کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

طرح کوثر(جهیزیه ایتام)

امام صادق(ع) فرمودند:

کسی که وسائل ازدواج شخص مجردی را فراهم سازد تا اینکه ازدواج نماید ازکسانی است که خداوند روز قیامت با نظر لطف و رحمت به او نگاه می کند.                         (وسائل الشیعه،ج14،ص26)

ازدواج نوعی مصونیت از گناه و آلودگی روح است.قرآن کریم صراحتا در این مورد می فرماید:همسرانتان لباس عفت شما و شما لباس عفت آنانید. هر انسانی برای حرکت در مسیر رشد و بلوغ و ادامه زیست سالم،نیازمند به حل یکسری مشکلات و مسائل خاصی است که در کمین اوست.در حل این مسائل که باعث پیشرفت انسان در مسیر رشد و کمال او میباشد،مساعدتهای اجتماعی و همفکری های انسانی انکار ناپذیر است.

ازدواج به عنوان راه حلی اجتماعی و پسندیده،وسیله ای برای سامان دادن و ثبات زندگی و اهرمی برای رهایی از پرتگاه پر مخاطره گناه و تباهی است.

در دین مبین اسلام محبوبترین بنا و بهترین اقدام ازدواج و مساعدت مالی در این زمینه ذکر شده است.

رسول خدا فرمودند :ازدواج کنید و دختران و پسران مجرد را همسر دید .نشانه نیک بختی مسلمان این است که مخارج شوهر کردن زنی را بعهده بگیرد ،چیزی در نزد حضرت حق محبوبتر از خانه ای که در اسلام به سبب نکاح آباد شود نیست.

کمیته امداد به توصیه و تشویق بزرگان دست به ابتکار جالب و خداپسندانه ای زده و از سال 1370 کمک به امر ازدواج و تهیه جهیزیه نوعروسان و تازه دامادها را در سطح بسیار وسیع آغاز نموده و صدها هزار دختر و پسر خانواده های تحت حمایت را به خانه ی بخت فرستاده که آثار و برکات آن در جامعه کاملا مشهود است.

لذا جهت ادامه این روندپرخیر و برکت از شما خیرین علاقمند به شرکت در کمک به ازدواج نیازمندان دعوت بعمل می آورد کمکهای خود را از سامانه پرداخت الکترونیک  کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز نمایید.

در حال حاضر بیش از 50000 نو عروس نیازمند در سراسر کشور چشم براه مساعدتهای شما عزیزان می باشند.

بی تردید کمک به تشکیل آشیانه پر مهر برای نوعروسانی که از کودکی آرزوهای دیرین خود را در فضای زندگی مشترک می جویند موجبات رضایت پروردگار را فراهم می نماید.