کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

اداره کل امور حقوقی و املاک

مدیرکل امورحقوقی و املاک

هادی طاهری جبلی

 

 

معاون مدیرکل حقوقی

حمیدرضا ملااسمعیلی

 

مدیر اداره دعاوی و قراردادها

احمد نظری

 

 

 

 

رئیس اداره دعاوی

مرتضی ناصری

 

 

 

رئیس اداره قراردادها

حسین فتاحی