کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

طرح حمایت از دانش آموزان و دانشجویان محروم از نعمت پدر

اوست خدایی که میان اعراب امی(یعنی قومی که خواندن و نوشتن هم نمی دانستند)پیغمبری بزرگوار از همان مردم بر انگیخت  تا بر آنان آیات وحی خدا را تلاوت کند و آ«ها را از لوث جهل و اخلاق زشت پاک سازد و شریعت کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد با آنکه پیش از این ،همه در ورطه جهالت و گمراهی بودند.                                                                                                                                                                                                    (سوره جمعه،آیه2)

بر اساس آیات قرآنی ،اولین پیام دین مبین اسلام دعوت به علم و خواندن است و اولین ماموریت پیامبر عالیقدر جهان اسلام،نیز تلاوت آیه های رحمت و تزکیه امت و تعلیم کتاب خدا و احکام الهی است.انسان الهی و انسان مورد نظر اسلام،انسانی است که به دو بال عظیم علم و ایمان مجز باشد.

علم به تنهایی ضامن سعادت جامعه نیست،جامعه دین و ایمان هم لازم دارد همانطوری که ایمان بدون علم مفید نیست بلکه وبال است.

از واجبات و فرایض اسلامی ،طلب و تحصیل علم است.فراگیری علم و دانش بر هر مسلمانی واجب است.اصولا در نزد ابناء بشر عالم و دانا نسبت به جاهل و نادان از برتری و رجحان خاصی برخوردار است و قرآن کریم نیز به این رجحان و برتری صحه می گذارد و می فرماید:آیا واقعا کسانی که می دانند و آگاهند با کسانی که در نادانی و نا آگاهی بسر می برند مساوی اند.

لذا دیده می شود که مسئله علم و علم اندوزی و فرهنگ انسانها در دین مبین اسلام مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفته و این نکته بسیار مهمی است که همه چیز یک انسان یا بطور عام تر یک جامعه را فرهنگ حاکم بر آن تشکیل می دهد.

پیشرفت تحصیلی فرزندان معنوی، یکی از دغدغه های مهم و اساسی حامیان طرح اکرام است لذا آندسته از عزیزانی که می توانند در پرورش فکری دانش آموزان  و دانشجویان محروم از نعمت پدر ما را یاری رسانند حتما از طریق تلفن 23902625 یا رایا نامه ekram@emdad.ir ، ما را از نظرات خود بهره مند سازند .

بی تردید پشتوانه اصلی این فرزندان ،ادامه تحصیل و طی مدارج عالی است تا ان شا الله بر تکیه به تواناییها و استعدادهایشان به توانمندی دست یابند.