کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

طرح حمایت از دانش آموزان و دانشجویان محروم از نعمت پدر

اوست خدایی که میان اعراب امی(یعنی قومی که خواندن و نوشتن هم نمی دانستند)پیغمبری بزرگوار از همان مردم بر انگیخت  تا بر آنان آیات وحی خدا را تلاوت کند و آ«ها را از لوث جهل و اخلاق زشت پاک سازد و شریعت کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد با آنکه پیش از این ،همه در ورطه جهالت و گمراهی بودند.                                                                                                                                                                                             (سوره جمعه،آیه2)

بر اساس آیات قرآنی ،اولین پیام دین مبین اسلام دعوت به علم و خواندن است و اولین ماموریت پیامبر عالیقدر جهان اسلام،نیز تلاوت آیه های رحمت و تزکیه امت و تعلیم کتاب خدا و احکام الهی است.انسان الهی و انسان مورد نظر اسلام،انسانی است که به دو بال عظیم علم و ایمان مجز باشد.

علم به تنهایی ضامن سعادت جامعه نیست،جامعه دین و ایمان هم لازم دارد همانطوری که ایمان بدون علم مفید نیست بلکه وبال است.

از واجبات و فرایض اسلامی ،طلب و تحصیل علم است.فراگیری علم و دانش بر هر مسلمانی واجب است.اصولا در نزد ابناء بشر عالم و دانا نسبت به جاهل و نادان از برتری و رجحان خاصی برخوردار است و قرآن کریم نیز به این رجحان و برتری صحه می گذارد و می فرماید:آیا واقعا کسانی که می دانند و آگاهند با کسانی که در نادانی و نا آگاهی بسر می برند مساوی اند.

لذا دیده می شود که مسئله علم و علم اندوزی و فرهنگ انسانها در دین مبین اسلام مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفته و این نکته بسیار مهمی است که همه چیز یک انسان یا بطور عام تر یک جامعه را فرهنگ حاکم بر آن تشکیل می دهد.

پیشرفت تحصیلی فرزندان معنوی ، یکی از دغدغه های مهم و اساسی حامیان طرح اکرام است لذا آندسته از عزیزانی که می توانند در پرورش فکری دانش آموزان  و دانشجویان محروم از نعمت پدر ما را یاری رسانند حتما از طریق تلفن 23902625 یا رایا نامه ekram@emdad.ir ، ما را از نظرات خود بهره مند سازند .

بی تردید پشتوانه اصلی این فرزندان ،ادامه تحصیل و طی مدارج عالی است تا ان شا الله بر تکیه به تواناییها و استعدادهایشان به توانمندی دست یابند.