دندانپزشکی و سونوگرافی در آذربایجان با ظرفیت روزانه 100 نفر می باشد از دیگر خدمات ارائه شده به محرومان آن کشوردر این بخش بوده است.

گروه دوم کمک های بشردوستانه امداد امام خمینی(ره)که دارای جایگاه ویژه ای است توانمند سازی نیازمندان از طریق آموزش و فرآهم آوردن شرایط اشتغال و کسب درآمد و سرانجام رسیدن به هدف خود اتکایی خانواده های محروم بوده است. اعطاء هزاران  وام اشتغال بدون بهره و قرض الحسنه به آموزش دیدگان یا افراد دارای مهارت و مستعدین کار و اشتغال بیان گر تلاش ویژه دفتر نمایندگی امداد امام خمینی (ره)در این بخش است.

در بخش سوم از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره)به ارائه دانش فنی وانتقال تجربیات موفق امداد امام (ره)به سازمان ها، خیریه ها و ارائه دهندگان خدمات انسان دوستانه آذری یا بین المللی حاضر درآن کشورپرداخته می شود،دراین راستا تنظیم سفرهای آموزشی به جمهوری اسلامی ایران، برپایی سمینارها و دوره ها و کارگاه های آموزشی به عنوان روش های مورد اقدام در دستور کار دفتر بوده است.

شایان ذکر است ترویج سنت احسان و کمک به نیازمندان وبهره مندی از مشارکت های خیرین و مردم کشور آذربایجان ضمن  بکار گیری تجربیات و توانمندی های کارشناسی کمیته امداد امام خمینی(ره) در برجسته نمودن خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در آن کشور نقش به سزایی داشته است.